One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Overzicht "Facturen verstuurd" Intrum koppeling

Introductie

Via de Intrum koppeling wordt naast debiteureninformatie ook factuurinformatie verstuurd naar Intrum Justitia. Deze verzonden factuurinformatie kan worden teruggevonden in het overzicht "Facturen verstuurd".

Het overzichtsscherm toont alle facturen die verzonden zijn naar Intrum en wordt gesorteerd op exportdatum, debiteur en factuurnummer. Het overzicht voorziet o.a. in hoeverre een factuur al volledig betaald is of niet. Daarbij wordt tevens de mogelijkheid gegeven om een factuur al dan niet te blokkeren.

Uitleg van de velden

 

Openstaand bedrag 
Dit veld kunt u aanvinken als u alle verzonden facturen wilt zien met nog een openstaand bedrag.

Volledig betaald
Dit veld kunt u aanvinken als u alle facturen wilt zien die al volledig zijn betaald.

Openstaand bedrag tonen
Dit veld kunt u aanvinken als u het openstaand bedrag wilt zien van alle facturen in deze kolom. 

Datum
In dit veld kunt u aangeven vanaf welke factuurdatum u verzonden facturen wilt terugzien.

Factuurnummer
In dit veld kunt u een range aangeven van factuurnummers die u wilt terugzien in het overzicht met openstaande bedragen.


Onder aan het scherm zijn de volgende knoppen aanwezig.

Actualiseren 
Met deze knop kunt u het scherm verversen.

(De) blokkeren
Deze functie stelt de gebruiker in staat om, naar aanleiding van de verzonden factuurinformatie naar Intrum, te bepalen of een factuur moet worden geblokkeerd of van geblokkeerd moet worden afgehaald. Na het uitvoeren van deze functie wordt de vraag gesteld of u alle uitgaande activiteiten voor deze factuur wilt (de)blokkeren. De vraag kan beantwoord worden met "ja" of "nee"

Sluiten
Met deze knop sluit u het scherm.
 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 14.746.079
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 363  Attachment:
 Disclaimer