One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Onderhouden: Verplichting

[Finance: Crediteuren, Verplichtingen, Boeken, Invoer]

Tabblad - Algemeen

Verplichting
Dit gegeven is onderdeel van de kopregel van de verplichting. Accepteer het gesuggereerde verplichtingsnummer of voer een verplichtingsnummer in.

Zoekcode
Dit gegeven is onderdeel van de kopregel van de verplichting. In dit veld kunt u de zoekcode van de aan te maken verplichting invoeren.

Classificatie
Dit gegeven is onderdeel van de kopregel van de verplichting. Koppel indien gewenst de juiste classificatie.

Omschrijving
Dit gegeven is onderdeel van de kopregel van de verplichting. Voer een passende omschrijving voor de aan te maken verplichting in.

Verplichtingregels

Verplichtingsregel
Het regelnummer wordt voorgevuld. 

Jaar
Geef het financiële boekjaar van de aan te maken verplichtingregel aan. Accepteer het boekjaar of voer een ander boekjaar in. U kunt ook verplichtingen vastleggen voor toekomstige boekjaren.

Boekdatum
Boekdatum 

Crediteur
Selecteer de leverancier bij wie u de verplichting bent aangegaan. Crediteuren onderhoudt u in [Finance: Crediteuren, Stamgegevens, Onderhouden]

Grootboekrekening
Selecteer de grootboekrekening waarop u het verplichtingbedrag wenst vast te leggen. Grootboekrekeningen onderhoudt u in [Finance: Grootboek, Stamgegevens, Onderhoud, Grootboek].

Omschrijving: Verplichtingsboeking
Geef de omschrijving van de verplichtingregel mee.

Valuta/Koers
Geef de valuta en de koers van het in te voeren verplichtingbedrag voor deze regel in. Valuta onderhoudt u in [Finance: Grootboek, Valuta, Onderhoud, Valuta].

Bedrag
Geef het verplichtingbedrag voor deze regel in. Dit veld gebruikt u niet alleen om tijdens het aanmaken van een nieuwe verplichting het bedrag van de verplichtingregel aan te geven. Als u een bedrag op een bestaande verwerkte verplichting wilt opboeken/afboeken kunt u dit veld benaderen en het bedrag van de wijziging ingeven.

Verplichting: Bedrag geboekt
Dit veld toont het geboekte bedrag van de verplichting. Als u de verplichting oproept nadat u de boeking heeft opgeslagen, wordt in dit veld het geboekte (onverwerkte) totaalbedrag van de verplichtingregel getoond.

Aantal
Als u in [Finance: Grootboek, Stamgegevens, Onderhoud, Grootboek] de optie 'Aantallen' heeft gemarkeerd en deze grootboekrekening heeft geselecteerd in het veld Grootboekrekening, dan kunt u hier het aantal eenheden voor deze verplichting op de aangegeven grootboekrekening invoeren.

Verplichting: Aantal geboekt
Dit veld toont het geboekte aantal van de verplichting. Als u de verplichting oproept nadat u de boeking heeft opgeslagen, wordt in dit veld het geboekte (onverwerkte) aantal van de verplichtingregel getoond.

Aanvraagdatum
Geef de aanvraagdatum van de verplichting aan. Standaardwaarde van dit veld is de dag van vandaag. Als u in [Finance: Bestand, Administratie instellingen, Financiële instellingen] tabblad inkoop heeft aangegeven dat datumvelden verplicht zijn om in te voeren, dan is het hier invoeren van de aanvraagdatum een verplicht veld.

Begindatum
Geef de begindatum van de verplichtingregel aan. Als u in [Finance: Bestand, Administratie instellingen, Financiële instellingen] tabblad inkoop heeft aangegeven dat datumvelden verplicht zijn om in te voeren, dan is het hier invoeren van de begindatum een verplicht veld.

Einddatum

Geef de einddatum van de verplichtingregel aan. Als u in [Finance: Bestand, Administratie instellingen, Financiële instellingen] tabblad inkoop heeft aangegeven dat datumvelden verplicht zijn om in te voeren, dan is het hier invoeren van de einddatum een verplicht veld.

Aantal Project

Indien uw grootboekrekening in [Finance: Grootboek, Stamgegevens, Onderhoud, Grootboek] is gemarkeerd als een projectenrekening kunt u als toevoeging op de ingevoerde projectgegevens het aantal meegeven.

Administratienummer
Dit veld toont het administratienummer van de administratie waarin de verplichtingsregels worden vastgelegd. 

Bedrag SV
Dit veld toont het verplichtingbedrag in standaard valuta.

Blokkeren

Naast de functie [Finance: Crediteuren, Verplichtingen, Management, Blokkeren], kunt u hier per verplichtingsregel direct voor zowel verwerkte als onverwerkte verplichtingsregels de regel blokkeren.

Contractnummer

Koppel hier het contract als aangemaakt in [Finance: Crediteuren, Verplichtingen, Stamgegevens, Onderhoud, Contracten]. Het koppelen van het contract is niet verplicht.

Correctie: Aantal geboekt
Dit veld toont het aantal geboekte eenheden welke tijdens het aanmaken van de inkoopboeking zijn aangegeven als correctie op het originele verplichtingaantal.

Correctie: Aantal verwerkt
Dit veld toont het aantal verwerkte eenheden welke in de verwerkte inkoopboeking zijn aangegeven als correctie op het originele verplichtingaantal.

Correctie: Bedrag geboekt
Dit veld toont het geboekte (correctie)bedrag welke tijdens het aanmaken van de inkoopboeking is ingevoerd als correctie op het originele verplichtingbedrag.

Correctie: Bedrag verwerkt
Dit veld toont het verwerkte (correctie)bedrag welke in de verwerkte inkoopboekingen zijn opgenomen als correctie op het originele verplichtingbedrag.

Dimensie 1 t/m 5
Indien uw grootboekrekening in [Finance: Grootboek, Stamgegevens, Onderhoud, Grootboekrekeningen] is gemarkeerd als een multi-dimensie (1 t/m 5)  rekening kunt u hier de dimensie (1 t/m 5) aangeven waarop de verplichting dient te worden vastgelegd.

Inclusief: Prijsverschillen
Als u gebruik maakt van de Exact Purchase om verplichtingen af te boeken, kunt u prijsverschillen wel of niet meenemen bij het afboeken van het openstaande bedrag van de verplichting. Dit veld toont of de verplichtingregel wel of niet de prijsverschillen heeft meegenomen. U kunt de waarde van dit veld parametiseren in [Finance: Bestand, Administratie instellingen, Financiële instellingen].

Inclusief: regelkorting
Als u gebruik maakt van de Exact Purchase om verplichtingen af te boeken, kunt u hier aangeven of regelkortingen worden meegenomen bij het afboeken van het openstaande bedrag van de verplichting. Dit veld toont of de verplichtingsregel wel of niet de regelkorting heeft meegenomen. U kunt de waarde van dit veld parametiseren in [Finance: Bestand, Administratie instellingen, Financiële instellingen].

Kosten: Aantal geboekt
Dit veld geeft het aantal afgeboekte eenheden op de verplichting aan op basis van verwerkte en onverwerkte inkoopboekingen.

Kosten: Aantal verwerkt
Dit veld geeft het aantal afgeboekte eenheden op de verplichting aan op basis van verwerkte inkoopboekingen.

Kosten: Bedrag geboekt
Dit veld geeft het afgeboekte bedrag op de verplichting aan op basis van verwerkte en onverwerkte inkoopboekingen.

Kosten: Bedrag verwerkt
Dit veld geeft het afgeboekte bedrag op de verplichting aan op basis van verwerkte inkoopboekingen.

Kostendrager
Indien uw grootboekrekening in [Finance: Grootboek, Stamgegevens, Onderhoud, Grootboekrekeningen] is gemarkeerd als een kostendragerrekening kunt u hier de kostendrager aangeven waarop de verplichting dient te worden vastgelegd.

Kostenplaats
Indien uw grootboekrekening in [Finance: Grootboek, Stamgegevens, Onderhoud, Grootboekrekeningen] is gemarkeerd als een kostenplaatsenrekening kunt u hier de kostenplaats aangeven waarop de verplichting dient te worden vastgelegd.

Notities
Leg hier de notities op uw verplichtingregel vast.

Omschrijving: Verplichtingsregel
Geef hier uw regelomschrijving van de verplichting in.

Project
Indien uw grootboekrekening in [Finance: Grootboek, Stamgegevens, Onderhoud, Grootboekrekeningen] is gemarkeerd als een projecten rekening kunt u hier de projectstamkaart aangeven waarop de verplichting dient te worden vastgelegd.

Project kostenplaats
Indien uw grootboekrekening in [Finance: Grootboek, Stamgegevens, Onderhoud, Grootboekrekeningen] is gemarkeerd als een projectenrekening kunt u hier de projectkostenplaats aangeven waarop de verplichting dient te worden vastgelegd.

Project kostensoort
Indien u grootboekrekening in [Finance: Grootboek, Stamgegevens, Onderhoud, Grootboekrekeningen] is gemarkeerd als een projectenrekening kunt u hier de projectkostensoort aangeven waarop de verplichting dient te worden vastgelegd.

Saldo: verplichtingsregel
Dit veld geeft het totaal bedrag van de verplichting weer op basis van onverwerkte en verwerkte boekingen.

Kostenboeking
Dit veld geeft aan of de verplichting kan worden afgeboekt middels een inkoopboeking. Voorwaarde voor het aanmaken van een kostenboeking op een verplichting is dat het saldo van de verplichting ongelijk is aan 0. 

Saldo overboeken
Als er een verplichtingensaldo aanwezig is en er zijn geen onverwerkte verplichtingsboekingen of onverwerkte inkoopboekingen op deze verplichting aanwezig, dan kunt u het saldo van deze verplichtingen overboeken naar het volgende jaar middels [Finance: Crediteuren, Verplichtingen, Management, Saldi naar volgend jaar].  

Verplichting
Dit veld toont het verplichtingennummer.

Verplichting: Aantal verwerkt
Dit veld toont het aantal verwerkte eenheden welke op de verplichting zijn ingeboekt.

Verplichting: Bedrag verwerkt
Dit veld toont het verwerkte verplichtingbedrag.

Tabblad – Documenten

Koppel de gewenste documentatie. Zie ook: [Documenten Koppelen].


Exact Financials > FinanceVerplichtingen > Finance: Crediteuren, Verplichtingen, Invoer

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.495.055
 Assortment:  Date: 25-09-2018
 Release:  Attachment:
 Disclaimer