One moment please...
 
 
Exact Compact+   
 

Kolommen definiëren bij het invoeren van facturen

Introductie

In dit scherm kunt u aangeven welke kolommen u wilt zien in de artikelregels, ook kunt u bepalen welke dialogen naar voren moeten komen.

 

Uitleg van de velden

Sectie Regel

De functies van deze velden zijn te vinden in het document Facturen Invoeren. Hier kunnen we bepalen welke velden hiervan we willen gebruiken bij het invoeren van een factuur.

Sectie Instelling: Dialoog

Update: Debiteurgegevens ?
Indien u een stamgegeven wijzigt, zoals de leveringswijzen, komt deze melding naar voren.

Nieuwe prijslijst: Aanmaken?
Met deze optie kunt u aangeven of een u melding wilt tonen wanneer u de korting of de bedragen in een van de regels aanpast. In de melding kunt u middels de knop 'Ja' een prijsafspraak aan maken voor de gewijzigde prijs.

Berekenen: Korting ?
U kunt een artikelcode van dezelfde prijslijst meerdere keren gebruiken in de orderregels. Indien u dezelfde artikelcode meerdere keren hanteert in de order, komt dit scherm naar voren.

Herstellen: Korting
Als u de factuurdebiteur wijzigt in een reeds ingevoerd factuur, dan kunnen voor deze debiteur andere kortingen gelden. De gekozen prijslijsten in de factuurregels zorgen voor de korting. Indien u de factuurdebiteur wijzigt, komt deze melding naar voren.

Document: bestaat reeds
Wanneer alle regels uit een reeds bestaande factuur worden verwijderd, wordt deze factuur ook verwijderd bij het sluiten. De melding 'Document: bestaat reeds' duidt erop dat een bijlagedie aan de factuur zit ook verwijderd wordt.

Alle betaaltermijngegevens zullen worden gewist
Als een factuur is aangemaakt voor relatie A en u wijzigt deze later naar relatie B, dan komt deze melding naar voren.

Factuurdebiteur: Status
Met de optie 'Vragen' kunt u aangeven dat bij het selecteren van een factuurdebiteur die de status Non-actief, of geblokkeerd heeft, een melding verschijnt. In de melding kunt u vervolgens aangeven of u toch wilt doorgaan met de invoer. Selecteert u de optie 'Altijd' dan wordt er geen controle uitgevoerd op de status van de debiteur, en kunt u zonder melding de non-actieve of geblokkeerde debiteur selecteren.  

Tevens de datum in de regels wijzigen?
Wanneer de leverdatum in het conditiescherm wordt aangepast, komt het systeem met de vraag of de leverdatum in de subregels ook moet worden aangepast.

Boekingsregel verwijderen
Indien u in een orderregel kiest voor de knop <Escape>, dan krijgt u afhankelijk van deze instelling een dialoog naar voren of u de boekingsregel wilt verwijderen.

Onderin het scherm heeft u de volgende knoppen:

Standaardwaarden herstellen
Middels deze knop kunt u de kolominstellingen terugzetten naar de standaardwaarden zoals u die heeft gedefinieerd. Alle wijzigingen die u en de andere gebruikers hebben aangebracht met betrekking tot de kolominstellingen voor het betreffende scherm worden ongedaan gemaakt. Wanneer u de standaardwaarden wilt herstellen wordt eerst om een bevestiging gevraagd.

Zet als standaard
Middels deze knop kunt u de kolominstellingen als standaard instellen voor alle gebruikers. Alle gebruikers werken dan met deze kolominstellingen. Dit is alleen voor toepassing voor gebruikers die nog geen eigen kolominstellingen hebben gedefinieerd. De gebruikers houden de mogelijkheid om deze standaard kolominstellingen aan hun eigen wensen aan te passen. Wanneer u deze functie gebruikt wordt eerst om een bevestiging gevraagd.

Standaard
Met deze knop zet u de instellingen terug zoals ze standaard zijn

OK
Met deze knop past u de gekozen instellingen toe.

Alles selecteren
Hiermee kunt u alle opties in een keer selecteren

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Support - On-line help
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 16.434.289
 Assortment:  Date: 06-06-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer