One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Service schema's aanmaken en onderhouden

Introductie

In de WMS instellingen leveringen, ontvangsten, productie uitgiftes en voorraadaanvulling kunt u middels de instelling 'Autoqueue activeren' aangeven dat u gebruik wilt maken van de auto queue functionaliteit voor het betreffende WMS proces. De auto queue functionaliteit biedt u de mogelijkheid om orderregels automatisch te versturen zonder deze handmatig via het Control Center te selecteren en te versturen.

Om het automatisch vullen van de picking queue te beperken tot een specifiek tijdframe tijdens een dag of tot orderregels voor een bepaald magazijn kunt u gebruik maken van service schema's. Het gebruik van service schema's is niet verplicht. Zonder service schema's worden de orderregels 24 uur per dag afgehandeld voor alle magazijnen. Service schema's hebben alléén betrekking op het geselecteerde WMS proces. 

Wanneer er bijvoorbeeld een service schema is geconfigureerd voor 'Leveringen', maar geen service schema voor 'Ontvangstregistraties' terwijl 'Autoqueue activeren' voor beide processen is geactiveerd geldt het volgende:

  • Verkooporders worden alleen verstuurd volgens het geconfigureerde service schema (wordt beperkt door een service schema).
  • Alle bestellingen worden verstuurd (wordt niet beperkt door een service schema).

U kunt de service schema's aanmaken en onderhouden via [Systeem, E-WMS, Service schema's, Schema's]. U kunt meerdere schema's aanmaken voor hetzelfde proces en magazijn of een ander magazijn.

Een reden om een specifiek tijdframe te gebruiken kan zijn dat er na een bepaalde tijd onvoldoende voorraad ius om te leveren en u wilt voorkomen dat er meerdere deel orders in bewerking worden genomen. Om dit te voorkomen kunt u tevens de Autoqueue instellingen 'Deellevering toestaan' uitvinken.

Om te kunnen filteren op orderregels (splits orderregels baar verschillende csanners) kunt u ook E-WMS Handterminal groep filters configureren.

 

Uitleg van de velden

Module
Selecteer hier het WMS proces waarvoor u het schema wilt aanmaken. U kunt de volgende WMS processen selecteren:

  • Leveringen
  • Productie uitgiftes
  • Ontvangstregistraties
  • Voorraadaanvulling (vanaf product update 408)

Aanvangstijd (hh:mm)
Geef hier de gewenste aanvangstijd op voor het automatisch versturen van de orderregels. U dient de aanvangstijd op te geven in het formaat HH:MM.

Eindtijd (hh:mm)
Geef hier de gewenste eindtijd op voor het automatisch versturen van de orderregels. U dient de eindtijd op te geven in het formaat HH:MM.
De aanvangstijd en eindtijd dienen op dezelfde dag te vallen. De eindtijd dient altijd later te zijn dan de aanvangstijd.

Magazijn
Geef hier het magazijn op waarvoor u de orderregels wilt versturen. Wanneer het tijdframe betrekking heeft op alle magazijnen kunt u dit veld leeg laten. Wanneer  u een magazijn vult worden de orderregels alleen voor dat magazijn verstuurd.

Voor de module 'Vooraadaanvullen' wordt het geselecteerde magazijn wordt het geselecteerde magazijn toegepast voor het doel magazijn (dat aangevuld moet worden).

Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 23.570.627
 Assortment:  Date: 20-05-2015
 Release:  Attachment:
 Disclaimer