One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Aanmaken van een mail merge voor meerdere ontvangers

Untitled 1

Introductie

Via Modules ➔ HRM Overzicht Medewerkers Zoeken en Modules Klanten Overzicht Relaties Zoeken kunt u middels de knop Mail merge meerdere mail merges tegelijkertijd aanmaken. Met een mail merge kunt u dezelfde brief naar verschillende personen sturen. 'Exact Synergy Enterprise' vult automatisch de gegevens in zoals naam en adres. 

Rollen & rechten

Om een mail merge vanuit het zoeken naar medewerkers aan te maken is het functierecht 160 – Allows mail merge from resource search benodigd. Gebruikers met de rollen General manager, HR, en HR assistant hebben dit functierecht.

Om een mail merge vanuit het zoeken naar relaties aan te maken is het functierecht 200 - Allows to export account data from search results of 275 - Allows batch updates of accounts benodigd. Gebruikers met de rol Marketing manager hebben dit functierecht.

Meer informatie:

  • Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
  • Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.

Hoe verstuur ik een mail merge naar meerdere ontvangers?

  1. Ga naar Modules ➔ HRM Overzicht Medewerkers Zoeken of  Modules Klanten Overzicht Relaties Zoeken.
  2. Definieer de gewenste criteria en klik op de knop Tonen.
  3. Klik vervolgens in het resultatenscherm op de knop Mail merge.
  4. Vul de velden in en klik op de knop Mail merge om de mail merge te verzenden.

Opmerking: De mail merge wordt niet direct verzonden, maar verloopt via een background job. U dient de background job Exact.Jobs.SysHrMail te draaien om de mail merge te verzenden. Daarnaast is vereist dat u de serverinstellingen heeft gedefinieerd via HRM à Inrichting à Algemeen à Instellingen. Voor meer informatie over de instellingen kunt u het document Defining HRM settings raadplegen. Voor meer informatie over background jobs kunt u het document Background Jobs for Exact Synergy Enterprise raadplegen.

Knoppen

Velden

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 23.289.160
 Assortment:  Date: 04-11-2019
 Release:  Attachment:
 Disclaimer