One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Installatie Exact Globe+

Introductie

Voordat u kunt werken met Exact Globe+ dient eerst de software geïnstalleerd te worden. Naast Exact Globe+ dient u tevens Microsoft SQL Server te installeren voor het beheren van uw administraties. In dit document vindt u een overzicht van de verschillende installaties.

Raadpleeg de systeemeisen

Raadpleeg eerst de systeemeisen om te controleren of uw systeem voldoet aan de systeemeisen voor de betreffende product update en welke versie van MS SQL Server wordt ondersteund in combinatie met die product update.

Installatie

Voor de installatie wordt ervan uit gegaan dat SQL Server reeds is geïnstalleerd. Wanneer dit nog niet het geval is dient u eerst SQL server te installeren. Wanneer u standalone werkt installeert u SQL Server op het werkstation. Wanneer u met een netwerkinstallatie werkt installeert u SQL Server op de server. Voor meer informatie over de installatie van SQL Server, zie Installatie SQL Server.

Voor Exact Globe+ zijn er verschillende installatiesoorten mogelijk:

  • Standalone installatie - Wanneer u standalone werkt heeft u één computer waarop u met Exact Globe+ werkt. Op deze computer zijn Exact Globe+ en de SQL Server geïnstalleerd. Het is mogelijk dat deze computer onderdeel uitmaakt van een netwerk, maar wanneer u slechts op deze ene computer met Exact Globe+ werkt en alle voor Exact benodigde software staat op deze computer geïnstalleerd dan wordt dit gezien als een standalone installatie.
  • Netwerkinstallatie - De SQL Server wordt op de server geïnstalleerd. Tevens wordt er op de server een netwerkinstallatie van Exact Globe+ uitgevoerd. Op de verschillende werkstations worden werkstationinstallaties van Exact Globe+ uitgevoerd. In een administratie kunnen meerdere personen tegelijkertijd werken.

Als alternatief kun je ook de naadloze migratie uitvoeren. Voor meer informatie, zie Overstappen naar Exact Globe+

Standalone installatie

Netwerkinstallatie

Het uitvoeren van een update

Wanneer u zowel Exact Globe als Exact Globe+ heeft geïnstalleerd let er dan op dat u de juiste installatie bijwerkt. Houd er tevens rekening mee dat beide installatie sets dezelfde product update en service pack dienen te zijn.

Update standalone installatie

Update netwerkinstallatie

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Support - On-line help
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 30.069.448
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer