One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Projecten - Aanmaken projectbewaking met Calculatie Plus

Met behulp van de module Projecten Plus in combinatie met de module Calculaties Plus
is het mogelijk om een projectbewaking zgn Werkbegroting aan te maken vanuit de calculatie
(Inschrijfbegroting).

Vanuit de calculatie worden per calculatieregel of receptregel bewakingscodes opgegeven.
De opmaak van deze bewakingscodes kan worden opgegeven bij eigenschappen van de calculatie,
tabblad Algemeen knop 'Opmaak bewakingscodes'. Zie voor de beschrijving Bewakingscodes
Calculatie Plus.

Het aanmaken van een projectbewaking wordt ook vanuit Calculatie Plus uitgevoerd.
(Aanmaken projectbewaking Calculatie plus)

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: Know how  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 20.237.664
 Assortment:  Date: 24-03-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer