One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Verkoop: Aanmaken creditnota's

[Verkoop: Processen, Verkoopfacturen, Aanmaken creditnota's]

Definitief afgedrukte verkoopfacturen hebben de status historische factuur. In deze applicatie kunt u een historische factuur selecteren en daarmee een creditfactuur genereren. Alle waarden worden negatief in een factuur met de status 'Ingevoerd' gekopieerd. Middels het menu [Verkoop: Processen, Verkoopfacturen, Invoeren] kunt u de creditfactuur openen om deze eventueel te bewerken. De verdere afhandeling is gelijk aan die van een normale verkoopfactuur.

Tabblad - Criteria

Selectie

Factuurnummer
Vul een traject van factuurnummers waarvan u een afdruk wilt maken.

Verkoopfactuurhistorie: Volgnummer
Vul een traject van volgnummers waarvan u een afdruk wilt maken.

Voorkeuren

Toon selectie
Geef aan of u de resultaten van uw criteria getoond wilt hebben in het tabblad 'Selectie'. De resultaten dienen gemarkeerd te worden om het afdrukken uit te voeren. Als u deze optie uitzet, wordt voor de geselecteerde historische facturen een creditnota aangemaakt.

Factuurcode
Selecteer een factuurcode van het type 'Verkoopfactuurnota'. Dit veld is niet verplicht. Wanneer u geen factuurcode selecteert zal de creditnota aangemaakt worden in de factuurcode: creditnota uit de oorspronkelijke factuurcode. Als deze niet gedefinieerd is zal een foutmelding gegeven worden en dient u hier een factuurcode te selecteren.
Vanaf versie 7.25 kunt u in de factuurcode ook een verrekenboek definieren waardoor een creditfactuur automatisch afgeletterd wordt in dat verrekenboek. Dit verrekenboek dient nog wel verwerkt te worden via [Financieel: Grootboek, Verwerken, Verwerken boekingen].

Reserveren factuurnummer
Markeer dit veld als u direct een factuurnummer wilt toekennen aan de creditfactuur. 

Tabblad Selectie

Dit tabblad toont de historische facturen die voldoen aan de selectie. Markeer de facturen waarvoor een creditnota aangemaakt moet worden. De creditfacturen hebben de status 'Ingevoerd' en kunnen bewerkt worden in [Verkoop: Processen, Verkoopfacturen, Invoeren]. De verdere afhandeling is gelijk aan normale verkoop facturen.

 

Nadat de creditfactuur is aangemaakt komt het vaak voor dat een bijna gelijke factuur aan dezelfde klant gestuurd moet worden. Middels het menu [Verkoop: Processen, Verkoopfacturen, Kopieren] kun u een kopie factuur genereren.

 


Finance Manual > Verkoop > Proces: verkoopfacturen > Aanmaken creditnota's

 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 27.611.964
 Assortment:  Date: 08-05-2018
 Release:  Attachment:
 Disclaimer