One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Notities openstaande posten

Introductie

Bij openstaande posten kunt u denken aan bedragen die u nog moet ontvangen of betalen. Het is voor uw organisatie belangrijk altijd een duidelijk overzicht van de openstaande posten te hebben. Aanvullende informatie die u belangrijk acht kunt u via een notitie toevoegen aan uw openstaande posten. Dit kan zowel bij het invoeren van de openstaande post, als op een later tijdstip via bijvoorbeeld het overzicht 'Openstaande posten'. Daarnaast worden de notities gebruikt voor het loggen van de acties op de openstaande post, u dient dan wel in de instellingen aan te geven dat u gebruik wilt maken van actie logging. De notities op de openstaande posten zijn onder andere te raadplegen in het overzicht [Finance: Debiteuren/Crediteuren, Notities openstaande posten].

Uitleg van de velden

De werking van het overzicht 'Notities openstaande posten' is gelijk aan de werking van de andere overzichten binnen Exact Financials Enterprise. Een toelichting op de belangrijkste/ afwijkende velden:

Sectie Selectie

Type
Bij type kunt u aangeven welk type notitie u wilt zien:

  • Notitie. De handmatig ingevoerde notities bij de openstaande posten.
  • Actie. De automatisch gelogde actie op de openstaande post, bijvoorbeeld het verzenden van een herinnering.

U kunt uiteraard ook beide opties aanvinken.

Meer informatie over het werken met overzichten vindt u in de volgende documenten:

Gerelateerde onderwerpen


Exact Financials Enterprise > Finance > Notities openstaande posten


 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 23.815.405
 Assortment:  Date: 14-07-2015
 Release:  Attachment:
 Disclaimer