One moment please...
 

Taak

Indien een service activiteit bij het fiatteren de melding geeft "periode is afgesloten", zijn er twee mogelijkheden om de melding op te lossen:

  1. Heropen de periode in Globe, fiatteer de activiteit en sluit de periode
  2. Pas de datum in de uurregel(s) aan naar de eerste dag van de volgende open periode. Let op: de kostenboekingen voor de uren en de afname van de voorraad wijkt hierdoor af van de datum waarop het geboekt had moeten zijn. 

Is sommige gevallen kan de melding blijven ondanks dat de gegevens zijn aangepast. In dat geval dienen de regels in de activiteit eerst nog een keer "ververst" te worden. Gebruik hiervoor onderstaande stappen:

  • Pas het aantal in de betreffende serviceactiviteit regel aan, bijvoorbeeld aantal +1
  • Bewaar de wijziging
  • Zet het originele aantal terug
  • Bewaar de wijziging

Resultaat

Service activiteit kan worden gefiatteerd