One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Hoe werkt de Gemiddelde Inkoopprijs (GIP) binnen E-Productie?

Introductie

U kunt binnen de module E-Productie werken met een voorraadwaarderingsmethode die is gebaseerd op de gemiddelde inkoopprijs (GIP). Met deze functionaliteit is het mogelijk om tijdens het afhandelen van een productieorder de ontvangst van het eindproduct te laten herberekenen. Vanwege de complexiteit van deze voorraadwaarderingmethode is het ten zeerste aan te raden dit document aandachtig door te lezen.

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld:

 1. De oplossing samengevat
 2. Belangrijke aandachtspunten
 3. Hoe kan GIP binnen productie worden geactiveerd?
 4. Hoe werkt de berekening bij het afhandelen van productie orders?
 5. Wat is de samenhang met de andere belangrijke logistieke processen binnen Exact Globe Next?
 6. Hoe werkt de berekening als met meerdere niveau's wordt gewerkt in stuklijsten?

 

De oplossing samengevat

Bij het afhandelen van productieorders worden de geregistreerde kosten van de uitgiften van de onderdelen bij elkaar opgeteld. Deze totaaltelling is dan het bedrag voor de ontvangst van het eindproduct.

 

Belangrijke aandachtspunten

 1. Hoewel GIP-berekening bij het afhandelen van productieorders relatief eenvoudig is, moet de complexiteit van de totale oplossing echter zeker niet onderschat worden. Op het moment van afhandelen van de productieorders moeten de uitgiften van de onderdelen al hun definitief goede waarde hebben, de GIP. Als de waarde van de uitgiften na afhandelen van de productieorders nog verandert, dan wordt deze wijziging niet meer meegenomen in de ontvangst van de eindproducten en ontstaat er een saldo op de OHW-rekening. Om te zorgen dat de uitgiften van de onderdelen hun definitief goede waarde krijgen en niet meer veranderen, is het van belang om de 'einde periode'-handelingen (logistiek afstemmen, voorraadwaarderen, productieorders afhandelen, periodes sluiten) binnen Exact Globe Next in de juiste te volgorde te doorlopen. De minimale voorwaarden om succesvol met de GIP in productie te gaan werken zijn:
  • diepgaande kennis van alle logistieke transacties
  • diepgaande kennis van alle relevante logistieke processen, met name logistiek afstemmen en voorraadwaarderen. Zie document 10.593.001.
  • diepgaande kennis van alle productie transacties
  • het kunnen overzien van het geheel
  • het hebben van goede procedures met betrekking tot de registratie van alle logistieke en productie transacties.
  • het hebben van goede procedures met betrekking tot de 'einde periode'-handelingen
  • het hebben van een ijzeren discipline in de hele onderneming om de procedures altijd te volgen.
 2. De GIP-berekening van het eindproduct tijdens het afhandelen van een productieorder past alleen de ontvangst van het eindproduct aan. Doordat bij het afhandelen van de productieorder de waarde van de ontvangst berekend wordt aan de hand van de uitgiftes, zal er geen productie-resultaat ontstaan. Een productieorder kan maar eenmaal worden afgehandeld, dus de berekening vind ook maar eenmaal plaats. De berekening gaat slechts 1 niveau diep.
 3. Voorraadwaardering past alleen de uitgiften van de onderdelen aan en niet de ontvangst van het eindproduct. Voorraadwaardering past de uitgiften van onderdelen altijd aan als dat nodig is, ook al is de productieorder al afgehandeld. Voorraadwaardering past alleen geen uitgiften aan als de periodes waarin de uitgiften zijn geregistreerd zijn afgesloten. Voorraadwaardering past ook alleen de kostprijs aan van de onderdelen en niet van de eindproducten. Om de kostprijzen van de eindproducten bij te werken kan worden gewerkt met de module E-Calculatie en vervolgens met 'batch update' artikelen.
 4. Hoe goed uw procedures ook zijn en hoe goed de discipline binnen uw bedrijf ook is, er zullen uiteindelijk ongetwijfeld saldo's op de OHW-rekening komen.  Het intepreteren van deze saldo's kan erg lastig zijn, met name binnen een zeer dynamisch productieomgeving waarbij voortdurend transacties op de OHW-rekening worden geregistreerd. Het wegboeken van het saldo's op de OHW-rekening moet handmatig gebeuren.
 5. Voorraadwaarderen is een belangrijk proces binnen de totaal oplossing. Afhankelijk van het aantal niveau's binnen de stuklijsten moet voorraadwaardering meerdere malen (minimaal 2 keer) gedraaid worden elke maand. Voorraadwaarderen is een erg intensief proces.

 

Hoe kan GIP binnen productie worden geactiveerd?

Om met de GIP binnen productie te beginnen moet het waarderingssysteem van de administratie 'Gemiddelde inkoopprijs' of 'Bijgewerkte GIP' zijn in [Systeem, Instellingen, Voorraadinstellingen]. Het veranderen van het waarderingssysteem in een al lopende administratie kan grote gevolgen hebben!

In [Systeem, Instellingen, Productie instellingen] moet de instelling 'Ontvangsten: GIP herberekenen' geactiveerd zijn.

 

Hoe werkt de berekening bij het afhandelen van productie orders?

De berekening bij het afhandelen van productieorders is in principe een simpele optelling van de kosten van de uitgiften. Kostprijzen van eventuele bijproducten worden in mindering gebracht. Tevens wordt rekening gehouden met retouren en afval.

Onderstaand voorbeeld zal dit verduidelijken.

Stel dat een eindproduct bestaat uit twee onderdelen. De uitgiften van de onderdelen en de ontvangst van het eindproduct zijn inmiddels geregistreerd maar de productieorder is nog niet afgehandeld. De transacties zien er dan als volgt uit.

Rekening Rekeningomschrijving Onze ref. Debet EUR Credit EUR Aantal Artikel
03-03-2006  90 Memoriaal Goederenmutatie Leveringen        
     3120 Voorraad onderdelen 36000002   180.00 -2 AAADEELB
     3120 Voorraad onderdelen 36000002   90.00 -1 AAADEELA
     3950 OHW 36000002 90.00   1 AAADEELA
     3950 OHW 36000002 180.00   2 AAADEELB
      270.00 270.00    
             
03-03-2006  90 Memoriaal Goederenmutatie Ontvangst        
     3000 Voorraad herenfietsen 36000002 300.00   1 AAAHOOFD
     3950 OHW 36000002   300.00 -1 AAAHOOFD
      300.00 300.00    

Op dit moment zijn de totale kosten van de onderdelen 270 EUR. De ontvangst van het eindproduct is 300 EUR. Door de productieorder af te handelen wordt de ontvangst van het eindproduct aangepast naar 270 EUR. Als voor beide onderdelen de GIP daadwerkelijk 90 EUR per stuk is dan zou je kunnen zeggen dat de ontvangst van het eindproduct nu tegen GIP staat geregistreerd.

Rekening Rekeningomschrijving Onze ref. Debet EUR Credit EUR Aantal Artikel
03-03-2006  90 Memoriaal Goederenmutatie Leveringen        
     3120 Voorraad onderdelen 36000002   180.00 -2 AAADEELB
     3120 Voorraad onderdelen 36000002   90.00 -1 AAADEELA
     3950 OHW 36000002 90.00   1 AAADEELA
     3950 OHW 36000002 180.00   2 AAADEELB
      270.00 270.00    
             
03-03-2006  90 Memoriaal Goederenmutatie Ontvangst        
     3000 Voorraad herenfietsen 36000002 270.00   1 AAAHOOFD
     3950 OHW 36000002   270.00 -1 AAAHOOFD
      270.00 270.00    
             
03-03-2006  90 Memoriaal Goederenmutatie Leveringen        
     3950 OHW 36000002   90.00 -1 AAADEELA
     3950 OHW 36000002   180.00 -2 AAADEELB
     3950 OHW 36000002 270.00   1 AAAHOOFD
     4501 Produktie kosten 36000002 180.00   2 AAADEELB
     4501 Produktie kosten 36000002 90.00   1 AAADEELA
     8501 Produktie opbrengst 36000002   270.00 -1 AAAHOOFD
      540.00 540.00    
             
03-03-2006  90 Memoriaal Goederenmutatie Overige        
     4501 Produktie kosten 36000002   90.00 -1 AAADEELA
     4501 Produktie kosten 36000002   180.00 -2 AAADEELB
     8501 Produktie opbrengst 36000002 270.00   1 AAAHOOFD
     9501 Produktie resultaat 36000002   270.00 -1 AAAHOOFD
     9501 Produktie resultaat 36000002 180.00   2 AAADEELB
     9501 Produktie resultaat 36000002 90.00   1 AAADEELA
      540.00 540.00    

Het saldo per rekening na het afhandelen van de productieorder is nu als volgt:

Rekening Rekeningomschrijving Debet EUR Credit EUR Debetsaldo EUR Creditsaldo EUR
     3000 Voorraad herenfietsen 270   270.00  
     3120 Voorraad onderdelen   270 0.00 270.00
     3950 OHW 540 540 0.00  
     4501 Produktie kosten 270 270 0.00  
     8501 Produktie opbrengst 270 270 0.00  
     9501 Produktie resultaat 270 270 0.00  
    1,620.00 1,620.00 270.00 270.00

Het saldo op de OHW-rekening is 0 EUR.

 

Wat is de samenhang met de andere belangrijke logistieke processen binnen Exact Globe Next?

Op het moment van afhandelen van de productieorders moeten de uitgiften van de onderdelen al hun definitief goede waarde hebben, de GIP. Om te zorgen dat de onderdelen deze juiste waarde krijgen moeten er een heel aantal handelingen zijn uitgevoerd. De handelingen zijn in twee groepen te verdelen: de dagelijkse handelingen en de 'einde periode' handelingen.

Met de dagelijkse handelingen wordt het registreren van de normale logistieke en productie transacties bedoeld, dit zijn onder andere:

 • Invoeren bestellingen
 • Invoeren ontvangsten
 • Invoeren inkoopfacturen
 • Invoeren orders
 • Invoeren leveringen
 • Invoer productieorders
 • Uitgeven productieorders
 • Ontvangen productieorders

De 'einde periode' handelingen zijn:

 • Logistiek afstemmen = ontvangsten krijgen met deze functie de definitieve waarde
 • Voorraadwaarderen onderdelen = alle uitgiften (dus ook die van de onderdelen) krijgen met deze functie de definitieve waarde
 • Afhandelen productieorders = de ontvangsten van de eindproducten krijgen met deze functie de definitieve waarde
 • Voorraadwaarderen eindproducten = de uitgiften van de eindproducten krijgen met deze functie de definitieve waarde
 • Perioden sluiten = dit voorkomt dat transacties nog van waarde veranderen. Te vroeg sluiten van perioden is niet wenselijk. De ontvangsten en uitgiften zullen dan mogelijk niet de meest accurate waarde hebben.

Met deze 'einde periode' handelingen kan pas worden begonnen als alle relevante dagelijkse handeling zijn uitgevoerd. Bovendien moeten de 'einde periode' handelingen in de juiste volgorde worden uitgevoerd. Als een productieorder bijvoorbeeld wordt afgehandeld voordat voorraadwaardering wordt gedraaid dan ontstaat er een saldo op de OHW-rekening.

Het resultaat van de voorraadwaardering is dat de nieuwe waarde van de uitgifte 74 EUR is.

 

 

De ontvangst van het eindproduct wordt niet meer aangepast door voorraadwaardering.

Rekening Rekeningomschrijving Onze ref. Debet EUR Credit EUR Aantal Artikel
03-03-2006  90 Memoriaal Goederenmutatie Leveringen        
     3120 Voorraad accessoires 36000002   180.00 -2 AAADEELB
     3120 Voorraad accessoires 36000002   74.00 -1 AAADEELA
     3950 OHW 36000002 74.00   1 AAADEELA
     3950 OHW 36000002 180.00   2 AAADEELB
      254.00 254.00    
             
03-03-2006  90 Memoriaal Goederenmutatie Ontvangst        
     3000 Voorraad herenfietsen 36000002 270.00   1 AAAHOOFD
     3950 OHW 36000002   270.00 -1 AAAHOOFD
      270.00 270.00    
             
03-03-2006  90 Memoriaal Goederenmutatie Leveringen        
     3950 OHW 36000002   90.00 -1 AAADEELA
     3950 OHW 36000002   180.00 -2 AAADEELB
     3950 OHW 36000002 270.00   1 AAAHOOFD
     4501 Produktie kosten 36000002 180.00   2 AAADEELB
     4501 Produktie kosten 36000002 90.00   1 AAADEELA
     8501 Produktie opbrengst 36000002   270.00 -1 AAAHOOFD
      540.00 540.00    
             
03-03-2006  90 Memoriaal Goederenmutatie Overige        
     4501 Produktie kosten 36000002   90.00 -1 AAADEELA
     4501 Produktie kosten 36000002   180.00 -2 AAADEELB
     8501 Produktie opbrengst 36000002 270.00   1 AAAHOOFD
     9501 Produktie resultaat 36000002   270.00 -1 AAAHOOFD
     9501 Produktie resultaat 36000002 180.00   2 AAADEELB
     9501 Produktie resultaat 36000002 90.00   1 AAADEELA
      540.00 540.00    

Er staat nu een saldo op de OHW-rekening.

Rekening Rekeningomschrijving Debet EUR Credit EUR Debetsaldo EUR Creditsaldo EUR
     3000 Voorraad herenfietsen 270   270.00  
     3120 Voorraad accessoires   254 0.00 254.00
     3950 OHW 524 540 0.00 16.00
     4501 Produktie kosten 270 270 0.00  
     8501 Produktie opbrengst 270 270 0.00  
     9501 Produktie resultaat 270 270 0.00  
    1,604.00 1,604.00 270.00 270.00

Het wegboeken van het saldo op de OHW-rekening moet handmatig gebeuren.

 

 

Hoe werkt de berekening als met meerdere niveau's wordt gewerkt in stuklijsten?

Bij de aandachtspunten las u al dat de berekening slechts 1 niveau diep gaat. Wilt u toch met GIP in productie en meerdere niveau's werken dan vereist dat nog strakkere procedures en een nog sterkere dicipline. Een mogelijk stappenplan  aan het eind van een periode voor een bedrijf met 3 niveau's zou er dan als volgt uit kunnen zien:

 1. Controleren of alle dagelijkse transacties goed zijn geregistreerd.
 2. Alle ontvangsten in de betreffende periode afstemmen met de ingevoerde inkoopfacturen.
 3. Voorraadwaarderen onderdelen
 4. Afhandelen productieorders laagste niveau
 5. Voorraadwaarderen eindproducten laagste niveau
 6. Afhandelen productieorders midden niveau
 7. Voorraadwaarderen eindproducten midden niveau
 8. Afhandelen productieorders hoogste niveau
 9. Voorraadwaarderen eindproducten hoogste niveau
 10. Periodes sluiten als alle cijfers definitief zijn

Fouten in de volgorde zullen leiden tot saldi op de OHW-rekening!

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 11.394.585
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer