One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Release notes Exact Synergy Enterprise - Product update 262 - Service packs

Naast de nieuwe product updates die twee keer per jaar beschikbaar komen, komt er iedere maand een service pack beschikbaar. Dit service pack bevat alle updates en verbeteringen van de afgelopen maand. Een service pack bevat tevens alle verbeteringen uit de voorgaande service packs voor deze product update.  

Hieronder ziet u een overzicht van de verbeteringen gegroepeerd per service pack. Klik op een tabblad om de verbeteringen voor het betreffende service pack te bekijken.
De nummers tussen haakjes verwijzen naar de interne referentie van de verbetering.

Om te controleren welk service pack er is geïnstalleerd kunt u het bestand 'ReadMe.txt' in de root directory van de Exact Synergy Enterprise installatie raadplegen.

Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Synergy Enterprise 262 6
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white grey White lightgrey black darkgray white grey black

SP Subject Description
262SP21 Algemene informatie Service pack 21 van product update 262 is beschikbaar vanaf 16-3-2020
262SP21 Algemene informatie Service pack 21 is het laatste service pack voor product update 262
262SP21 Professional Services Automation Het kon voorkomen dat de status van het hoofdproduct ongelijk was aan 'In uitvoering' terwijl de status van de producten van de kindprojecten 'In uitvoering' was (HF 82.911.399)
262SP20 Algemene informatie Service pack 20 van product update 262 is beschikbaar vanaf 24-2-2020
262SP20 Algemene informatie Service pack 20 bevat geen wijzigingen ten opzichte van service pack 19. Bekijk de andere tabbladen voor de wijzigingen in de andere service packs.
262SP19 Algemene informatie Service pack 19 van product update 262 is beschikbaar vanaf 3-2-2020
262SP19 CRM Met bepaalde regionale instellingen kon een foutmelding verschijnen bij het aanmaken of bewerken van relaties (HF 82.801.172)
262SP18 Algemene informatie Service pack 18 van product update 262 is beschikbaar vanaf 6-1-2020
262SP18 HRM Bij Koppelen: Componenten verscheen een foutmelding (HF 82.793.414) - 15/1/2020
262SP18 HRM Bij het doorzoomen op de salaris componenten verscheen een foutmelding (HF 82.793.054) - 13/1/2020
262SP18 HRM Bijzonder tarief percentages 2020 - 15/1/2020
262SP18 HRM Aanpassing veld Nummer Inkomstenverhouding 10/1/2020
262SP18 HRM Wijzigingen bij openen loonjaar 2020 - 15/1/2020
262SP18 HRM Aanpassing bijtelling zakelijke emissieloze auto’s - 15/1/2020
262SP17 Algemene informatie Service pack 17 van product update 262 is beschikbaar vanaf 2-12-2019
262SP17 Algemeen en systeem Het bladeren naar de volgende pagina in de ELIS monitor functioneerde niet correct (HF 82.527.877)
262SP16 Algemene informatie Service pack 16 van product update 262 is beschikbaar vanaf 4-11-2019
262SP16 Mobiele apps Het kon voorkomen dat documenten bij een service activiteit in de field service app niet werden getoond (HF 82.494.489)
262SP16 Algemeen en systeem ESEDbUpgrade.exe controleerde op onjuiste vereisten (HF82.459.374)
262SP16 CRM Bij het openen van een offerte kon een foutmelding verschijnen (HF 82.439.442)
262SP15 Algemene informatie Service pack 15 van product update 262 is beschikbaar vanaf 7-10-2019
262SP15 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
262SP15 Webservices Een nieuwe service voor het retourneren van de relatietypes is aangemaakt en de CRMAllowSelect property is toegevoegd aan de GetSettings service (HF 82.068.357)
262SP15 CMDM Het was niet mogelijk om een medewerker van een andere divisie aan een contactpersoon te koppelen (HF 82.169.760)
262SP15 CMDM Bij het toevoegen van divisies aan medewerkers verscheen een foutmelding (HF 82.180.801)
262SP15 Documenten Na het synchroniseren van een document van Exact Globe Next naar Exact Synergy Enterprise was er geen rol aan het document gekoppeld (HF 82.331.363)
262SP15 Projecten Bij het toevoegen van leden aan een project werd de business component PRMember gebruikt in plaats van PRMemberHumres (HF 82.167.125)
262SP15 Werkstroom Het was niet mogelijk om een verzoek met de status 'Gerealiseerd' of 'Verwerkt' te importeren (HF 82.351.033)
262SP15 CMDM Bij het wijzigen van de inkoopprijs van een artikel werd dit niet correct gesynchroniseerd naar Exact Globe Next (HF 82.387.690)
262SP15 Algemeen en systeem Beveiligingsverbetering met betrekking tot het Insluiten widget (HF 82.350.962)
262SP14 Algemene informatie Service pack 14 van product update 262 is beschikbaar vanaf 3-9-2019
262SP14 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
262SP14 Service Management Solution Bij het genereren van een factuurvoorstel werd de melding "The given key was not present in the dictionary" in het log getoond (HF 82.062.798)
262SP14 CMDM Wanneer een FTE was aangemaakt en aangepast voor het activeren van CMDM kon het voorkomen dat bij het sluiten van de periode het verlofrecht niet correct werd gegenereerd (HF 82.068.902)
262SP14 CMDM Bij de uitwisseling van artikelen kon de melding "Entity: GLAccountDiscount:Mandatory: Discount" verschijnen (HF 82.065.024)
262SP14 Algemeen en systeem Het was niet mogelijk een Exact Globe Next database zonder E-account te converteren naar een Exact Synergy Enterprise database (HF 82.061.369)
262SP14 SOI Bij het uploaden van een e-mail via SOI kon het voorkomen dat een wit scherm werd getoond (HF 82.020.923)
262SP14 Documenten Performance verbetering voor SOI bij het opslaan van documenten met tags (HF 82.064.378)
262SP14 Projecten Het was niet mogelijk om medewerkers met de status 'Nog niet actief' als lid toe te voegen aan een project (HF 82.105.652)
262SP14 Microsoft Reporting Services Integration Bij het inklappen van een groep in een SSRS rapport op een workspace, kon een foutmelding verschijnen (HF 82.132.380)
262SP14 CMDM Op de kaart van contactpersonen met portaaltoegang werd de sectie Divisies getoond (HF 82.163.844)
262SP14 MS Exchange server connection Exchange Synchonization Out2Syn functioneerde niet voor de Basic user (HF 82.161.599)
262SP13 Algemene informatie Service pack 13 van product update 262 is beschikbaar vanaf 5-8-2019
262SP13 Exact Integrator Omdat de ID generator niet correct werkte werden er fouten geconstateerd tijdens het uren-invoerproces (HF 82.014.499)
262SP13 CRM Beveiligingsverbetering op de verkoopkanskaart (HF 82.020.227)
262SP13 Exact Salaris Plus Het kon voorkomen dat de medewerkersgegevens niet gesynchroniseerd werden als er meer dan 250 medewerkers aanwezig waren (HF 82.064.326)
262SP13 Exact Salaris Plus Verbeterde integratie met Exact Salaris Plus
262SP12 Algemene informatie Service pack 12 van product update 262 is beschikbaar vanaf 1-7-2019
262SP12 Social Collaboration Wanneer een bericht een < teken bevat was het niet mogelijk om de tijdlijn in te sluiten (HF 81.950.145)
262SP12 HRM Bij het wijzigen van de status van een medewerker via de SysMaint background job in een CMDM omgeving, werd de status alleen aangepast op de medewerkerkaart, maar niet op de maar niet op de divisiekaart (HF 81.954.304)
262SP12 Service Management Solution Het was niet mogelijk om een onderdeel in een configuratie te verplaatsen buiten de huidige structuur (HF 81.970.679)
262SP12 Professional Services Automation Bij het indienen van uren via de hour entry app werd het Planning en realisatie verzoek niet aangemaakt wanneer was aangegeven dat de omschrijving verplicht is (HF 81.936.552)
262SP12 Algemeen en systeem Performance verbetering voor het het Recent verloren verkoopkansen-widget (HF 81.961.992)
262SP11 Algemene informatie Service pack 11 van product update 262 is beschikbaar vanaf 18-6-2019
262SP11 Werkstroom De naam van het veld 'Vervolg datum' werd niet correct getoond bij het zoeken naar verzoeken (HF 81.904.305)
262SP11 Projecten Bij het bewerken van een project was het veld 'Factuurvoorstel regelgroepering' niet zichtbaar (HF 81.606.296)
262SP10 Algemene informatie Service pack 10 van product update 262 is beschikbaar vanaf 3-6-2019
262SP10 Projecten Wanneer een projectcode speciale tekens bevat, werden de projectleden niet getoond (HF 81.787.991)
262SP10 Professional Services Automation Met bepaalde regionale instellingen kon het voorkomen dat er geen factuur aangemaakt kon worden (HF 81.780.408)
262SP10 Algemeen en systeem Bij het bijwerken van de database kon de melding 'The ConnectionString propery has not been initialized' verschijnen (HF 81.797.935)
262SP10 Documenten Het documentenlijst widget toonde geen documenten wanneer een van de documenten een base64 ingesloten afbeelding bevatte (HF 81.811.724)
262SP10 CMDM Bij de CMDM conversie voor nieuwe relaties kon de melding 'The given key was not presented in the dictionary' verschijnen (HF 81.806.909)
262SP10 Social Collaboration Het kon voorkomen dat de verjaardagen niet correct werden weergegeven (HF 81.824.986)
262SP10 Werkstroom Het was voor leveranciers mogelijk om een verzoek zonder bijlage aan te maken, terwijl in de verzoektypedefinitie is aangegeven dat een bijlage verplicht is (HF 81.828.569)
262SP10 Shop Floor Control De melding 'The connection to the back office database could not be established' kon verschijnen (HF 81.815.922)
262SP10 CRM Bij het selecteren van een relatie bij het aanmaken van een offerte kon een 'Access denied' melding verschijnen (HF 81.707.091)
262SP10 Logistiek Bij het vernummeren van assortimenten kon de melding 'Mag niet gelijk zijn: Assortiment' verschijnen (HF 81.861.735)
262SP10 Professional Services Automation Het kon voorkomen dat er geen factuur kon worden aangemaakt in Exact Globe Next als gevolg van een melding over een ongeldig datumformaat (HF 81.827.703)
262SP10 HRM Bij het aanpassen van de FTE in een CMDM omgeving kon het voorkomen dat het verlofrecht niet correct werd aangemaakt (HF 81.867.076)
262SP10 Service Management Solution Bij het plannen van een serviceactiviteit kon een melding verschijnen dat de factuurdebiteur ongeldig was (HF 81.857.701)
262SP10 CMDM Bij de batchupdate van bepaalde velden van een relatie werd de synchronisatie niet geactiveerd (HF 81.840.156)
262SP10 CMDM Bij het toevoegen van een medewerker aan een uurartikel werden er zeer veel berichten in de message queue geplaatst (HF 81.872.968)
262SP10 Exact Integrator Bij de synchronisatie van gewijzigde verzoektypes waarbij de Back office instelling is aangevinkt, konden foutmeldingen verschijnen (HF 81.874.233)
262SP9 Algemene informatie Service pack 9 van product update 262 is beschikbaar vanaf 6-5-2019
262SP9 CRM In bepaalde situaties kon het voorkomen dat bij het openen van een offerte de melding 'The given key was not present in the dictionary' verscheen (HF 81.738.226)
262SP9 CMDM Het kon voorkomen dat de artikelen per leverancier niet correct werden gesynchroniseerd (HF 81.767.023)
262SP9 Microsoft Reporting Services Integration Wanneer een SSRS-rapport een zoekafhankelijke drop-down box heeft, konden de zoekcriteria verdwijnen (HF 81.769.046)
262SP9 HRM Bij het bewerken van de medewerkerkaart waren vrij tekst veld 3 en 4 niet zichtbaar (HF 81.766.152)
262SP9 Projecten Bij het aanmaken van een nieuw intern project werden de vrije velden niet getoond (HF 81.765.568)
262SP8 Algemene informatie Service pack 8 van product update 262 is beschikbaar vanaf 22-4-2019
262SP8 Algemeen en systeem Bij het sluiten van een pagina kon het voorkomen dat de verkeerde pagina werd geopend (HF 81.734.239)
262SP8 CRM Bij het aanmaken van een offerte kon de melding 'Ongeldig: Back office - Divisie' verschijnen (HF 81.724.031)
262SP8 Algemeen en systeem Bij het toevoegen van een spilanalyse widget op de workspace ko een foutmelding verschijnen (HF 81.746.279)
262SP8 Algemeen en systeem Wanneer het planbord rooster werd geopend via een koppeling-widget, werd na het sluiten van het planbord rooster de verkeerde pagina geopend (HF 81.722.470)
262SP8 Algemeen en systeem In Firefox kon het voorkomen dat het niet mogelijk was om de datum handmatig te vullen in een datumveld (HF 81.721.066)
262SP8 CRM De sortering bij het zoeken naar offertes functioneerde niet correct (HF 81.701.862)
262SP8 HRM Bij het aanpassen van de FTE in een CMDM omgeving kon het voorkomen dat het verlofrecht niet correct werd aangemaakt (HF 81.747.153)
262SP8 Exact Synergy Enterprise Web Services Bij het openen van een IFR document via de mobiele weergave verscheen een access denied melding (HF 81.748.887)
262SP8 Algemeen en systeem Het kon voorkomen dat bij het anonimiseren van medewerkers niets werd uitgevoerd (HF 81.693.863)
262SP8 Werkstroom Het aanpassen van de informatie in de kolommen van een gekopieerd verzoek met een Regels-sectie functioneerde niet correct (HF 80.891.209)
262SP8 Service Management Solution Bij het indexeren werd niet het datumformaat gehanteerd zoals dat is gedefinieerd in de systeeminstellingen (HF 81.741.140)
262SP8 Exact Integrator Bij het aanpassen van het factuuradres van een contactpersoon in Exact Synergy Enterprise, kon het voorkomen dat de adresgegevens van de contactpersonen niet correct werden gesynchroniseerd naar Exact Globe Next (HF 81.759.955)
262SP7 Algemene informatie Service pack 7 van product update 262 is beschikbaar vanaf 12-4-2019
262SP7 Algemeen en systeem De indicator voor een uitgecheckte workspace functioneerde niet (HF 81.700.377)
262SP7 Professional Services Automation Wanneer hetzelfde factuurnummer werd gebruikt voor verschillende divisies, kon het voorkomen dat de bedragen voor de creditnota voor intercompany uren niet correct was (HF 81.679.652)
262SP7 Projecten De spilanalyse voor projecten gegroepeerd op postcode werd niet correct getoond (HF 81.686.882)
262SP7 Web Services Het verlofrecht werd niet correct getoond in de apps (HF 81.684.932)
262SP7 Social Collaboration Bij het gebruik van Internet Explorer kon het voorkomen dat niet alle tijdlijncomponenten aanwezig waren (HF 81.520.505)
262SP7 Exact Integrator Het kon voorkomen dat de synchronisatie niet correct werd uitgevoerd wanneer het factuuradres van een relatie werd gekoppeld aan een andere contactpersoon (HF 81.711.614)
262SP7 CMDM Bij het wijzigen van een bestaande leverancier kon bij de synchronisatie de melding 'the given key was not present in the dictionary' verschijnen (HF 81.713.648)
262SP7 Service Management Solution Bij de indexatie werden afspraakregels met een begindatum in de toekomst niet meegenomen (HF 81.711.864)
262SP7 Projecten Het kon voorkomen dat voor Materiaal & declaraties met de optie 'Via inkoopfactuur naar leverancier' bij 'Kosten registreren', geen factuur werd gegenereerd in Exact Globe Next (HF 81.669.219)
262SP6 Algemene informatie Service pack 6 van product update 262 is beschikbaar vanaf 1-4-2019
262SP6 Social Collaboration Bij het gebruik van Internet Explorer kon het voorkomen dat niet alle tijdlijncomponenten aanwezig waren (HF 81.570.724)
262SP6 Shop Floor Control Bij het werken in Shop floor control kon de melding 'Entity: Object variable or With block variable not set' verschijnen (HF 81.515.095)
262SP6 Social Collaboration De meer/minder functie de berichten op de tijdlijn functioneerde niet altijd correct (HF 81.577.152)
262SP6 Algemeen en systeem Bij het gebruiken van het topmenu wanneer de startpagina is ingesteld op een workspace en de pagina nog niet volledig is geladen, kon een dubbele zoekbalk verschijnen in Internet Explorer (HF 81.360.349)
262SP6 Logistiek Vrije Ja/Nee velden werden niet correct weergegeven in de zoekresultaten van de artikelen (HF 81.606.528)
262SP6 Algemeen en systeem Het indexeren van medewerkers in Elasticsearch werkte niet altijd optimaal (HF 81.607.465)
262SP6 Exact Lightweight Integration Server Bij het controleren van updates voor de Exact Salaris Plus oplossing kon het voorkomen dat het ELIS console niet meer reageerde (HF 81.575.691)
262SP6 SOI Wanneer in Microsoft Office 'Invoegtoepassingen voor toepassingen moeten door een vertrouwde uitgever zijn ondertekend' was ingesteld, kon SOI niet worden geïnstalleerd (HF 81.578.289)
262SP6 Exact Lightweight Integration Server Bij het bewerken van de definitie van een verzoektype kon het voorkomen dat de ELIS Exact Integration oplossing in een loop terecht kwam (HF 81.632.015)
262SP6 Social Collaboration De performance bij het vermelden in de tijdlijn was niet optimaal (HF 81.607.332)
262SP6 Projecten Wanneer in de HRM instellingen geen verzoektype voor Herstelmelding was gedefinieerd kon het voorkomen dat bij het openen van een projectkaart een foutmelding verscheen (HF 81.566.292)
262SP6 CMDM Wanneer na het wijzigen van een niet gevalideerde relatie naar een klant, het adres werd aangepast, werd de synchronisatie niet succesvol uitgevoerd (HF 81.673.795)
262SP6 Projecten Het was niet mogelijk om gebruikers zonder rollen als lid toe te voegen aan een project (HF 81.661.940)
262SP6 Algemeen en systeem Het Exactlogo is aangepast naar svg-formaat (HF 81.684.436)
262SP5 Algemene informatie Service pack 5 van product update 262 is beschikbaar vanaf 4-3-2019
262SP5 Werkstroom De performance bij laden van de gerelateerde verzoeken van een project was niet optimaal (HF 81.460.431)
262SP5 Service Management Solution Na het verversen van de service activiteit kon het voorkomen dat er een extra regel werd aangemaakt (HF 81.499.492)
262SP5 Social Collaboration Bij het gebruik van Internet Explorer kon het voorkomen dat niet alle tijdlijncomponenten aanwezig waren (HF 81.520.505)
262SP5 Algemeen en systeem Bij het aanmaken van verzoeken via de Event manager kon de melding 'Failed to initialize Notification' (HF 81.548.830)
262SP5 Service Management Solution Wanneer de service management oplossing en de PSA oplossing beide zijn geïnstalleerd kon het voorkomen dat bij het genereren van een factuurvoorstel een foutmelding werd getoond in het errorlog (HF 81.509.369)
262SP4 Algemene informatie Service pack 4 van product update 262 is beschikbaar vanaf 22-2-2019
262SP4 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
262SP4 Professional Services Automation Het was mogelijk om een weekstaat voor overige uren in te dienen terwijl er geen verzoektype was gevuld (HF 81.398.099)
262SP4 SOI Bij het gebruik van SOI kon een javascript foutmelding verschijnen (HF 81.407.667)
262SP4 Exact Configurator Het was niet mogelijk om nieuwe termen op te slaan (HF 81.399.147)
262SP4 CRM Bij het opvragen van de verkoopkansspilanalyse kon een foutmelding verschijnen (HF 81.359.974)
262SP4 Social Collaboration Bij het als concept opslaan van een nieuwsbericht met een poll kon een foutmelding verschijnen (HF 81.396.357)
262SP4 Social Collaboration De verjaardagen werden niet correct getoond (HF 81.410.340)
262SP4 Social Collaboration Niet alle medewerkers konden de verjaardagenpagina benaderen (HF 81.439.161)
262SP4 Service Management Solution Het kon voorkomen dat er geen kostenplaats of kostendrager werd gevuld in de gegenereerde garantietransactie (HF 81.411.024)
262SP4 Service Management Solution Bij het plannen van een serviceactiviteit kon een melding verschijnen dat de factuurdebiteur ongeldig was (HF 81.404.964)
262SP4 Documenten Voor documenten met een bijlage zonder extensie kon een foutmelding verschijnen in de uitgeklapte weergave van de zoekresultaten (HF 81.429.571)
262SP4 CRM Bij het aanpassen van het aantal in een offerte werd het bedrag niet correct bijgewerkt (HF 81.390.964)
262SP4 Service Management Solution Het was niet mogelijk om bulk fiatteren succesvol uit te voeren wanneer de SMS verbinding opnieuw was gemaakt (HF 81.418.047)
262SP4 Exact Salaris Plus Verschillende verbeteringen met betrekking tot de synchronisatie van het tussenvoegsel, huisnummer, contract einddatum en de instelling van het veld 'Gebruik achternaam' (HF 81.472.200)
262SP4 SDK It was not possible to add items by sdk files in the monitor section of the project card (HF 81.448.342)
262SP4 CRM In de zoekresultaten van de relaties werden de miniatuurafbeeldingen van de relaties niet getoond (HF 81.396.657)
262SP4 Werkstroom De sortering bij een werkstroomzoekopdracht functioneerde niet correct (HF 81.474.440)
262SP4 Exact Integrator De synchronisatie van verzoektypes met meerdere secties werd niet correct uitgevoerd (HF 81.472.723)
262SP4 Werkstroom Bij het toevoegen van een werkstroomspilanalyse op een workspace kon het voorkomen dat niet de juiste as-waarden werden getoond (HF 81.482.361)
262SP4 Microsoft Reporting Services Integration De Use Default Values instelling van het Reporting services widget functioneerde niet correct (HF 81.474.862)
262SP4 CMDM Bij de CMDM conversie van medewerkers kon de melding 'Mandatory: Creditor code' verschijnen (HF 81.417.099)
262SP4 CMDM Bij het genereren van een debiteurencode van meer dan 6 tekens voor een niet-CMDM divisie, werd een foutmelding getoond (HF 81.499.252)
262SP4 Service Management Solution Na het bewerken van een service configuratie vanuit een klantenkaart werd het service management menu geopend in plaats van de laatst geopende pagina (HF 81.468.729)
262SP4 Exact Salaris Plus Verbeterde afhandeling met betrekking tot de synchronisatie van verzoeken voor netto vergoedingen (HF 81.499.748)
262SP4 Service Management Solution Het was niet mogelijk om uren met decimalen op te geven op het tabblad medewerkers in de service activiteit (HF 81.499.226)
262SP4 Werkstroom Bij het exporteren van verzoeken naar Microsoft Excel werd geen rekening gehouden met de toegepaste filtering (HF 81.508.220)
262SP4 HRM Bij het aanpassen van de FTE in een CMDM omgeving kon het voorkomen dat het verlofrecht niet correct werd aangemaakt (HF 81.479.515)
262SP3 Algemene informatie Service pack 3 van product update 262 is beschikbaar vanaf 25-1-2019
262SP3 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
262SP3 Algemene informatie Let op: De systeemeisen zijn vanaf dit service pack aangepast. Voor meer informatie, zie Systeemeisen Exact Synergy Enterprise - Product update 262
262SP3 Service Management Solution In bepaalde situaties kon het voorkomen dat de laatste indexatie datum niet correct werd bijgewerkt (HF 81.323.848)
262SP3 Werkstroom Na het annuleren van de volledige scherm modus van het opmerkingen veld in een verzoek, werden de opmerkingen verwijderd (HF 81.359.116)
262SP3 Service Management Solution Bij preventief onderhoud werd geen rekening gehouden met de startdatum van de afspraak (HF 81.315.666)
262SP3 CMDM Bij de CMDM conversie verscheen een foutmelding wanneer er relaties waren met een relatienummer van meer dan 6 cijfers (HF 81.331.578)
262SP3 Algemeen en systeem Bij het bijwerken van de database na het uitvoeren van een update kon een foutmelding verschijnen wanneer gewerkt werd met SQL Server 2008R2 (HF 81.364.123)
262SP3 Logistiek Bij het zoeken naar artikelen werd de afbeelding van het artikel niet altijd getoond in de zoekresultaten (HF 81.342.728)
262SP3 CMDM Het kon voorkomen dat een divisie ten onrechte niet ontkoppeld kon worden van een leverancier (HF 81.341.759)
262SP3 Service Management Solution Wanneer er bij het versturen van de factuur naar Exact Globe Next een fout voordeed met betrekking tot een ongeldige kostenplaats of kostendrager, kon het voorkomen dat de factuur toch werd aangemaakt (HF 80.948.062)
262SP3 HRM Wanneer een vakantieverzoek eindigt in het volgende jaar, werd de Jaareinde Balans niet correct weergegeven (HF 81.376.674)
262SP3 Risk Management De url voor de verbinding met Dun & Bradstreet is aangepast (HF 81.382.625)
262SP3 Algemeen en systeem Performance verbetering bij het bekijken van alle resultaten via het Direct zoeken widget (HF 81.145.632)
262SP3 Professional Services Automation Bij het goedkeuren van uren werden die uren die geboekt waren op kindprojecten niet getoond (HF 81.390.489)
262SP3 Service Management Solution In bepaalde situaties kon het voorkomen dat serviceactiviteiten in de status fiatteren bleven hangen (HF 81.390.481)
262SP3 Social Collaboration De tijdlijn notificatie indicator functioneerde niet correct (HF 81.355.099)
262SP3 Service Management Solution Het was mogelijk om een serviceactiviteit zonder datum te plannen (HF 81.393.817)
262SP3 Professional Services Automation Een gebruiker met de Hour entry rol kon geen PSA verzoeken aanmaken (HF 81.383.969)
262SP3 Project Verbetering met betrekking tot de weergave van de sectie Monitor op de projectkaart (HF 81.390.725)
262SP2 Algemene informatie Service pack 2 van product update 262 is beschikbaar vanaf 7-1-2019
262SP2 Documenten Na het verwijderen van bijlagen in een document, bleven deze bijlagen toch aan het document gekoppeld en waren deze dus niet verwijderd (HF 81.119.652)
262SP2 Service Management Solution De omschrijving van een afspraakregel werd niet volledig afgedrukt op de factuur (HF 80.940.310)
262SP2 Exact Integrator Bij het wijzigen van een intern project naar een nacalculatie project in Exact Globe Next, werd bij de synchronisatie naar Exact Synergy Enterprise een foutmelding getoond (HF 81.130.101)
262SP2 Word Merge Het kon voorkomen dat de Word Merge oplossing in ELIS niet geïnstalleerd kon worden (HF 81.198.332)
262SP2 Social Collaboration Wanneer bepaalde gebruikers een workspace benaderen die een insluiten widget bevat, werden foutmeldingen getoond in het log (HF 81.183.843/81.293.578/81.285.501)
262SP2 SDK MemoField with ButtonLayout=ButtonOnly was not working (HF 81.189.804)
262SP2 Social Collaboration De banner werd niet correct getoond in aankondigingen (HF 81.233.363)
262SP2 Social Collaboration Performance verbetering in Social Collaboration (HF 81.227.093/81.226.998)
262SP2 Logistiek Het zoeken naar artikelen op basis van het veld 'Artikelcode: Relatie', functioneerde niet correct (HF 81.178.006)
262SP2 Exact Synergy Enterprise Web Services De webservice 'add comment' functioneerde niet correct (HF 81.282.789)
262SP2 CRM Performance verbetering bij het opvragen van verkoopkanskaarten (HF 81.224.406)
262SP2 CRM Bij het opvragen van een workspace met een verkoopkans spilanalyse widget kon een foutmelding verschijnen (HF 81.236.013)
262SP2 Social Collaboration Het 'Sluit over' label bij een poll werd niet altijd correct weergegeven (HF 81.286.059)
262SP2 Algemeen en systeem De zoekbalk werd soms dubbel weergegeven (HF 81.286.529)
262SP2 Social Collaboration Beveiligingsverbetering voor de project record wall (HF 81.300.055)
262SP2 Social Collaboration De afbeelding van een project werd niet altijd goed getoond in de project record wall (HF 81.300.061)
262SP2 Werkstroom Na het sluiten van een IFR verzoek kon een access denied melding verschijnen voor een gebruiker met de 'incoming invoice register' rol (HF 81.238.220)
262SP2 Professional Services Automation Het aanpassen van de planning via het slepen functioneerde niet correct in de Dagweergave (HF 81.290.552)
262SP2 Exact Integrator Bij de uitwisseling van verzoektypes/activiteitensoorten kon het voorkomen dat in Exact Synergy Enterprise overschreven werden (HF 81.290.537)
262SP2 Algemeen en systeem Bij het toevoegen van documenten in het documentenlijst widget op basis van de titel, kon een foutmelding verschijnen (HF 81.305.029)
262SP2 Service Management Solution Verbeterde logica voor de standaard configuratie in een enkelvoudig service verzoek. De serviceconfiguratie in een enkelvoudig serviceverzoek wordt nu alléén automatisch geselecteerd wanneer de relatie slechts één serviceconfiguratie heeft. Wanneer er meerdere service configuraties voor de relatie zijn zal het systeem niet meer automatisch een serviceconfiguratie selecteren. (HF 81.235.045)
262SP2 Social Collaboration Het kon voorkomen dat een foutmelding verscheen bij het koppelen van de Social Collaboration administrator, Handle Group Everyone, News Manager en Script Editor rollen aan een nieuwe medewerker (HF 81.312.561)
262SP2 HRM De naam van een sollicitant werd niet getoond op de sollicitantkaart (HF 81.236.741)
262SP2 Documenten Bij het toevoegen van een document aan de favorieten kon een onjuiste url worden gebruikt, wat resulteerde in een foutmelding bij het openen van het document vanuit de favorieten (HF 81.330.243)
262SP1 Algemene informatie Service pack 1 van product update 262 is beschikbaar vanaf 3-12-2018
262SP1 Algemeen en systeem Het was mogelijk om voor 'Best Practice' meer templates te importeren dan alleen de templates die gecertificeerd waren voor product updates 261 en 262 (HF 80.923.645)
262SP1 Professional Services Automation Wanneer er via de planningspagina een hour planning verzoek werd aangemaakt waarmee vervolgens werd gesleept vanuit de WBS regels, dan werd er een onjuiste waarde geregistreerd waardoor het niet mogelijk was om uren te schrijven in Exact Globe (HF 80.936.638)
262SP1 Social Collaboration De minimale breedte van de feed bij het insluiten van de tijdlijn was te groot waardoor de horizontale scroll-balk te snel werd getoond (HF 80.890.979)
262SP1 Algemeen en systeem De kwaliteit van de geüploade foto's op de medewerkerskaart was laag (HF 80.935.463)
262SP1 Social Collaboration Verbetering van het notificatie icoon op de tijdlijn (HF 80.939.948)
262SP1 Algemeen en systeem De geëxporteerde gegevens van de spilanalyse stonden door elkaar (HF 80.943.613)
262SP1 Social Collaboration Het was mogelijk om meer aan bijlagen te uploaden dan de limiet die was ingesteld (HF 80.944.294)
262SP1 Projecten Het was niet mogelijk om via de zoekfunctionaliteit leden toe te voegen aan een project (HF 80.946.632)
262SP1 SOI Wanneer er een standaard documenttype, voor e-mail in Outlook, was ingesteld in Exact Synergy, dan werd de 'Opslaan als' functionaliteit in Outlook traag (HF 80.949.006)
262SP1 Algemeen en systeem Bij het toevoegen van een spilanalyse aan een lege workspace kon een foutmelding ontstaan (HF 80.949.388)
262SP1 Algemeen en systeem Niet alle gegevens werden in het Excel bestand getoond bij het exporteren van een spilanalyse (HF 80.949.421)
262SP1 SOI Het systeem ondersteunde nog geen Exchange 2019 (HF 80.949.526)
262SP1 SOI In Internet Explorer was er geen optie 'Bewerken met Excel', nadat een Excel bestand was geüpload en opgeslagen in een Synergy document (HF 80.949.588)
262SP1 Social Collaboration Na het vastmaken of losmaken van een aankondiging op de tijdlijn, werd deze niet meer weergegeven op de documenttijdlijn (HF 80.962.154)
262SP1 Algemeen en systeem Bij het aanmaken van een nieuwe database met een licentie van de portal kon een foutmelding verschijnen (HF 80.960.842)
262SP1 Social Collaboration Er was sprake van veel onnodige wittruimte bovenaan de tijdlijn (HF 80.960.32)
262SP1 Social Collaboration Bij het scrollen op de projecttijdlijn werden feeds dubbel weergegeven (HF 80.960.114)
262SP1 Social Collaboration De lijst met projectleden werd niet weergegeven wanneer de tijdlijn naar de tweede kolom van de projectkaart werd verplaatst (HF 80.960.024)
262SP1 Social Collaboration Er werd een verkeerde tooltip weergegeven bij het notificatie icoon op de tijdlijn (HF 80.985.518)
262SP1 Social Collaboration Het is nu mogelijk om de feed voor de projectkaart in te sluiten (HF 80.940.064)
262SP1 Social Collaboration Het is nu mogelijk om projectkoppelingen toe te voegen aan berichten op de tijdlijn (HF 80.940.046)
262SP1 Social Collaboration Het kon voorkomen dat de projecttijdlijn leeg werd na het plaatsen van een reactie (HF 80.943.699)
262SP1 Professional Services Automation Bij gebruik van ELIS werd de verkeerde contactpersoon gekoppeld aan de factuur (HF 80.943.967)
262SP1 Social Collaboration Na het uploaden van een foto die met een iPhone of iPad was gemaakt, werd de foto gekanteld weergegeven op de tijdlijn (HF 80.950.381) - 06/12/2018
262SP1 Social Collaboration Nadat er op het notificatie pictogram was geklikt, bleef het 'drop down-menu' openstaan zodra er op 'Tijdlijn' werd geklikt (HF 81.109.788) - 06/12/2018
262SP1 Social Collaboration Bij het insluiten van de groeptijdlijn op een workspace werd het berichtenvak getoond voor de groepsbeheerder en eigenaar (HF 81.119.884) - 7/12/2018
262SP1 Social Collaboration Het kon voorkomen dat een verkoopkans tweemaal werd toegevoegd aan een tijdlijn bericht (HF 81.110.641/81.129.166) - 7/12/2018)
262SP1 Social Collaboration Het kon voorkomen dat een bericht niet correct kon worden geplaatst op de tijdlijn bij een relatie (HF 81.110.633) - 7/12/2018
262SP1 Social Collaboration Aankondigingen werden getoond op de tijdlijn van de verschillende entiteiten (HF 81.127.990) - 7/12/2018
262SP1 Social Collaboration Bij het insluiten van een nieuws feed op een workspace kon het voorkomen dat de banner niet correct werd getoond (HF 81.120.332) 7/12/2018
262SP1 Algemeen en systeem Bij het koppelen van een document aan een verzoek kon een foutmelding verschijnen (HF 81.221.084) - 12/12/2018
Info   Een update uitvoeren van Exact Synergy Enterprise
Info   Systeemeisen Exact Synergy Enterprise
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Engels
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Engels
 
 
 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 28.757.526
 Assortment:  Date: 16-03-2020
 Release: 262  Attachment:
 Disclaimer