One moment please...
 
 
Exact Globe   
 

Product Updates 422, 421 en 420: Introductie van het veld 'Land van oorsprong' voor Intrastat (Nederlandse wetgeving)

Exact spant zich continu in om producten te verbeteren. Zo introduceren we nu het veld Land van oorsprong waarmee je kunt aangeven in welk land de goederen zijn samengesteld. Dit stemt overeen met de vereisten van Intrastat. De onderstaande wijzigingen zijn gemaakt:

 • Je kunt het land van oorsprong vastleggen in Exact Globe Next voor intracommunautaire verkooptransacties. Dit stemt overeen met de rapportagevereisten van Intrastat.
 • Op de Intrastat-aangifte (XML-bestand) wordt nu ook het land van oorsprong weergegeven.

Het veld Land van oorsprong is aan de onderstaande schermen toegevoegd:

 • Artikelonderhoud:
  • Factuur > Artikelen > Onderhouden
  • Order > Artikelen > Onderhouden
  • Voorraad > Artikelen > Onderhouden
  • Inkoop > Artikelen > Onderhouden
 • Invoer:
  • Order > Invoer > Verkooporders
  • Order > Invoer > Vaste orders
  • Order > Invoer > RMA orders
  • Factuur > Invoer > Directe facturen
  • CRM > Invoer > Offertes

Daarnaast is het land van oorsprong ook opgenomen in de resultaten van het scherm Factuur > Statistieken > Intrastat:

 • Het Microsoft Excel-overzicht.
 • Het Intrastat XML-aangiftebestand (het land van oorsprong wordt nu ingevuld op de plaats waar voorheen het land van herkomst was ingevuld).

Let erop dat het veld Land van oorsprong nauw verwant is aan het veld Land van herkomst. Dit houdt het onderstaande in:

 • Als je het land van herkomst invult maar niet het land van oorsprong, dan wordt voor het land van oorsprong automatisch het land ingevuld dat je bij het land van herkomst hebt aangegeven.
 • Het veld Land van oorsprong kan alleen leeg zijn als het veld Land van herkomst ook leeg is.
 • Als je het Intrastat XML-aangiftebestand aanmaakt terwijl het veld Land van herkomst leeg is, dan wordt er op de plaats van het land van oorsprong "NL" ingevuld.

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes detail
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 30.192.246
 Assortment:  Date: 06-07-2021
 Release: 422  Attachment:
 Disclaimer