One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Incassomachtiging aanmaken en onderhouden

Menupad

[Cash flow, Incasso's, Incassomachtigingen]

Introductie

Wanneer u werkt met SEPA incasso-opdrachten dient u voor de debiteuren die u wilt incasseren de gegevens van de incassomachtiging te definiëren. De incassomachtigingen kunt u aanmaken en onderhouden via [Cash flow, Incasso, Incassomachtigingen]. U kunt dit scherm tevens openen middels het icoon 'Incassomachtiging'  op het tabblad 'Financieel' bij het onderhoud van de debiteur.

Meerdere debiteuren kunnen gebruik maken van dezelfde bankrekening. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een moeder- en dochter onderneming. In dat geval kunt u de machtiging koppelen aan beide debiteuren. De machtiging wordt dan gebruikt bij het incasseren van beide debiteuren. Bij het wijzigen van de machtiging heeft de wijziging dan ook betrekking op alle debiteuren waaraan de machtiging is gekoppeld.

Om gebruik te kunnen maken van SEPA Incasso-opdrachten dient u te beschikken over een betaalmiddel waarbij de optie 'SEPA Incasso opdrachten' is aangevinkt. Daarnaast dienen de incassomachtigingen bij de debiteur die u wilt incasseren, gedefinieerd te zijn. Verder dient de bankrekening van de debiteur die u incasseert een EUR bankrekening te zijn, en dien het IBAN gevuld te zijn bij het onderhoud van die bankrekening.

Bij het verwerken van een SEPA incasso-opdracht wordt een XML bestand in het SDD formaat aangemaakt.

Hoe kan ik een incassomachtiging aanmaken?

 1. Klik in het selectiescherm Incassomachtigingen op Nieuw.

Hoe kan ik een incassomachtiging bekijken of wijzigen?

 1. Selecteer in het selectiescherm Incassomachtigingen de machtiging die u wilt bekijken of wijzigen.
 2. Klik op Open.
 3. Bekijk de informatie of maak de gewenste wijzigingen.
 4. Klik op Bewaren.

Hoe verwijder ik een incassomachtiging?

 1. Selecteer in het selectiescherm Incassomachtigingen de machtiging die u wilt verwijderen.
 2. Klik op Verwijderen.

Hoe kan ik debiteuren koppelen of ontkoppelen van de machtigingen?

 1. Selecteer in het selectiescherm Incassomachtigingen een machtiging.
 2. Klik op Debiteuren. U ziet nu een overzicht van alle debiteuren die dezelfde bankrekening hebben als de bankrekening van de geselecteerde machtiging.
 3. Markeer de debiteur(en) die u wilt koppelen of ontkoppelen.
 4. Klik op Selecteren.
 5. Klik op Bewaren.  

Velden

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 21.388.419
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 400  Attachment:
 Disclaimer