One moment please...
 
 
Exact Globe   
 

Hoe kan een DGA het Pensioen in Eigen Beheer (PEB) afkopen?

Veel DGA

Veel DGA’s hebben een potje op de balans voor hun pensioenuitkering. De ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen’ heeft per 1 april 2017 (met een coulanceperiode tot 1 juli 2017) een streep gezet door het opbouwen van pensioen in eigen beheer.

In plaats daarvan moeten ondernemers het opgebouwde pensioenpotje omzetten naar een pensioenverplichting die het geld gelijkmatig over twintig jaar uitkeert. De andere mogelijkheid is om het pensioen af te kopen. Deze laatste optie wordt beschreven in dit document.

Fiscaal voordeel

Een DGA krijgt de mogelijkheid om zijn pensioen in eigen beheer fiscaal voordelig af te kopen. Gedurende drie jaar kan een DGA op vrijwillige basis het pensioen met een belastingkorting afkopen.

Er moet bij de afkoop loonheffing worden betaald over de fiscale waarde van de pensioenvoorziening op het moment van afkopen. Daarbij krijgt de DGA een korting op de fiscale balanswaarde van het pensioen per 31 december 2015. Als de pensioenvoorziening op het moment van afkoop hoger is, geldt voor het meerdere geen korting. De korting bedraagt 34,5 procent als in 2017 wordt afgekocht en wordt in 2018 en 2019 steeds lager, namelijk respectievelijk 25 procent en 19,5 procent.

Inrichting in Exact Globe

Voor het belaste deel (Totale afkoop -/- korting) geldt dat, bij het afkopen, de fiscale waarde op moment van afkoop wordt belast als loon uit vroegere dienstbetrekking, op basis van de tabel bijzondere verloningen.

Salarisgegevens

Om dit in te richten dient er, ten eerste, in de ‘Salarisgegevens’ van de medewerker e.e.a. aangepast te worden:

 • Op tabblad ‘Loonheffing’ dient aangegeven te worden dat de medewerker volgens de groene tabel verloond dient te worden.
 • Op tabblad ‘Polisadministratie’ dient:
  • Nummer Inkomstenverhouding opgehoogd te worden met +1. Dus als dit op '1' staat, dan wordt dit '2'
  • Code soort inkomen: op 63 ‘Overige pensioenen’ te staan
  • Op basis van arbeidsovereenkomst: niet aangevinkt te zijn
  • Anders, aard arbeidsovereenkomst: op 'Niet van toepassing' te staan
  • Code contract: op 'Niet van toepassing' te staan
  • Code cao: op '0' te staan

 Let op: De Code soort inkomen is onlangs gewijzigd door de Belastingdienst. U vermeldt Code soort inkomen 63 ook als er geen bijdrage ZVW is verschuldigd. Als u al eerder aangifte hebt gedaan met code 56 hoeft u voor deze wijziging geen correctiebericht te verzenden. Moet u nog aangifte doen of moet u nog corrigeren? Dan vraagt de Belastingdienst u om rekening te houden met de gewijzigde code.

Afkoopsom verlonen

Om vervolgens de afkoopsom te verlonen, kunt u een component aanmaken van het type ‘Bruto toeslag’. Via [Salaris, Componenten, Onderhouden] kunt u klikken op de knop ‘Nieuw’ om hier een nieuw component voor aan te maken. De bron kunt u op ‘N.v.t.’ zetten en de Frequentie op ‘Eenmalig’. De Methode kan op ‘Bedrag’ worden gezet. Op het tabblad ‘Extra gegevens’ dient het Loonboekingstype op ‘Bijzonder’ te staan.
Indien een verzekerde in een jaar alléén een afkoopsom krijgt, dan hoeft er geen bijdrage ZVW ingehouden te worden. Echter, indien die verzekerde in hetzelfde jaar ook een periodieke uitkering ontvangt, waarvoor er wel sprake is van een loontijdvak, dan dient er op de afkoopsom niet alleen loonbelasting/premie volksverzekeringen, maar ook de bijdrage ZVW ingehouden te worden. Deze periodieke uitkering kan verloond worden met een component van het type ‘Salaris’. Hierdoor wordt ZVW berekend voor zowel de periodieke uitkering, als de afkoopsom.

Het kortingsdeel

Er zijn twee manieren om het kortingsdeel te verwerken. In onderstaande voorbeelden gaan we uit van een afkoopsom van €100.000. In 2017 mag u een kortingspercentage toepassen van 34,5 procent. Dus bij een afkoopsom van  €100.000 is het kortingsbedrag in dit geval €34.500.

Optie 1

In bovengenoemd component van type 'Bruto toeslag' kunt u, als u het component aan de medewerker koppelt, als bedrag de gehele afkoopsom minus het kortingsbedrag invullen. Als bedrag voor de afkoopsom vult u dan (€100.000 - €34.500=) €65.500 in.

Tevens dient u en component aanmaken van het type ‘Netto toeslag. De bron kunt u op ‘N.v.t.’ zetten en de Frequentie op ‘Eenmalig’. De Methode kan op ‘Bedrag’ worden gezet. Op tabblad ‘Extra gegevens’ kunt u Meenemen in netto te bruteren loon op ‘In netto loon’ zetten. Bij het koppelen van dit component aan de medewerker, kunt u het bedrag €34.500 invullen. Eventueel kunt u, op het moment dat u dit component aan de medewerker koppelt, de optie ‘Omschrijving wijzigen’ aanvinken en bijvoorbeeld ‘Korting t.b.v. afkoop pensioenvoorziening’ vermelden, ter verduidelijking van het uitgekeerde bedrag.   

Optie 2

Een andere manier is om in bovengenoemd component van type 'Bruto toeslag', als u het component aan de medewerker koppelt, als bedrag de gehele afkoopsom, in dit voorbeeld €100.000, in te vullen. Vervolgens maakt u nog een component aan van het type 'Bruto inhouding' waar u, als u het component aan de medewerker koppelt, het kortingsbedrag van, in dit voorbeeld €34.500, invult. Ten opzichte van optie 1 wordt het bedrag van de koopsom op deze manier verder uitgesplitst om het kortingsbedrag te verduidelijken.

Tevens dient u en component aanmaken van het type ‘Netto toeslag. De bron kunt u op ‘N.v.t.’ zetten en de Frequentie op ‘Eenmalig’. De Methode kan op ‘Bedrag’ worden gezet. Op tabblad ‘Extra gegevens’ kunt u Meenemen in netto te bruteren loon op ‘In netto loon’ zetten. Bij het koppelen van dit component aan de medewerker, kunt u het bedrag €34.500 invullen. Eventueel kunt u, op het moment dat u dit component aan de medewerker koppelt, de optie ‘Omschrijving wijzigen’ aanvinken en bijvoorbeeld ‘Korting t.b.v. afkoop pensioenvoorziening’ vermelden, ter verduidelijking van het uitgekeerde bedrag.  

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 30.052.262
 Assortment:  Date: 01-04-2021
 Release:  Attachment:
 Disclaimer

Tags
No tags added