One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Periode kan niet worden afgesloten omdat er niet toegewezen betalingen en/of ontvangsten zijn wilt u deze betalingen/ontvangsten aan de onbekende debiteur of crediteur toewijzen?

Als u ervoor kiest om de dagboeken af te sluiten en u krijgt de melding: “Periode kan niet worden afgesloten omdat er niet toegewezen betalingen en/of ontvangsten zijn. Wilt u al deze betalingen/ontvangsten aan de onbekende debiteur of crediteur toewijzen?” , kies dan altijd voor de knop: ’Nee’.

Reden dat u deze melding krijgt is dat er nog kas, bank of giroboekingen zijn waar nog geen relatie aan toegewezen is.

De grootboekrekening die de melding veroorzaakt is de Niet toegewezen-rekening, welke is gekoppeld aan de kas-, bank- en girodagboeken. Via menu [Systeem, Financieel, Dagboeken] kunt u - door het openen van de dagboeken Kas, Bank en Giro - onderin het dagboekonderhoud de Niet toegewezen-rekening vinden. Deze Niet toegewezen-rekening dient een tijdelijke stallingsrekening - en daarom bij het sluiten van de perioden leeg - te zijn; d.w.z. er mogen geen boekingen op deze rekening staan als u de perioden van deze dagboeken definitief wilt sluiten (dit is wezenlijk anders dan aanwezige boekingen met een saldo van 0).

Staan er wel boekingen op deze Niet toegewezen-rekening en u heeft per ongeluk gekozen om deze gelijk toe te wijzen aan de onbekende debiteur\crediteur, dan zullen alle boekingen op de Niet toegewezen-rekening als openstaande post geboekt worden op de onbekende debiteur\crediteur. Hierdoor zal de Niet toegewezen-rekening, in de boeking zelf, veranderen in de standaard debiteuren- of crediteurenrekening met daaraan als relatie gekoppeld de onbekende debiteur\crediteur.

Situatie 1
Het kan voorkomen dat in het onderhoud van de dagboeken van het type Kas, Bank en Giro als ‘Niet Toegewezen’ een rekening is gekoppeld waar inderdaad nog een aantal boekingen op staan die nog gecontroleerd dienen te worden en aan een relatie toegewezen dienen te worden. De dagboeken kunnen daardoor nog niet worden afgesloten voor het boekjaar. Nadat u alle boekingsregels heeft toegewezen aan de juiste relatie of grootboekrekening in het kas-, bank- en girodagboek kunnen de dagboeken wel gesloten worden en zal de melding niet opkomen bij sluiten van de perioden van het betreffende boekjaar.

Situatie 2
Het kan ook voorkomen dat u geen gebruik maakt van elektronisch bankieren maar dat aan het dagboek van Kas, Bank en Giro bij de instelling ‘Niet Toegewezen’ een soort rekening als ‘Kruisposten’ gekoppeld is. Deze rekening wordt door u gebruikt om tussen verschillende kas en bank dagboeken te boeken, deze rekening mag dus niet gekoppeld zijn aan de dagboeken zelf en is een inrichtingsfout.

Advies voor situatie 2
Controleer bij menu [Systeem, Financieel, Dagboeken] de dagboeken van Kas, Bank en Giro en welk rekening gekoppeld is, als ‘Niet toegewezen’ rekening.
Controleer tevens via menu [Financieel, Grootboek, Kaarten] de boekingen die op deze rekening staan.
Als deze boekingen inderdaad normale kruisposten boekingen zijn, doet u het volgende:

  • Maak een nieuwe grootboekrekening aan van het type neutraal (balans), bijvoorbeeld een rekening 2500 Niet toegewezen.
  • Koppel deze nieuwe rekening 2500 Niet toegewezen aan alle dagboeken van Kas, Bank en Giro en maak hierna een backup van uw administratie. 

Bij het opnieuw afsluiten van de dagboeken krijgt u dan weer de melding: “Er zijn niet toegewezen betalingen\ontvangsten gevonden, wilt u deze toewijzen aan de onbekende debiteur of crediteur”, hierna kunt u voor ‘Ja’ kiezen en zal de onbekende debiteur of crediteur gekoppeld worden aan de boekingen met de rekening die voorheen gekoppeld stond als Niet toegewezen rekening in de dagboeken van Kas, Bank en Giro. Dit zorgt ervoor dat de boekingen zijn toegewezen en de perioden van deze dagboeken gesloten kunnen worden.

Meer informatie

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.504.941
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer