One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Boekingen - Werknemer

Boekingen per werknemer

U kunt als volgt een nieuwe boeking invoeren:

 • Start de module Boekingen.

 • Controleer of in menu Boekingen, of Werknemer aangevinkt is.

 • Klik op Bestand, Nieuw.

 • Voer de gegevens van de boeking in.

 • Klik op vastleggen op de knoppenbalk.

Bij Boeking Werknemer kunt u het aantal gewerkte uren per dag voor een werknemer invullen. Deze boekingen dienen voor de facturering en/of de nacalculatie. De kaart Boeking Werknemer is opgebouwd uit twee onderdelen: Algemeen en Overzicht.

 

Algemeen:

In dit gedeelte van het scherm kunt u de gegevens invullen die betrekking hebben op de werknemer.

 • Werknemer: hier kunt u een werknemer selecteren, waar de boeking betrekking op heeft.

 • Project: hier kunt u een project selecteren waar de boeking betrekking op heeft.

 • Functie: hier wordt de functie van de werknemer weergegeven. Het is mogelijk deze te wijzigen.

 • Bewakingscode: hier kunt u een bewakingscode selecteren. U kunt alleen bewakingscodes selecteren die bekend gemaakt zijn bij het desbetreffende project.

 • Werkbriefje: hier kunt u een werkbriefje koppelen aan een boeking. U kunt selecteren uit werkbriefjes die aangemaakt zijn bij het desbetreffende project.

 • Bewerkingscode: hier kunt u een bewerkingscode selecteren. U kunt bewerkingscodes selecteren die bekend gemaakt zijn bij het desbetreffende project

 • Week/Jaar: hier kunt u een week met het daarbij horende jaar invullen, waar de boeking betrekking op heeft.

 • Uren per week: hier wordt het aantal werkuren per week van de werknemer weergegeven. Dit is vastgelegd in de gegevens van de werknemer in de module Relaties.

 • Weektotaal gewerkt: hier wordt het totaal van de gewerkte uren weergegeven.

 

Overzicht:

Hier kunt u de gewerkte uren van een werknemer per dag per project invullen.

Per dag wordt getotaliseerd. Het totaal ziet u onder in het scherm.

Voorbeeld van een ingevulde kaart(boeking werknemer):

 

Terug naar Boekingen informatie algemeen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: Know how  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 20.188.697
 Assortment:  Date: 24-03-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer