One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Het menu klanten

Tabblad Invoer

Via Klanten à Invoer kunt u het tabblad invoer benaderen.

Sectie Invoer

Relatie

Klik hier om een nieuwe prospect, klant, zakenrelatie, leverancier, dealer, divisie, bank, lead of suspect relatie aan te maken. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van relaties  raadplegen.

Verkoopkans

Klik hier om een nieuwe verkoopkans aan te maken. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van verkoopkansen raadplegen.

Offerte

Klik hier om een nieuwe offerte aan te maken. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van offertes raadplegen.

Batch invoer relaties

Klik hier om meerdere relaties tegelijkertijd aan te maken. U kunt maximaal 10 relaties per keer aanmaken. Voor meer informatie kunt u het document Batch invoer relaties  raadplegen.

Relatie import wizard

Klik hier om relaties te importeren. Voor meer informatie kunt u het document Importeren relaties  raadplegen.

Tabblad Overzichten

Via Klanten à Overzichten kunt u het tabblad overzichten benaderen.

Sectie Relaties

Zoeken

Klik hier om te zoeken naar relaties. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar relaties raadplegen.

Type / Status - Sinds

Klik hier om een overzicht op te vragen van datums sinds wanneer het type dan wel de status van relaties is gewijzigd. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van relatietype en -status  raadplegen. 

Referenties

Klik hier om een overzicht van referentierelaties op te vragen. Voor meer informatie kunt het document Overzicht van referentierelaties  raadplegen.

Moederbedrijf

Klik hier om te zoeken naar moederbedrijven. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar moederbedrijven  raadplegen.

Niet gevalideerd

Klik hier om te zoeken naar niet gevalideerde relaties. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar niet gevalideerde relaties raadplegen.

Debiteurencode - Ontbrekend

Klik hier om te zoeken naar relaties zonder een debiteurencode. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar relaties waarbij de debiteurencode ontbreekt  raadplegen.

Tegenstrijdigheden

Klik hier om te zoeken naar relaties waarbij de manager, dealer of verkoopprognose ontbreekt. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar relaties met tegenstrijdigheden  raadplegen.

D&B Risico profiel

Klik hier om risicoprofielverslagen van relaties te bekijken. Voor meer informatie kunt u het document Bekijken van Dun & Bradstreet risicoprofielverslagen  raadplegen.

Sectie Contracten

Zoeken

Klik hier om te zoeken naar contracten. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar contracten  raadplegen.

Spilanalyse

Klik hier om een spilanalyse te tonen voor contracten. Voor meer informatie kunt u het document Spilanalyse voor contracten  raadplegen.

Monitor

Klik hier om de status van de contracten van elke divisie te bekijken. Voor meer informatie kunt u het document Monitoren van contracten raadplegen.

Analyse

Klik hier om een analyse op contracten uit te voeren. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van contractanalyse  raadplegen.

Omzet - Instroom

Klik hier om de totale verkoop en servicecontracten per divisie te bekijken. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van omzet in- en uitstroom  raadplegen.

Omzet - Uitstroom

Klik hier om de totale geannuleerde  verkoop en servicecontracten per divisie te bekijken. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van omzet in- en uitstroom  raadplegen.

Instroom / Uitstroom

Klik hier voor een overzicht van de in- en uitstroom van contracten op basis van divisie en assortiment. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van in- en uitstroom van contracten  raadplegen.

Overzicht - Beleid

Klik hier om aangemaakt beleid te bekijken. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van contractbeleid  raadplegen.

Omzet

Klik hier om een overzicht op te vragen van relaties met contracten en bijbehorende omzet. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van contractomzet  raadplegen.

Sectie Dealers

Relaties

Klik hier om te zoeken naar relaties van het type Dealer. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar Dealers  raadplegen.

Contracten - Waarde

Klik hier om een overzicht op te vragen van de waarde van contracten van dealers. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van de waarde van contracten van dealers  raadplegen.

Prolongatie - Waarde

Klik hier om een overzicht op te vragen van het aantal contracten en de prolongatiewaarde van contracten van een bepaalde dealer. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van prolongatiewaarde van contracten per dealer  raadplegen.

Activiteit - Huidige

Klik hier om een overzicht op te vragen van de huidige systeemactiviteiten. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van huidige systeemactiviteiten  raadplegen.

Sectie Prospects

Afgekeurd

Klik hier om een overzicht van afgekeurde prospects op te vragen. Voor meer informatie kunt u het document Overview of Rejected Prospect Accounts  raadplegen.

Tegenstrijdigheden

Klik hier om te zoeken naar relaties waarbij de manager, dealer of verkoopprognose ontbreekt. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar relaties met tegenstrijdigheden  raadplegen.

Sectie Kwaliteitsanalyse

Validatie

Klik hier om te zoeken naar relaties met fouten of ontbrekende gegeven. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar meldingen inzake relaties  raadplegen.

Financieel

Klik hier voor een overzicht van inconsistente relatiecodes tussen Exact Synergy Enterprise en de back office. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van inconsistenties in relaties  raadplegen.

Doublures - Relaties

Klik hier om te zoeken naar relaties met dezelfde naam. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar relaties met dezelfde relatienaam  raadplegen.

Doublures - Contactpersonen

Klik hier om te zoeken naar contactpersonen met dezelfde naam. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar contactpersonen met dezelfde naam  raadplegen. 

Ontdubbelen

Klik hier om dubbele relaties te verwijderen. Voor meer informatie kunt u het document Verwijderen van dubbele relaties  raadplegen.

Ontdubbelen – Log

Klik hier om de resultaten van het ontdubbelen te bekijken. Voor meer informatie kunt u het document Bekijken van de resultaten van het ontdubbelen  raadplegen.

Reporting Services Integratie

Rapporten

Klik hier om rapporten te bekijken welke zijn gecategoriseerd onder de Klanten (CRM). Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van rapporten - Reporting Services integratie  raadplegen. 

Sectie Analyse

Spilanalyse

Klik hier om de spilanalyse voor relaties te tonen. Voor meer informatie kunt u het document Spilanalyse voor relaties  raadplegen. 

Kaart

Klik hier om de spilanalyse voor relaties te tonen waarbij analyse op Kaart staat. Voor meer informatie kunt u het document Spilanalyse voor relaties  raadplegen. 

Organogram

Klik hier om de spilanalyse voor relaties te tonen waarbij analyse op Organogram staat. Voor meer informatie kunt u het document Spilanalyse voor relaties  raadplegen. 

Sectie Financieel

Prognose

Klik hier om een overzicht op te vragen van de verkoopcyclus. Voor meer informatie kunt u het document Verkoopprognose  raadplegen.

Saldilijst (Te vorderen)

Klik hier om een overzicht van openstaande debiteurenposten op te vragen. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van openstaande debiteurenposten  raadplegen.

Saldilijst (Te betalen)

Klik hier om een overzicht van openstaande crediteurenposten op te vragen. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van openstaande crediteurenposten  raadplegen.

Omzet

Klik hier om te zoeken klanten of leveranciers met de hoogste omzet. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar klanten of leveranciers met de hoogste omzet  raadplegen.

Sectie Contracten: Prolongatie

Analyse

Klik hier om een overzicht op te vragen van de totale waarde van de contracten per jaar, kwartaal of maand. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van contractwaarde per maand, kwartaal en jaar raadplegen.

Waarde

Klik hier om en een overzicht op te vragen van de prolongatiewaarde van contracten per divisie. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van de prolongatiewaarde van contracten per divisie raadplegen.

Parameters

Klik hier om een overzicht op te vragen van contractparameters. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van contractparameters raadplegen.

Processen

Klik hier om contracten te (her)valideren en prolongeren. Voor meer informatie kunt u het document Verwerken van contractprocessen raadplegen.

Sectie Werkstroom

Relaties: Verzoeken - Recent

Klik hier om een overzicht op te vragen van alle verzoeken van relaties. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van relatieverzoeken raadplegen.

Sectie Verkoopkans management

Zoeken

Klik hier om te zoeken naar verkoopkansen. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar verkoopkansen raadplegen.

Spilanalyse

Klik hier om de spilanalyse voor verkoopkansen te bekijken. Voor meer informatie kunt u het document Spilanalyse voor verkoopkansen raadplegen.

Verkoopprognose

Klik hier om de verkoopprognose op te vragen. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht verkoopprognose raadplegen.

Verkoop pijplijn

Klik hier om de verkooppijplijn op te vragen. Voor meer informatie kunt u het document Verkoopkansen bekijken in een verkooppijplijn raadplegen.

Batch aanmaken – Log

Klik hier om de status op te vragen van verkoopkansen welke zijn aangemaakt in een batch. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van aangemaakte batchopdrachten van verkoopkansen raadplegen.  

Sectie Offertes

Zoeken

Klik hier om te zoeken naar offertes. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar offertes raadplegen.

Tabblad Inrichting

Via Klanten à Inrichtring kunt u het tabblad inrichting benaderen.

Sectie Algemeen

Aanspreektitels

Klik hier om aanspreektitels aan te maken, te bewerken of te verwijderen. Voor meer informatie kunt het document Overzicht van aanspreektitels raadplegen.

Adres - Types

Klik hier om een overzicht op te vragen van adrestypen. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van adrestypen raadplegen.

Vrije velden - Relaties

Klik hier om een overzicht op te vragen van vrije velden voor relaties. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van vrije velden voor relaties, contactpersonen, adressen en contracten raadplegen.

Vrije velden - Contactpersonen

Klik hier om een overzicht op te vragen van vrije velden voor contactpersonen. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van vrije velden voor relaties, contactpersonen, adressen en contracten raadplegen.

Vrije velden - Adressen

Klik hier om een overzicht op te vragen van vrije velden voor adressen. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van vrije velden voor relaties, contactpersonen, adressen en contracten raadplegen.

Vrije velden - Contracten

Klik hier om een overzicht op te vragen van vrije velden voor contracten. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van vrije velden voor relaties, contactpersonen, adressen en contracten raadplegen.

Leveringswijze

Klik hier om een overzicht op te vragen van leveringswijzen. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van leveringswijzen raadplegen.

Contactpersoon - Functienamen

Klik hier om een overzicht van functienamen op te vragen. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van functienamen raadplegen.

Sectie Dealer

Overdracht - Dealer

Klik hier om relaties van dealers over te dragen. Voor meer informatie kunt u het document Overdragen van relaties van dealers raadplegen.

Sectie Opschonen

Relaties - Niet gevalideerd

Klik hier om relaties welke niet zijn gevalideerd en al enige tijd niet zijn gewijzigd weer te geven. Voor meer informatie kunt u het document Verwijderen van ongebruikte niet gevalideerde relaties raadplegen.

Sectie overige

Instellingen

Klik hier om de instellingen voor relaties weer te geven. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van instellingen voor relaties raadplegen.

Relaties – Type / Status

Klik hier om de beschikbare relatietypen en -statussen weer te geven in een lijst. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van relatiestatuseen en relatietypen raadplegen.

Installatie - Microsoft office Add in

Klik hier om de microsoft Office add-ins te installeren of deïnstalleren. Voor meer informatie kunt u het document Installatie MSXML Componenten, Office Add-In en Synergy Office Integration raadplegen.

Synchroniseren - Instellingen

Klik hier om de synchronisatie tussen Exact Synergy Enterprise en MS Outlook in te stellen. Voor meer informatie kunt u het document Kalenderinstellingen raadplegen.

Sectie Contract

Parameters

Klik hier om een overzicht van contractparameters weer te geven. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van contractparameters raadplegen.

Processen

Klik hier om contracten te (her)valideren en prolongeren. Voor meer informatie kunt u het document Verwerken van contractprocessen raadplegen.

Verkoopkans management

Instellingen

Klik hier om te instellingen voor verkoopkansen te definiëren. Voor meer informatie kunt u het document Instellingen voor verkoopkansen raadplegen.

Verkoopcycli

Klik hier om een overzicht van verkoopcycli op te vragen. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van verkoopcycli raadplegen.

Bronnen

Klik hier om een overzicht van bronnen op te vragen. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van bronnen voor verkoopkansen raadplegen.

Contactpersoon rollen

Klik hier om een overzicht van contactpersoonrollen op te vragen. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van rollen van contactpersonen en partners van verkoopkansen raadplegen.

Partner rollen

Klik hier om een overzicht van partnerrollen op te vragen. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van rollen van contactpersonen en partners van verkoopkansen raadplegen.

Redenen verlies

Klik hier om een overzicht van redenen van verlies op te vragen. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van redenen van verlies raadplegen.

Vrije velden

Klik hier om een overzicht van vrije velden van verkoopkansen op te vragen. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van vrije velden voor verkoopkansen raadplegen.

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 23.178.500
 Assortment:  Date: 10-04-2015
 Release:  Attachment:
 Disclaimer