One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Boekingen Financieel - Koppeling met Exact Globe/Compact

De koppeling tussen Exact AEC en Exact Globe/Compact (verder in het document zal met Exact Globe ook Exact Compact bedoeld worden) kan zowel als applicatie draaien als als service worden geïnstalleerd. Dit laatste kost echter een aparte Exact Globe licentie. Hierom wordt er vaak voor gekozen de koppeling als applicatie op de server te draaien en middels de koppelingsmanager hiermee te verbinden (dit kan zowel in applicatie als service modus) en de koppeling te volgen of sturen. De koppeling dient altijd maar op 1 systeem actief te zijn, de manager kan vanaf meerdere systemen gebruikt worden.

De koppeling kan middels instellingen zo worden ingesteld dat er geautomatiseerd periodiek een sessie wordt uitgevoerd waarbij de gewijzigde gegevens uit Exact AEC naar Exact Globe worden gekoppeld. Afhankelijk van de licentie worden er eventueel ook salaris gegevens vanuit Exact Globe naar Exact AEC gekoppeld. Tevens kunt u handmatig sessies uitvoeren.

Sessies

Gewijzigde gegevens:
Dit is de meest gebruikte van allemaal, ook bij automatische koppelingen wordt deze wijze gebruikt. Debiteur of crediteur mutaties op de relatiekaart alsmede de journaalposten en betalingstermijnen van verkoopfacturen of financieel verwerkte overige dagboeken worden hiermee gekoppeld. Indien de licentie ook salaris bevat worden in deze sessie ook salaris gegevens van Exact Globe naar Exact AEC gekoppeld.

Alle gegevens:
Bij deze wijze van koppelen worden niet alleen de hierboven genoemde 'gewijzigde gegevens' gekoppeld maar zullen daarnaast alle debiteur en crediteur gegevens worden gekoppeld van Exact AEC naar Exact Globe.

Van Exact Globe naar Exact AEC:
Deze sessie wordt eigenlijk eenmalig na de Exact Globe en Exact AEC inrichting gedraaid om alle financiële stamgegevens vanuit Exact Globe naar Exact AEC te koppelen. Mogelijk ook wanneer er in Exact Globe een administratie of bijv. grootboek wordt toegevoegd. Buiten deze handelingen dient deze wijze van koppelen met de nodige voorzichtigheid te worden uitgevoerd omdat deze tot ongewenst dataverlies kan leiden.

Controle koppellog

Het is van belang om regelmatig te kijken in het koppellog (via de koppelingsmanager, Exact AEC (Module 'Boeken financieel' menuoptie 'Financieel\Koppelingslog tonen') of de koppeling zelf) of hier fouten in staan. Bij fouten neemt u contact op met support hoe deze te verhelpen of kijk in het onderstaande document '19.296.792 - Foutmeldingen Exact AEC en Exact SDK koppeling' of deze door u zelf zijn op te lossen.
Tevens is het handig deze logregels periodiek te verwijderen zodat het tonen van deze regels niet te lang duurt.

Instellingenscherm

Dit scherm wordt besproken in het document onder Gerelateerde onderwerpen hieronder: Installatie Exact AEC naar Exact Globe koppeling.

Koppelingsmanager

De koppelingsmanager is een los programma dat via TCP/IP verbinding maakt met de koppeling op een server. Hiermee zijn de logregels te zien en kunnen ook sessies worden uitgevoerd. Installatie en gebruik worden besproken in het document onder Gerelateerde onderwerpen hieronder: 25.081.530 - Installatie Exact AEC naar Exact Globe koppeling.

Probleemoplossing:

Gerelateerde onderwerpen:

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 26.970.385
 Assortment:  Date: 17-11-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer