One moment please...
 
 
Exact Globe   
 

Product Update 419/420/421: Stamgegevens filteren voor de synchronisatie naar Exact Expense Management

Vanaf deze product update is het mogelijk om aan te geven welke stamgegevens worden gesynchroniseerd van Exact Globe Next naar Exact Expense Management. In verband hiermee de sectie Exact Expense Management toegevoegd in de algemene instellingen.

Nieuwe sectie Exact Expense Management

In deze sectie kunt u aangeven of bepaalde stamgegevens gesynchroniseerd moeten worden naar Exact Expense. Door de betreffende optie aan te vinken geeft u aan dat u de betreffende stamgegevens wilt synchroniseren. Middels het veld Filter kunt u een selectie maken welke stamgegevens worden gesynchroniseerd. Met het pictogram start u de synchronisatie.

Bij de filter kunt u een selectie maken middels een SQL selectie op de tabel en de kolom. Deze mag maximaal uit 255 karakters bestaan.

Voorbeeld: Alleen kostenplaatsen waarvan de code begint met 001 moeten worden gesynchroniseerd: kstpl.kstplcode like '001%'

Opmerkingen:

  • Deze sectie is alleen aanwezig wanneer de Exact Expense Management oplossing in ELIS is geactiveerd voor de betreffende Exact Globe Next administratie.
  • De filteroptie is van toepassing op het migreren van de stamgegeven naar Exact Expense Management en bij het aanmaken of bijwerken van de stamgegevens in Exact Globe Next.

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes detail
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 29.697.808
 Assortment:  Date: 07-09-2020
 Release: 421  Attachment:
 Disclaimer