One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

E-WMS - Het aantal voorvullen met het geadviseerde aantal

Introductie

Dit document beschrijft de E-WMS ASP functionaliteit voor het voorvullen van het te picken aantal, met het geadviseerde aantal. Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf product update 411.

Uitleg

Bij het picken van orders met E-WMS en een gestuurde picklijst, wordt het te picken aantal getoond op de scanner. U dient dat aantal echter handmatig te bevestigen om aan te geven dat u het betreffende aantal daadwerkelijk pickt.

   

    (voorbeeld van het picken van een productiemateriaal batchartikel)

Vanaf product update 411 is het mogelijk om het aantalveld voor te vullen met het geadviseerde aantal:

     

Beschikbaarheid

Deze functionaliteit is beschikbaar voor de volgende licenties en modules, wanneer gebruikt wordt gemaakt van de communicatie methode 'Scanner - ASP':

 • SE1380 E-WMS I: sales order fulfillment
 • SE1386 E-WMS Lite: sales order fulfillment
 • SE1381 E-WMS II: replenishment and pick&pack
 • SE4250 E-WMS Production: guided production issues

Configuratie

Om gebruik te maken van deze functionaliteit is de optie 'Advies' toegevoegd bij de bestaande handterminal instelling 'Welke waarde tonen' in de sectie 'Aantal'.

   

Dit kan worden geconfigureerd in de volgende handterminal instellingen:


Gebruik

Wanneer de handterminal instelling 'Welke waarde tonen' in de sectie 'Aantal' is ingesteld op 'Advies', dan wordt het aantal veld opgevuld met het geadviseerde aantal verminderd met het reeds gepickte aantal, behalve in de volgende scenario's:

 • U heeft een GS1-128 barcode of HIBC barcode met een aantal gescand, en de scancode instelling 'Negeer barcode aantal' is uitgevinkt. In dat geval wordt het aantal van de barcode voorgevuld  (net zoals in voorgaande releases)
   
 • U scant een SKU nummer. In dat geval wordt het voor te vullen aantalen bepaald door de volgende logica:
  • wanneer het SKU voorraad aantal meer is dan het te picken aantal: het geadviseerde aantal wordt voorgevuld (omdat u dat aantal pickt van die SKU)
  • wanneer het SKU voorraad aantal minder is dan of gelijk is aan het te picken aantal: het SKU voorraad aantal wordt voorgevuld (omdat u de volledige SKU pickt)

Aandachtspunten

 • Omdat E-WMS maximaal 3 decimalen ondersteunt (0,306 kg): wordt het voorgevulde aantal afgerond (niet afgekapt) op 3 decimalen.
   
 • Deze functionaliteit slaat de invoer van het aantal niet over. U dient nog steeds het voorgevulde aantal te bevestigen. Het overslaan van aantallen kan worden bereikt door gebruik te maken van 'omslagpunt', GS1-128/HIBC barcode scanning, of het scannen van SKUs, in combinatie met de instelling 'Velden bevestigen'.
   
 • U kunt het gebruik van omslagpunt (scannen artikelcode=1 gepickt) en deze functionaliteit niet combineren. Wanneer u dit in de handterminal instellingen probeert in te stellen wordt het veld  'Omslagpunt' rood en toont de melding "Ongeldige combinatie: Omslagpunt / Aantal: Welke waarde tonen?=Advies".   
   
 • Het voorvullen van het aantal werkt niet samen met bepaalde E-WMS advies instellingen en toont een foutmelding of waarschuwing bij het opslaan van de scanner instellingen:
   
  • Het veld wordt rood en u ziet de foutmelding "Ongeldige combinatie: Pickadvies: Gedeactiveerd / Gebruik ASP voorraadcontrole /  Aantal: Welke waarde tonen?=Advies"

   Dit is het geval wanneer:
   de module instelling 'Pickadvies' is uitgevinkt (picken zonder een berekend advies), en op het zelfde moment de scanner voorraad validaties zijn geactiveerd.
   Scanner voorraad validaties zijn geactiveerd wanneer één of meerdere van de volgende instellingen zijn aangevinkt:
   • 'Gebruik ASP voorraad controle' (WMS Algemene instellingen)
   • 'Inslagadvies' (WMS Algemene instellingen)
   • Gebruiken afkeur redenen (WMS Algemene instellingen)
   • SKU Management  (SKU Management instellingen)
     
  • U ziet de waarschuwing: "De WMS Leveringen Advies instelling 'Batch adviesbeleid toepassen' is uitgeschakeld, en de scanner instelling 'Aantal/Welke waarde tonen' is ingesteld op 'Advies'. Deze combinatie wordt niet ondersteund voor het picken van batch artikelen."

   Dit is het geval wanneer module instelling 'Batch: Adviesbeleid' is uitgevinkt, 'Pickadvies' is aangevinkt en scanner voorraad validaties zijn geactiveerd.

 

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 26.623.767
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 411  Attachment:
 Disclaimer