One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC-releasenotes 1.47

Untitled 1

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in Exact AEC release 1.47 ten opzichte van de voorgaande release.

Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende modules. Klik op een module om een samenvatting van de functionele veranderingen te bekijken. Volg de hyperlinks (details) om de gedetailleerde uitleg te lezen.


Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Globe Next 417 7
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white blue lightgrey white grey #e1141d white lightgrey #e1141d

 

Module Segment Title Summary Hyperlink
Algemeen Algemeen Releasedatum Exact AEC release 1.47 is algemeen beschikbaar sinds 20 april 2020.
Algemeen Algemeen Opstarten Het opstarten van Exact AEC is versneld door niet langer alle filters in te laden. DocView.aspx?DocumentID={168be169-835a-4817-9db5-516dbc82ed82}
Algemeen Algemeen Ketenstandaard Bouw en Installatie Exact AEC ondersteunt het SALES005 XML-formaat van Ketenstandaard Bouw en Installatie. DocView.aspx?DocumentID={7826b764-6b83-4969-8c20-8c7ba3ba8929}
Algemeen Algemeen Printerdialoog Met opslaan als standaard wordt nu ook het afdruktype opgeslagen voor het actieve rapport. DocView.aspx?DocumentID={2543ead5-5362-4de0-a43e-7966055b86f6}
Algemeen Gerelateerde onderwerpen Systeemeisen Exact AEC Een overzicht van de systeemeisen voor Exact AEC. DocView.aspx?DocumentID={8473cc08-ef7b-4105-acc7-00b08125eda8}
Algemeen Gerelateerde onderwerpen Release notes per release Klik op details voor een overzicht van de release notes van eerdere releases van Exact AEC. DocView.aspx?DocumentID={28685038-b7f0-4416-8f0e-1bee07f37a5a}
Algemeen SP7: 16 dec 2020 Projecten Opgelost: Bij het aanmaken van een werkbegroting voor een deelproject of het wijzigen van de bewakingsmethode verscheen een foutmelding als op het hoofdproject een bewakingscode zonder eenheidscode aanwezig was.
Algemeen SP7: 16 dec 2020 Afdrukken Opgelost: In het dialoogvenster "Afdrukken" werden eerder opgeslagen opties voor uitvoer naar bestand uit gezet als gekozen werd voor opslaan als standaard. .
Algemeen SP6: 2 dec 2020 Financieel Opgelost: Bij Inlezen factuurberichten in SALES005-formaat werd de artikelcode niet herkend.
Algemeen SP6: 2 dec 2020 Projecten A-Lijn Opgelost: Op de projectkaart selecteren van een offerte werkte pas nadat het tabblad voor Offertes aangeklikt was.
Algemeen SP5: 14 okt 2020 Financieel Opgelost: Bij verwerken financieel werd ook A.K. geboekt over onverwerkte boekingen indien er op dat project en boekingscode andere boekingen verwerkt werden. Dit issue kon o.a. optreden als men bij inkoopfacturen gebruik maakte van verwerkingsblokkering.
Algemeen SP5: 14 okt 2020 Financieel Opgelost: In de wizard van Inlezen factuurberichten kon geen kostendrager geselecteerd indien bij de grootboekrekening geen kostendragers ingevuld waren.
Algemeen SP5: 14 okt 2020 Facturen Bij afdrukken factureren zijn in datakanaal Verzamelfactuurwerkbonnen alle memovelden beschikbaar in platte tekstformaat zonder RTF opmaak.
Algemeen SP5: 14 okt 2020 Calculatie Plus/Pro Export naar CUF bevat nu ook totalen bij de bundelingen. Bovendien kan vanaf tabblad Calculaties van de projectkaart een calculatie geëxporteerd worden.
Algemeen SP4: 30 juli 2020 Calculatie Plus/Pro De performance van het horizontaal scrollen door de kolommen van het calculatievenster is sterk verbeterd.
Algemeen SP4: 30 juli 2020 Internet Update De internet update procedure is voorbereid op de volgende release Exact AEC.
Algemeen SP3: 21 juli 2020 ImageCapture integratie Opgelost: Als deel van de factuurregels afgeboekt werden op een inkoopcontract werden ook de overige factuurregels aan het inkoopcontract gekoppeld.
Algemeen SP3: 21 juli 2020 Stamgegevens Opgelost: In Algemeen, Mailboxen verscheen een foutpagina bij het aanmelden voor een digitale brievenbus.
Algemeen SP3: 21 juli 2020 Service Opgelost: Bij het boeken van bonnen werd de controle op afgesloten periode alleen maar uitgevoerd op de eerste verbruiksregel.
Algemeen SP2: 7 juli 2020 Service Bij het financieel afsluiten van werkbonnen is het nu mogelijk om de nog niet gefactureerde verbruiksregels op niet-factureerbaar te zetten.
Algemeen SP2: 7 juli 2020 Calculatie Plus/Pro Bij de calculatieregels en receptregels is een kolom met de omschrijving van de bewakingscode toegevoegd.
Algemeen SP2: 7 juli 2020 Facturen Opgelost: In de eerste versie van AEC 1.47 werd bij het wijzigen van een factuurregel de bijbehorende boeking gekoppeld aan de boekingscode van de eerste regel van de factuur.
Algemeen SP2: 7 juli 2020 Relaties Opgelost: Op het tabblad Werknemer was het mogelijk de afdeling te selecteren hoewel dit niet toegestaan was vanwege de koppeling met E-Salaris.
Algemeen SP1: 4 juni 2020 Exact Online De Exact Online integratie en de digitale brievenbus voldoen nu aan de nieuwste beveiligingseisen van Exact Online. Het gaat hier om de verplichte _division_ parameter. U hoeft hiervoor verder geen wijzigingen in de instellingen te maken.
Algemeen SP1: 4 juni 2020 Projecten Opgelost: Bij het samenvoegen van budgetregels in de werkbegroting werd het Inkoop vinkje uitgezet.
Algemeen SP1: 4 juni 2020 Projecten Opgelost: Het aanmaken van een deelproject gaf een 'Column unknown' foutmelding indien de bewakingscodes van het het sjabloonproject begonnen met een letter i.p.v. een cijfer.
Algemeen SP1: 4 juni 2020 Calculatie Opgelost: Bij het importeren van CUF bestanden van Van Meijel wordt de Uur_Norm genegeerd om te een juiste berekening van de arbeidsuren te komen.
Algemeen SP1: 4 juni 2020 Inkoop Bij boeken van pakbonnen op basis van inkoopcontracttermijnen wordt het aantal van de termijn overgenomen i.p.v. een berekend aantal op basis van het termijnpercentage. Hiermee worden afrondingsverschillen in het bedrag van de pakbonregel voorkomen.
Algemeen SP1: 4 juni 2020 Boekingen Opgelost: In selectievenster van projecten gaf een filter op gerelateerde tabel Hoofdproject geen rijen.
Algemeen SP1: 4 juni 2020 Boekingen Opgelost: De toegangsfuncties "Tabblad bij projecten" en "Tabblad bij relaties (HRM)" toonden bij "Niet zichtbaar" toch het tabblad Boekingen.
Relaties Relaties Toegangsrecht bankrekeningen Er is een toegangsrecht voor wijzigen van bankrekeningen toegevoegd onder de module Relaties.

DocView.aspx?DocumentID={8334e637-d401-45c8-8224-6fe9f3337b16}
Relaties Relaties Contactpersonen Bij aanmaken van een contactpersoon wordt nu gevraagd om de communicatiegegevens over te nemen van de relatiekaart.

DocView.aspx?DocumentID={83b83c60-c518-43a1-abfe-572ef96b5a71}
Relaties Relaties Boekingen Opgelost: Op tabblad Boekingen werden de uren en kosten van een werknemer die geboekt waren in een andere administratie niet getoond.
Projecten Projecten Projectomschrijving De projectomschrijving is vergroot van 40 naar 60 karakters. Het commentaarveld is vergroot naar 100 karakters.

Projecten Projecten Bewakingscodes Bij bewakingsgroepen kan een sjabloonproject ingevuld worden. In 1.47 worden bij het aanmaken van een nieuw project de bewakingscodes overgenomen van het sjabloonproject.

DocView.aspx?DocumentID={5264c09e-c18d-4731-848f-95a5e428c16a}
Projecten Projecten Genereren deelprojecten Bij het genereren van deelprojecten wordt nu ook het vinkje "Synchroniseren met Synergy" aangezet als in administratiegegevens hiervoor gekozen is.

Projecten Projecten Financieel afsluiten Bij het financieel afsluiten van projecten is de controle op openstaande verbruiksregels met werkbonstatussen "Financieel afgesloten", "Geannuleerd" en "Verwijderd" versoepeld.

Projecten Projecten Statusdatum In het lijstscherm van projecten is de statusdatum toegevoegd.

Calculatie Calculatie Calculatieomschrijving De calculatieomschrijving van de eigenschappen is vergroot van 40 naar 60 karakters.
Calculatie Calculatie Plus/Pro Wijzigen Het multiselect wijzigen van calculatiereceptregels is uitbreid met opties voor korting, marge en prijscorrecties.

DocView.aspx?DocumentID={d2d921dc-5692-46a6-8965-9ecf5e159da0}
Calculatie Calculatie Plus/Pro Print naar document Bij het printen met aanmaken van document wordt het rapportdocument automatisch aan het project gekoppeld.

Calculatie Calculatie Plus/Pro Aanmaken werkbegroting In bewakingsgroepen is een optie toegevoegd om bij aanmaken van de werkbegroting de hoofdgroep leeg te laten bij de projectbewakingscodes.

DocView.aspx?DocumentID={bff037e3-0a35-481d-850d-32c6bd965332}
Calculatie Calculatie Plus/Pro Aanmaken eenheidsprijzen De optie om eenheidsprijzen aan te maken is uitgebreid met een dialoogvenster waarin de verdichtingsmethode ingesteld kan worden. Ook kan hierin aangegeven worden om de staartkosten door te berekenen naar de eenheidsprijs. DocView.aspx?DocumentID={81954ab1-9bb5-4feb-968f-bc44c5782ff0}
Offertes Offertes Offerteomschrijving De offerteomschrijving is vergroot van 40 naar 60 karakters.
Eenheidsprijzen Eenheidsprijzen Lijstscherm eenheidsprijzen In het lijstscherm en rapportage van productiebonnen van de module eenheidsprijzen zijn gerelateerde gegevens van factuur, projectgroep en projectleider toegevoegd.

DocView.aspx?DocumentID={17013599-825a-4d51-bf5d-0ecc50fde930}
Eenheidsprijzen Eenheidsprijzen Print naar document Bij het printen van een productiebon met aanmaken van document wordt het rapportdocument automatisch aan het project gekoppeld.

Inkoop Inkoop Volgorde in inkoopcontractregels In de regels van de inkoopcontracten kan nu d.m.v. een volgnummer de volgorde van de regels gewijzigd worden.

DocView.aspx?DocumentID={1d9c6976-df50-482b-bcb4-eb07400d9425}
Inkoop Inkoop Rapportage inkoopcontract In de rapportage van inkoopcontracten is nu het RTF-memoveld van de contractregel beschikbaar in platte tekst zonder opmaak. Tevens is de landomschrijving van het adres van de administratie en leverancier toegevoegd.

DocView.aspx?DocumentID={74960bab-c7be-415a-9341-e98822db670a}
Inkoop Inkoop Rapportage pakbonnen In de rapportage van pakbonnen zijn nu de RTF-memovelden beschikbaar in platte tekst zonder opmaak. Verder is de omschrijving van de eenheidscode beschikbaar. DocView.aspx?DocumentID={74960bab-c7be-415a-9341-e98822db670a}
Financieel Financieel Bewakingscode wijzigen in IFR Wanneer een accordeur gemachtigd is over elk inkomend factuurregister de bewakingscodes te wijzigen is het nu toegestaan dit ook te doen wanneer deze als losse accordeur is toegevoegd aan een inkoopfactuur.

 

DocView.aspx?DocumentID={d830c6da-b099-40c5-b989-2cc1dea3b535}
Financieel Financieel Accordeur wissen Er is een toegangsrecht toegevoegd waarmee een gebruiker gerechtigd kan worden om bij een inkoopfactuur een accordeur te verwijderen.

 

DocView.aspx?DocumentID={}
Financieel Financieel Zoekcode in lijstscherm inkoopfacturen Aan het lijstscherm van inkoopfacturen is de zoekcode van de crediteur toegevoegd.

 

Financieel Financieel Grootboekmutaties De performance van de rapportage van grootboekmutaties is aanzienlijk verbeterd.
Facturen Facturen Meerdere factuur e-mailadressen Het is nu mogelijk om bij de debiteur en op de factuur meerdere factuur e-mailadressen in te vullen.

DocView.aspx?DocumentID={4c6ba148-3673-4535-8359-cf649e7ea800}
Facturen Facturen Factuuromschrijving De factuuromschrijving van de kopgegevens is vergroot van 40 naar 60 karakters.
Facturen Facturen Selectie werkbonnen in genereren facturen Bij het genereren van facturen is het selectievenster dat aangeroepen wordt vanaf tabblad Werkbonnen uitgebreid met vrije status.

 

Facturen Facturen Bijlages verzamelfacturen Bij het aanmaken van verzamelfacturen worden de bijlages van de deelfacturen aan de verzamelfactuur gekoppeld.
Facturen Facturen Performance De performance van het openen en muteren van een factuur met veel factuurregels is verbeterd.
Facturen Facturen Schermlay-out De afmetingen van het factuurvenster worden onthouden per gebruiker.
Facturen Facturen Factuurbijlagen Opgelost: Bij Extra Instellingen (tab AEC\Systeem\GS1) kan een documentcategorie ingesteld worden voor verkoopfactuur bijlagen. Deze categorie werd niet gekoppeld indien een bestaand document als bijlage werd geselecteerd.
Service Service Aanmaken verbruiksboekingen Bij normprijscodes wordt de btw-code van het artikel overgenomen in plaats van die van het project.

 

DocView.aspx?DocumentID={f32d3aa7-f255-47b2-990a-f9436c1d41da}
Service Service Memo verbruiksregel Er kan ingesteld worden dat de memo van de verbruiksregel overgenomen wordt naar de boeking.

 

DocView.aspx?DocumentID={f32d3aa7-f255-47b2-990a-f9436c1d41da}
Service Service Opvragen factuur Vanuit de verbruiksregels van de werkbon kan de factuur en het factuurdocument opgevraagd worden.

 

DocView.aspx?DocumentID={ab3585ec-225f-4787-8afa-0c185e941dcc}
Service Service Lijstscherm werkbonnen In het filter van lijstscherm Bonnen is gerelateerde tabel ‘Standaard bewerking’ toegevoegd.

 

Documenten Documenten Drag and drop Importeren documenten via drag and drop is nu ook beschikbaar voor servicecontracten, meldingen en objecten. DocView.aspx?DocumentID={05a4e4b6-8287-45d6-9f25-047246881ecb}
Middelen Middelen Toegangsrechten Er zijn toegangsfuncties voor verschillende onderdelen van de module Middelen toegevoegd. DocView.aspx?DocumentID={b2242ff0-997b-4ffd-8154-efacb57318f2}
Materieel Materieel Projectselectie in afsluiten periode De projectselectie in afsluiten periode is gewijzigd in een selectievenster.
Integratie Synergy integratie Versie Indien u gebruik maakt van de Synergy Bouwportaal oplossing dient minimaal Synergy versie 264 service pack 1 geïnstalleerd te zijn.
Integratie Synergy integratie Aanmaken projecten De volledige omschrijving van het project wordt overgenomen uit Synergy naar de projectomschrijving van AEC. Daarnaast is het opgelost dat omschrijving van de kostendrager soms leeg bleef. In de omschrijving van de kostendrager worden de eerste 25 karakters van de projectomschrijving overgenomen.
Integratie Image Capture integratie Importeren vanuit map Het inlezen van digitale inkoopfacturen (xml) zonder GLN is mogelijk gemaakt op basis van het meegeven van een Exact AEC RelatieID. Hiermee is Exact AEC versie 1.47 voorbereid om facturen uit ImageCapture direct in te lezen vanuit een map i.p.v. via de digitale brievenbus. DocView.aspx?DocumentID={58a02422-57c0-4e48-b9dc-fe27c4632b38}
Integratie Image Capture integratie Pakbonnen AEC versie 1.47 is voorbereid op factuurberichten waarin afgeboekt wordt op pakbonregels. DocView.aspx?DocumentID={58a02422-57c0-4e48-b9dc-fe27c4632b38}
 
 
 
 
 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 29.278.236
 Assortment:  Date: 16-12-2020
 Release: 1.47  Attachment:
 Disclaimer