One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Projectprognose

Inleiding

Het kan heel handig zijn om naast een budget ook een prognose van uw projecten te maken. Deze projectprognose is vooral voor intern gebruik. U kunt het project budget als basis voor de prognose gebruiken als de gegevens van het budget vrijwel overeenkomen met die van de prognose. U hoeft dan alleen maar enkele gegevens te wijzigen. U kunt de prognose vanuit het budget genereren. Maar u kunt er ook voor kiezen de prognose aan te maken zonder gebruik te maken van het budget. In de prognose kunt u de geschatte tijd of kosten op drie manieren invullen:

  1. Huidige prognose: u dient de prognose opnieuw te bepalen en in te voeren.
  2. Nog te verrichten: hier dient u de resterende nog te verrichten tijd of kosten in te voeren, die wordt opgeteld bij realisatie.
  3. Percentage gereed: hier vult u het percentage dat al gereed is in. Dit kan alleen als er al een deel van het project gerealiseerd is.

Projectprognoses vanuit project budgetten genereren

Als u een prognose voor uw project wilt aanmaken en u hebt al een budget voor datzelfde project aangemaakt, is het gemakkelijk om de prognose vanuit het budget te genereren [ Projecten, Prognose, Onderhoud, Genereren prognose vanuit budget ]. De opzet van de prognose en het budget zullen hetzelfde zijn. U kunt veranderingen in de prognose aanbrengen. Nadat u de prognose vanuit het budget hebt gegenereerd, kunt u de data op drie manieren bekijken en eventueel wijzigen:

  • Huidige prognose. Als u deze invoermethode kiest, wordt de prognose getoond zoals hij in het budget is ingevoerd. U hoeft alleen eventuele wijzigingen in te voeren.
  • Nog te verrichten. Als u deze invoermethode kiest, zijn de kosten die al betaald zijn of de tijd die al aan het project besteed is, van de getallen afkomstig uit het project budget afgetrokken. Dit wordt automatisch berekend bij realisatie. U kunt hier zelf de nieuwe prognose van de nog te verrichten taken invoeren.
  • Percentage gereed. Als u deze invoermethode kiest, wordt het percentage van het project dat al gereed is, getoond. Als er al meer of minder gereed is dan in het budget voorspeld was, kunt u dat voor de prognose hier wijzigen.

Projectprognoses onderhouden

U kunt ervoor kiezen om een projectprognose aan te maken zonder het budget te kopiëren. U kunt een prognose invoeren in [ Projecten, Prognoses, Onderhoud ]. U kunt met deze functie ook een gegenereerde prognose onderhouden. U kunt een prognose op verschillende manieren aanmaken of onderhouden. U kunt alle niveaus, kostensoort, werknemer, materieel en artikel, op één scherm krijgen, of per niveau een scherm opvragen. Het eerste krijgt u met [ Projecten, Prognoses, Onderhoud, Alle niveaus ], de andere optie krijgt u met [ Projecten, Prognoses, Onderhoud ] en door vervolgens in het pad het niveau waarin u prognoses wilt aanmaken te kiezen.

Projectprognose:


Exact Financials Enterprise > Project > Projectprognose

 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 18.466.268
 Assortment:  Date: 07-05-2014
 Release:  Attachment:
 Disclaimer