One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Release Notes Exact Financials Product Update 7.29

In deze release notes vindt u informatie omtrent de wijzigingen in de software in Product Update 7.29 ten opzichte van voorgaande releases.
Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Financials 7.28 10
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white blue navy lightgrey black darkgray white gold black

 

Module Segment Title Summary Hyperlink
7.29.00 Algemeen Exact Financials Cloud Support Policy Exact Financials Cloud Support Policy - Algemeen (Vanaf Exact Financials 7.25) DocView.aspx?DocumentID={479d1c2e-627d-40a3-b13a-83502e24c063}
7.29.00 Systeem REST webservices In versie 7.29.00 kunnen externe applicaties gebruik maken van REST webservices. DocView.aspx?DocumentID={f7c89652-c06c-4795-91da-73523ad61af7}
7.29.00 Systeem Webservices: Bankhistorie koppeltabel toegevoegd (fitlbsf) In versie 7.29.00 is de webservice voor de koppeltabel voor de bankhistorie met grootboekmutaties toegevoegd. DocView.aspx?DocumentID={4003f5b7-c4a7-43dc-be01-2cfc5b913eaf}
7.29.00 Systeem Importeren: Dropzone In versie 7.29.00 van Exact Financials kunnen bestanden geimporteerd worden via een dropzone. DocView.aspx?DocumentID={d22e955b-d122-4aaf-a73a-92489ef19730}
7.29.00 Systeem Documenten: Dropzone In versie 7.29.00 van Exact Financials kunnen documenten geimporteerd worden via een dropzone. DocView.aspx?DocumentID={4af4b602-33c9-4fcd-aa80-253cafc5d6b1}
7.29.00 Systeem Workspace: Dropzone In versie 7.29.00 van Exact Financials kan een dropzone worden toegevoegd in een workspace. DocView.aspx?DocumentID={329aa9cc-d53b-47ae-aa6c-7a9102658144}
7.29.00 Systeem Werkstroom: Gebruikers en gebruikersgroepen toegevoegd In versie 7.29.00 van Exact Financials kunnen ook gebruikers en gebruikersgroepen in de werkstroom geselecteerd worden. DocView.aspx?DocumentID={df208c60-8ab8-4fd7-bc65-609fa9a1b8f0}
7.29.00 Systeem Werkstroom: Fiatteren facturen via werkstroom In versie 7.29.00 is het fiatteren van verkoopfacturen verplaatst naar de werkstroom. DocView.aspx?DocumentID={d2018a58-27cf-42d2-b6f9-d44fe6b6a8e8}
7.29.00 Systeem Onderhoud structuren: Nieuwe interface (WebUI) In versie 7.29.00 van Exact Financials is de interface van het onderhoud van structuren vernieuwd. (WebUI). DocView.aspx?DocumentID={7744f09e-21dd-492a-b46e-2d7452d3d117}
7.29.00 Systeem Telefoon selectie: Scherm te onderhouden In versie 7.29.00 van Exact Financials kunnen de schermen van de telefoonselecties aangepast worden DocView.aspx?DocumentID={932aa184-fbcd-4d3b-8c20-f977d623485d}
7.29.00 Systeem Status terugzetten Vanaf versie 7.29.00 kan de status van 'in gebruik voor onderhoud' teruggezet worden naar 'ingevoerd'. DocView.aspx?DocumentID={2d25ac92-60b1-4fae-97ee-be42ea3af202}
7.29.00 Financieel Financiele instelling: Niet gebruikte instelling 'Omzet boeken in memoriaal' verwijderd In versie 7.29 van Exact Financials is een overbodige instelling verwijderd. DocView.aspx?DocumentID={2b0c18d5-92f8-45a3-bc11-ed44f8b1472d}
7.29.00 Financieel Vaste boekingen: BTW-Memoriaal toegevoegd In versie 7.29 van Exact Financials kan ook een vaste boeking van het type BTW-Memoriaal worden aangemaakt. DocView.aspx?DocumentID={b2d73e14-6773-43fb-85d2-7e72ad2a53b8}
7.29.00 Financieel Stamgegevens: Kopieren structuren In versie 7.29 van Exact Financials kunnen structuren (alleen financieel) gekopieerd worden. DocView.aspx?DocumentID={10aa5d46-4e43-4f45-8394-9aed28175e79}
7.29.00 Financieel Crediteurmutaties: Tegenrekening van betaling toegevoegd In versie 7.29 van Exact Financials kan de bankrekening waarnaar betaald is getoond worden in de crediteurmutaties. DocView.aspx?DocumentID={ba9cb1bc-ddc4-45c5-abda-d5387f33f16a}
7.29.00 Financieel Restricties: Kostenplaats/Kostendrager vs BTW-code In versie 7.29 van Exact Financials kunnen restricties aangemaakt worden voor de kostenplaatsen/kostendragers en BTW-codes. DocView.aspx?DocumentID={7b386294-2867-44a1-9315-aa5bfd11a856}
7.29.00 Financieel Boekstuknummers: Administratienummer in masker In versie 7.29.00 van Exact Financials kan aan het masker voor boekstuknummers het administratienummer worden toegevoegd. DocView.aspx?DocumentID={c09c5ea3-b9ee-40da-ae83-b2d6ea50c4d7}
7.29.00 Bankieren Betalingsspecificatie: Uitsluiten crediteuren In versie 7.29 van Exact Financials kan een crediteur uitgesloten worden voor een betalingsspecificatie. DocView.aspx?DocumentID={8c90b8a0-4922-4ada-99d4-bc94b8370715}
7.29.00 Bankieren Incassospecificatie: Uitsluiten debiteuren n versie 7.29 van Exact Financials kan een debiteur uitgesloten worden voor een incassospecificatie. DocView.aspx?DocumentID={da2fcd75-ebbe-4222-9db9-aceecb531d17}
7.29.00 Bankieren Bankieren: GMU verwijderd In versie 7.29 van Exact Financials is de instelling 'Print extra-comptable records (GMU)' verwijderd. DocView.aspx?DocumentID={3f071d94-c37e-4a84-a256-fa0fdec2a270}
7.29.00 Bankieren Incasso: Mandaat niet meer te verwijderen als deze voorkomt in openstaande posten In versie 7.29 van Exact Financials kan een mandaat tot incasso niet meer verwijderd worden als deze voorkomt in een openstaande post. DocView.aspx?DocumentID={4ea603f7-a246-405b-b40e-cc8abd507b2e}
7.29.00 Bankieren Handmatig boeken dagafschriften: Betalingskenmerk en vervaldatum toegevoegd In versie 7.29.00 van Exact Financials kunnen bij het handmatig afletteren in regels de kolommen betalingskenmerk en vervaldatum toegevoegd worden. DocView.aspx?DocumentID={101052cd-dc8f-409e-bd4d-cabf1f0f3857}
7.29.00 Bankieren Incasso: Maximum bedrag te incasseren In versie 7.29 van Exact Financials kan in een mandaat een maximum bedrag per incassorun worden ingevuld. DocView.aspx?DocumentID={e1ae56e9-328d-4aa2-bcf0-a117d07312b5}
7.29.00 Bankieren Werkstroom: Fiatteren betalingen In versie 7.29 van Exact Financials wordt het fiatteren van betaalruns via de werkstroom afgehandeld. DocView.aspx?DocumentID={903ba9eb-8298-4662-acf9-c5bfbe45115c}
7.29.00 Bankieren Aanmaken betaalrun: Bankboek niet langer in voorkeuren Vanaf versie 7.29 van Exact Financials is bij het aanmaken van een betaalbestand de voorkeur bankboek verwijderd. DocView.aspx?DocumentID={3ae7ab4a-898c-4ae0-bfe5-b2b4d28944ef}
7.29.00 Verkoop Verkoopfacturen: Betaalreferentie toegevoegd In versie 7.29 van Exact Financials is een nieuw veld 'Betaalreferentie' toegevoegd in de verkoopfacturen. DocView.aspx?DocumentID={aa38bbdd-5e24-418f-9a00-581557877c14}
7.29.02 Algemeen Crediteuren/Debiteuren zoeken via e-mailadres Vanaf versie 7.29.02 van Exact Financials kan in zoekschermen voor debiteuren/crediteuren gezocht worden op e-mailadres. DocView.aspx?DocumentID={de2bbf3d-b533-4fad-abb0-3e90d16b58c9}
Gerelateerde items Gerelateerd Opgelost in 7.29.... Een overzicht van de opgeloste zaken per release. DocView.aspx?DocumentID={c23360eb-0cad-49d8-b200-0871ba741e68}
Gerelateerde items Gerelateerd Startpagina 7.29 Startpagina + handleidingen DocView.aspx?DocumentID={ee14fe21-1863-4b52-ade5-df9e88f69311}
Gerelateerde items Gerelateerd Database wijzigingen Een overzicht van de wijzigingen in het databaseschema van Exact Financials versie 7.28 ten opzichte van Exact Financials Enterprise versie 3.5 m.b.t de 'exactcs' en EDIS database. DocView.aspx?DocumentID={3922e196-a82f-417f-a9d1-83ea9f4d0600}
Gerelateerde items Gerelateerd Supported configurations 7.29 Een overzicht van de systeemeisen voor versie 7.29 DocView.aspx?DocumentID={19307638-f289-4618-baeb-be2ad562315d}
Gerelateerde items Gerelateerd Release notes 7.28 Release notes 7.28 DocView.aspx?DocumentID={525b96f7-a4cb-43af-8a72-3814e12752e3}

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 29.617.059
 Assortment:  Date: 24-09-2021
 Release: 7.29  Attachment:
 Disclaimer