One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

De verlof- en verzuim-registratie in Exact Synergy Enterprise

Het bijhouden van het recht op verlof en de verlof- en verzuim-registratie zijn belangrijke en veelal arbeidsintensieve processen voor HR afdelingen. Binnen veel bedrijven wordt de verlof- en verzuim-registratie nog 'met de hand' in bijvoorbeeld Excel spreadsheets bijgehouden. Mogelijk geeft dit de HR afdeling enig inzicht, maar de medewerkers waar het om gaat, hebben hier geen rechtstreekse toegang toe. Dit levert vragen op en het kost de HR medewerkers veel tijd om deze vragen zorgvuldig te beantwoorden. 
 
Exact Synergy Enterprise beschikt over functionaliteit om de verlof- en verzuimprocessen efficiënt te automatiseren. Met een juiste inrichting neemt Synergy Enterprise de HR afdeling veel werk uit handen. Tevens geeft Synergy Enterprise de HR afdeling inzicht in de verlofsaldi, verzuimstanden en kengetallen. Daarnaast geeft Synergy Enterprise uw medewerkers zelf inzicht in hun eigen verlofsaldi. Medewerkers kunnen zelf te allen tijde hun verlofsaldi raadplegen en verlofaanvragen indienen, bewerken en bekijken. De managers en de HR medewerkers kunnen onafhankelijk van tijd en plaats verlofaanvragen bewerken, goedkeuren of afkeuren en rapportages met kengetallen raadplegen. 

De voordelen van het automatiseren van de verzuim- en verlofregistratie met Exact Synergy Enterprise:  
  • Medewerkers hebben zelf online inzicht in hun verlofsaldi en verzuimstanden;
  • De online applicatie maakt het mogelijk om de verlof- en verzuimadministratie onafhankelijk van tijd en plaats te bekijken;
  • Een ingediend verlofverzoek wordt direct aangeboden aan de persoon met de goedkeuringsrechten;
  • Het is voor collega's direct opvraagbaar of een persoon al dan niet aanwezig is;
  • De onmiddellijk beschikbare informatie omtrent verlofsaldi, werknemersplanning en de kengetallen helpen managers in de besluitvorming.
Voor een goed werkende verlof- en verzuim-administratie is de inrichting van Exact Synergy Enterprise belangrijk. De aandachtspunten zijn: 


Het proces van verlof- en verzuim-registratie bestaat vervolgens uit:

Direct actuele rapportages die voortvloeien uit het registratieproces:


Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 22.043.999
 Assortment:  Date: 05-03-2019
 Release:  Attachment:
 Disclaimer