One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Menu: Onderhoud (Menu) (autorisatie per menupad)

Introductie

In Exact Financials Enterprise kunt u gebruikersgroepen toegang tot een bepaald menupad toekennen. U geeft per menupad voor de relevante gebruikersgroep aan binnen welke administraties het desbetreffende menupad kan worden geopend. Gegeven dat u reeds gebruikersgroepen en gebruikers heeft aangemaakt, onderhoudt u de rechten per menupad middels [System: Beveiliging, Autorisatie, Menu, Onderhoud (menu)].  

Uitleg van de velden

Applicatie
Kies de module/ applicatie waarin u rechten wenst te onderhouden. 

Invoermatrix

Na het kiezen van de applicatie wordt de invoermatrix geactiveerd. De eerste menupaden worden getoond en u kunt beginnen met het onderhouden van de rechten.

Structuur
Dit veld toont het (hoofd)menupad waarvoor u rechten kunt onderhouden. Wanneer u de applicatie heeft geselecteerd ziet u hier 'Begin'. Dubbelklik met uw linkermuisknop op 'Begin' om de hoofdmenupaden te tonen. Wanneer een menupad één of meerdere submenu's bevat verschijnt er een + voor het betreffende menupad. Middels dubbelklikken kunt u de onderliggende menupaden tonen. Indien er geen verder submenu's meer zijn worden de bestaande gebruikersgroepen getoond. U kunt nu rechten toekennen op het betreffende menupad.

Type entiteit: Label
In deze kolom wordt aangegeven wat voor soort entiteit u bekijkt. Er zijn de volgende entiteiten:

 • Menu. Een menupad met submenu's
 • Programma. Een menupad zonder submenu's
 • Gebruikersgroep. Een gebruikersgroep

Omschrijving
De omschrijving van de entiteit.

Administraties
Hierin kunt u aangeven in welke administratie(s) de gebruikersgroep het menupad mag benaderen. Voer een * indien men het menupad in alle administraties mag benaderen. Wilt u rechten toekennen op een specifieke administratie voer dan het betreffende administratienummer in. Wilt u rechten toekennen op meerdere administraties voer dan de betreffende administratienummers in, gescheiden door een komma.

Voorbeeld
U hebt drie administraties: 610, 611 en 612 en
drie gebruikersgroepen: Beheer, Financieel en Invoer.
U wenst nu rechten toe te kennen op het menupad 'Financiële instellingen' [Finance: Bestand, Administratie instellingen, Financiële instellingen].
De gebruikersgroep Beheer heeft in alle administratie rechten op dit menupad. De gebruikersgroep Financieel alleen voor administratie 610 en 612. De gebruikersgroep Invoer heeft geen rechten op dit menupad.
Voer de volgende stappen uit:

 • Ga naar [System, Beveiliging, Autorisatie, Menu, Onderhoud (Menu)]
 • Selecteer de applicatie 'Finance'.
 • In de kolom 'Structuur', zoom middels dubbelklikken door tot het gewenste menupad. In de kolom Structuur ziet u nu:
  Begin
  - Bestand
    - Administratie instellingen
      - Financiële instellingen
         Beheer
         Financieel
         Invoer
 • Voer nu aan de linkerkant achter de gebruikersgroep Beheer in de kolom 'Administraties' een * in.
 • Voer vervolgens achter de gebruikersgroep Financieel in de kolom 'Administraties' 610,612 in.
 • Achter de gebruikersgroep Invoer laat u het veld 'Administraties' leeg.
 • Kies voor Bewaren.

De rechten voor het menupad 'Financiële instellingen' zijn nu toegekend.

Wildcards door het gebruik van *.

Het teken "*" kan als wildcard gebruikt worden voor het toekennen van administratie rechten:

 • Administratie 1* betekent: rechten op alle administraties waarvan het nummer begint met een 1;
 • Administratie 1*1 betekent: rechten op alle administraties waarvan het nummer begint en eindigt met een 1;
 • Administratie *1 betekent: rechten op administraties waarvan het nummer eindigt met een 1

Gerelateerde onderwerpen


Exact Financials Enterprise > Inrichting Systeem> Autorisatie > Autorisatie per menupad


     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 20.994.890
 Assortment:  Date: 11-07-2014
 Release:  Attachment:
 Disclaimer