One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Release Notes Exact Financials Enterprise Product Update 7.10

In deze release notes vindt u informatie omtrent de wijzigingen in de software in Product Update 7.10 ten opzichte van voorgaande releases.
Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Financials Enterprise 7.10 10
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white blue navy lightgrey black darkgray white gold black

 

Module Segment Title Summary Hyperlink
7.10 Algemeen Uitbreiding van het aantal centraal te onderhouden stamgegevens Vanaf deze product update is het aantal centraal te onderhouden stamgegevens flink uitgebreid. DocView.aspx?DocumentID={afc8df0b-5e0f-42ea-9a23-de9ed8176583}
7.10 Algemeen Mogelijkheid om BIC-codes toe te voegen aan formulierenlay-outs Met de invoering van SEPA worden bepaalde bankgegevens zoals de BIC-code belangrijker. Deze informatie kunt u nu toevoegen aan uw lay-outs. DocView.aspx?DocumentID={7cc1bfa7-46bb-4d95-813e-e90a26e23946}
7.10 Finance Debiteuren- en crediteurencategorie van 2 naar 8 posities Vanaf product update 7.10 kunt u categorieën een code van maximaal 8 posities meegeven. DocView.aspx?DocumentID={bd467b2c-d5d4-4b82-838e-1a12a180f2f3}
7.10 Finance Debiteuren- en crediteurencode van 8 naar 10 posities Het oprekken van de relatiecode naar 10 posities biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om het burgerservicenummer te gebruiken als relatiecode. DocView.aspx?DocumentID={37dcb631-36f0-48fe-8646-ef286019681f}
7.10 Invoice register Actie logging op inkomende facturen Laat het systeem bijhouden welke acties zijn uitgevoerd op een inkomende factuur. DocView.aspx?DocumentID={96366b4d-40ec-4f84-ac7c-62c647af92da}
7.10 Invoice register Notities op inkomende facturen Vanaf deze product update is het mogelijk om notities toe te voegen aan inkomende facturen. DocView.aspx?DocumentID={ec5a43e3-2126-4340-9cc0-c4da5d82245e}
7.10 EDIS Documenten import via EDIS Naast het handmatig importeren van documenten, is het nu ook mogelijk om documenten te importeren via EDIS. DocView.aspx?DocumentID={e1a450fa-7afa-4bfa-ae50-dda0f0031274}
7.10.01 Algemeen Formules: Weeknummer operator toegevoegd De operator 'WEEKNUM' bepaalt het weeknummer op basis van een opgegeven datum. DocView.aspx?DocumentID={24c0b266-2c94-4ce6-84d9-f9970b064d7a}
7.10.01 Algemeen Formules: DBQUERYSUM operator ondersteund nu ook karakters De operator DBQUERYSUM kan nu ook tekstvelden bij elkaar optellen. DocView.aspx?DocumentID={59cfec11-2b3a-400f-acb2-0988e565b3cb}
7.10.01 Finance BTW-aangifte afdrukken Het is nu mogelijk om vanuit Exact Financials Enterprise de BTW-aangifte te bekijken en af te drukken. DocView.aspx?DocumentID={0470ec57-0135-4c4a-b76d-0b346a2590a4}
7.10.02 Finance Mogelijk om door te zoomen naar notities vanuit het boekingsverslag Notities op inkoop- en verkoopboekingen kunnen geraadpleegd worden vanuit het boekingsverslag. DocView.aspx?DocumentID={695a2f96-ea7b-4f4e-a639-866891e32705}
7.10.02 Invoice register Factuurhouders blokkeren Het is nu mogelijk om factuurhouders te blokkeren, zodat er geen inkomende facturen en inkoopfacturen ingevoerd kunnen worden voor de betreffende factuurhouders. DocView.aspx?DocumentID={1f6b9180-9269-4f75-92a7-29808e779ff4}
7.10.02 Project Nieuwe overzichten op kostensoort Er zijn twee nieuwe standaard verslagen beschikbaar voor Budget-Verplichting-Realisatie op kostensoort. DocView.aspx?DocumentID={a0de3371-7806-4c18-91dd-5393c5e17396}
7.10.03 Algemeen Nieuw logboek overzicht: Mandaten Via het nieuwe overzicht kunt u gemakkelijk wijzigingen in machtigingen/ mandaten nagaan. DocView.aspx?DocumentID={84c2e35a-7dfb-4fd2-90cc-6f668e1703fc}
7.10.03 Debtor Banking Incassoregeling vervangen door machtiging De term incassoregeling is binnen Exact Financials Enterprise vervangen door de term machtiging of mandaat. DocView.aspx?DocumentID={6844d9f7-f8e9-4074-ae2c-991750e2a021}
7.10.04 Debtor banking Wijzigingen in het onderhoud van machtigingen Meerdere wijzigingen doorgevoerd in het onderhoud van machtigingen in verband met SEPA. DocView.aspx?DocumentID={ac18813a-bcf9-4fed-8c62-bd71b192ddf3}
7.10.04 Debtor banking Incassotype toegevoegd aan selectiecriteria bij aanmaken incassorun Incassotypen zijn van belang voor machtigingen in combinatie met SEPA. Bij het aanmaken van een machtiging geeft u aan welk incassotype het betreft. Het is nu bij het aanmaken van de incassorun mogelijk te filteren op incassotype. DocView.aspx?DocumentID={7a06da0b-73f7-4391-9352-7e796229d610}
7.10.04 Debtor banking Blokkeren bankrekeningtypes Met de introductie van SEPA wilt u wellicht oude bankrekeningtypes met een oude controle, zoals de elfproef voor Nederland, niet meer gebruiken. Vandaar dat het vanaf deze product update mogelijk is een bankrekeningtype te blokkeren. DocView.aspx?DocumentID={f105543a-8cf3-4ae7-892e-c0db14e90554}
7.10.04 Electronic banking Automatisch boeken beschikbaar voor niet openstaande posten Indien u afschriften importeert heeft u de mogelijkheid om openstaande posten automatisch te boeken. Vanaf deze product update is het tevens mogelijk om posten waarvoor geen openstaande post aanwezig is automatisch te boeken. DocView.aspx?DocumentID={2a198090-ebc9-4da4-945e-1c8466753020}
7.10.04 Electronic banking Automatisch boeken direct uit te voeren bij het importeren van een bankafschrift Het was reeds mogelijk om openstaande posten automatisch te boeken. Hiervoor is een apart menupad beschikbaar. Vanaf deze product update kunt u bij het importeren van een bankafschrift aangeven dat u tijdens het importproces ook het automatisch boeken uit wilt laten voeren. DocView.aspx?DocumentID={17b358cf-f7be-43c6-8c86-0ad261291f23}
7.10.04 Electronic banking Blokkeren bankrekeningtypes Met de introductie van SEPA wilt u wellicht oude bankrekeningtypes met een oude controle, zoals de elfproef voor Nederland, niet meer gebruiken. Vandaar dat het vanaf deze product update mogelijk is een bankrekeningtype te blokkeren. DocView.aspx?DocumentID={f105543a-8cf3-4ae7-892e-c0db14e90554}
7.10.04 Electronic banking IBAN-Acceptgiro (SEPA) Vanaf 1 juli 2013 kunnen banken de IBAN-Acceptgiro verwerken. Vanaf dan mogen incassanten IBAN-Acceptgiroformulieren versturen. DocView.aspx?DocumentID={42efcb8c-4f9e-4ded-aa65-d335c1c3991f}
7.10.04 Electronic banking Bankafschrift voor meerdere administraties importeren Het is vanaf product update 7.10.04 mogelijk om bankafschriften over administraties heen te importeren. DocView.aspx?DocumentID={a7f236ad-f3c2-4114-8c83-f488390b871b}
7.10.04 Fixed assets Nieuw standaard overzicht activa: Activastaat Om meer inzicht te krijgen in uw activa administratie kunt u nu het nieuwe standaard overzicht Activastaat raadplegen. DocView.aspx?DocumentID={14649f2a-1d2a-49af-af3b-ae9d3bd0df97}
7.10.04 Fixed assets Hergroeperen activa uitgebreid met dimensies Vanaf deze product update is het mogelijk om activa te hergroeperen voor dimensies met een referentie tabel. DocView.aspx?DocumentID={ab4b5108-fef4-4308-8701-483ebc1a6aca}
7.10.05 Electronic banking Mogelijkheid om in België incasso's te storneren Vanaf versie 7.10 van Exact Financials Enterprise zijn er wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot het importeren van het CODA 2.3 bestand. DocView.aspx?DocumentID={20afd698-49ec-442b-b142-c20c3f1463b8}
7.10.05 Electronic banking Mogelijkheid om VerwInfo 4.1 Type A bestanden te importeren Vanaf versie 7.10 is het ook mogelijk om VerwInfo 4.1 type A bestanden te importeren. DocView.aspx?DocumentID={ec4ccbd3-08dc-46f0-8b8e-8bfde6d21a98}
7.10.05 Algemeen Zoekcriteria wordt opgeslagen per gebruiker Bij het zoeken naar bijvoorbeeld debiteuren kunt u bij een zoekveld aangeven op welke manier er naar de ingegeven waarde moet worden gezocht. Vanaf nu wordt deze keuze bewaard. DocView.aspx?DocumentID={61025f65-7e3f-40be-9600-541d4a8a6254}
7.10.06 Algemeen Taakplanner met variabele datum Vanaf 7.10 is het binnen Exact Financials Enterprise mogelijk om te werken met een variabele datum voor de taakplanner. DocView.aspx?DocumentID={00718cc7-7959-483b-810d-cdb354279b85}
7.10.06 Sales Prenotificatie van verkoopfacturen Vanaf 7.10 is het binnen Exact Financials Enterprise mogelijk om nieuwe velden te gebruiken op de lay-out van een verkoopfactuur DocView.aspx?DocumentID={c1e7c3fb-5dd0-495d-b4cc-ecab64973031}
7.10.06 System Mogelijkheid om machtigingen in bulk te verwijderen Vanaf 7.10 is het binnen Exact Financials Enterprise mogelijk om ook machtigingen in bulk te verwijderen. DocView.aspx?DocumentID={3f958da4-200e-4d42-b325-08eeb62bfa2e}
7.10.08 Finance Bij het afsluiten van periodes direct zien of er nog onverwerkte boekingen zijn Tijdens het afsluiten van de periode kunt u de kolom 'Onverwerkte boekingen' toevoegen aan het overzicht. DocView.aspx?DocumentID={3bf22876-ef30-4cdf-ba66-dd23fbed1b72}
7.10.08 Banking Maskerdefinitie voor het aanmaken van een mandaat kenmerk Vanaf 7.10 is het binnen Exact Financials Enterprise mogelijk om gebruik te maken van een maskerdefinitie voor het aanmaken van een machtigingskenmerk. DocView.aspx?DocumentID={ba73cc2d-c55f-4770-9f1c-8d911616bc39}
7.10.08 System Implementatie van de SAX-Parser Vanaf versie 7.10 van Exact Financials Enterprise kunt u de SAX-parser gebruiken voor het samenstellen van het betaal- of incassobestand. DocView.aspx?DocumentID={e2e98166-67f9-4d91-acf0-6e29c31e689f}
7.10.08 Banking Eigenschappen uit een MT940 bestand worden herkend Vanaf versie 7.10 van Exact Financials Enterprise worden de eigenschappen in een x86 tag van MT940 bankafschriften herkend. DocView.aspx?DocumentID={4c73c77b-b943-4676-aa90-365f67348075}
7.10.08 Finance Overzicht ICP aangifte wordt op scherm getoond Vanaf 7.10 is het binnen Exact Financials Enterprise mogelijk een overzicht van de ICP aangifte op het scherm te tonen. DocView.aspx?DocumentID={cba28d6f-1979-4a08-ba5b-fa8932985a1c}
7.10.09 System Sorteervolgorde zichtbaar bij openstaande posten Vanaf 7.10.09 is het binnen Exact Financials Enterprise mogelijk om te zien volgens welke sorteervolgorde de openstaande posten zijn weergegeven door middel van een pijltje in de kolomtitel. DocView.aspx?DocumentID={6c3bf4f2-09d2-476b-bca7-9d35e89af61d}
7.10.09 EDIS EDIS: veld 'handle_actions' toegevoegd Vanaf 7.10.09 is het binnen Exact Financials Enterprise mogelijk om in EDIS een extra veld 'handle_actions' toe te voegen waarmee de stappen in het proces van Verplichtingen, Inkomende facturen, Bestellingen, Ontvangsten, Inkoopfacturen en Verkoop facturen in een edis-import te definieren zijn. DocView.aspx?DocumentID={bd9ba0ae-6298-428c-9a27-b13d5d55ac1b}
7.10.09 Banking Storneren incasso door inlezen bankafschrift (MT940, GMU02,CODA 2.3) Vanaf 7.10.09 is het binnen Exact Financials Enterprise mogelijk om incasso posten te storneren middels het inlezen van bankafschriften. (MT940 (Diverse banken), GMU02 (ING) en CODA 2.3) DocView.aspx?DocumentID={1e292502-11f3-4b8c-844f-016ea61bc3f3}
7.10.09 Banking Storneren incasso door inlezen bankafschrift CAMT (R-codes) Vanaf 7.10.09 is het binnen Exact Financials Enterprise mogelijk om incasso posten te storneren middels het inlezen van het sepa afschrift CAMT. (R-codes) DocView.aspx?DocumentID={f2aeaa74-1e53-4962-9d0b-f1fdc79868f3}
7.10.09 Finance Belgische landfunctionaliteit: BTW-aangifte op scherm Vanaf 7.10.09 is het binnen Exact Financials Enterprise mogelijk om binnen de Belgische landfunctionaliteit de BTW-aangifte op het scherm te tonen. DocView.aspx?DocumentID={aec87fca-ce5c-4430-943a-11f1369add63}
7.10.09 Finance Belgische landfunctionaliteit: ICP-aangifte op scherm Vanaf 7.10.09 is het binnen Exact Financials Enterprise mogelijk om binnen de Belgische landfunctionaliteit de ICP-aangifte op het scherm te tonen DocView.aspx?DocumentID={55339b16-0d92-4348-acf9-ebd39ad02798}
7.10.09 Finance Belgische landfunctionaliteit: BTW-debiteurenlisting op scherm Vanaf 7.10.09 is het binnen Exact Financials Enterprise mogelijk om binnen de Belgische landfunctionaliteit de BTW-debiteurenlisting op het scherm te tonen DocView.aspx?DocumentID={a3932594-fca3-4543-ae3e-541e95782ae7}
7.10.10 System Ondersteuning WEB Client op Windows 8 Exact Financials Enterprise (WebClient) ondersteund i.c.m. Windows 8 DocView.aspx?DocumentID={31490376-d213-45f5-bda7-4bb499f52956}
7.10.10 System Sorteervolgorde getoond in zoekscherm WEB UI Vanaf 7.10.10 wordt als u een kolomnaam dubbelklikt de sorteervolgorde in zoekschermen aangegeven middels een pijltje in de WEB UI versie van Exact Financials Enterprise DocView.aspx?DocumentID={7cc333d8-515f-4728-bfae-2ef37f7cdb69}
7.10.10 System Standaard paginagrootte in zoekschermen maximaal 1000 Vanaf 7.10.10 is de standaard paginagrootte/pagesize maximaal 1000 in zoekschermen Exact Financials Enterprise. Het is wel mogelijk om de grootte eenmalig een grotere waarde te geven maar wanneer het zoekscherm opnieuw geopend wordt zal de paginagrootte op 1000 staan DocView.aspx?DocumentID={74efc6e9-b683-4961-b57c-c10762994578}
7.10.10 Finance Selectie van meerdere jaren bij grootboekkaart Vanaf 7.10.10 kunt u in de selectie bij een grootboekkaart meerdere jaren selecteren in Exact Financials Enterprise DocView.aspx?DocumentID={567b3072-f7df-418b-826f-af4611e701cf}
7.10.11 Finance Controle op invoer van postcode, btw-nummer en IBAN rekeningnummer Vanaf 7.10.11 kan in Exact Financials Enterprise een controle uitgevoerd worden op het formaat van de postcode, BTW-nummer en IBAN-nummer DocView.aspx?DocumentID={8cddfeeb-e481-47f6-9a89-9b9ff55e04a0}
7.10.11 Finance IBAN rekeningnummer toegestaan in giroboek in Exact Financials Enterprise Vanaf 7.10.11 kan in Exact Financials Enterprise een IBAN rekeningnummer gekoppeld worden DocView.aspx?DocumentID={c3578f65-049f-4c51-a93f-09f5855fd1b0}
7.10.11 Finance Reden van afletteren getoond bij automatisch afletteren van een afschrift Vanaf 7.10.11 wordt de reden van afletteren getoond in Exact Financials Enterprise DocView.aspx?DocumentID={46cf7db5-6cd7-433a-b9c3-25c8c89122c4}
7.10.12 Finance Belgische landfunctionaliteit: BTW aangifte na levering/betaling Vanaf versie 7.10.12 van Exact Financials is het in de Belgische landfunctionaliteit mogelijk de BTW te verwerken na levering/betaling DocView.aspx?DocumentID={b370efc8-72ec-47b1-a63a-68529e6ee849}
7.10.12 Finance Zakelijke incasso mogelijk Vanaf versie 7.10.12 van Exact Financials is het mogelijk om zakelijke incasso's te verrichten DocView.aspx?DocumentID={9d8cdc1e-4198-44b8-b906-4fd18342f240}
7.10.12 Finance Instelling verplaatst: SEPA: bijwerken machtiging Vanaf versie 7.10.12 van Exact Financials is de instelling SEPA: Bijwerken machtiging verplaatst van de het onderhoud machtigingen naar het tabblad Verkoop onder de Financiele instellingen DocView.aspx?DocumentID={3bb0437b-3baf-4ea5-ad5e-b00b830a1ca4}
7.10.12 Banking Onderhoud: BIC-codes Vanaf versie 7.10.12 van Exact Financials Enterprise kunt u BIC-codes vastleggen DocView.aspx?DocumentID={5dc1d5f5-3611-44b0-80f5-59fdb3431ab6}
7.10.14 System SAX Parser mogelijk in XML import definitie Vanaf versie 7.10.14 van Exact Financials kunt u bij het importeren van XML bestanden gebruik maken van SAX Parser DocView.aspx?DocumentID=%7b1fd00374-bc30-4e1e-9b06-dc10d64ee68a%7d&ReturnTo=DocList.aspx%3fSource%3dMyDocuments
7.10.14 System Web UI: Nieuw menu mogelijk Vanaf versie 7.10.14 van Exact Financials kunt u wanneer u gebruik maakt van de Web UI een nieuw menu gebruiken DocView.aspx?DocumentID=%7b485eb3de-c487-4f26-a061-9435815d405f%7d&ReturnTo=DocList.aspx%3fSource%3dMyDocuments
7.10.14 Finance Doorzoomen in rapporten Vanaf versie 7.10.14 van Exact Financials kunt u vanuit diverse overzichten middels een hyperlink doorzoomen naar onderliggende gegevens DocView.aspx?DocumentID=%7bf041a85d-e38f-4f46-8769-271282c5284a%7d&ReturnTo=DocList.aspx%3fSource%3dMyDocuments
7.10.14 Finance Archiveren van stamgegevens Vanaf versie 7.10.14 van Exact Financials is het mogelijk om stamgegevens te archiveren DocView.aspx?DocumentID=%7b7b7bedfa-fd6f-4362-a88f-8eb5e615c0a1%7d&ReturnTo=DocList.aspx%3fSource%3dMyDocuments
7.10.14 Finance Selecteren, groeperen en sorteren met gelinkte velden Vanaf versie 7.10.14 van Exact Financials is het mogelijk om in rapporten de selecteren, groeperen en te sorteren met gelinkte velden DocView.aspx?DocumentID=%7bdaee4530-53b5-412e-85da-63e3c2f99354%7d&ReturnTo=DocList.aspx%3fSource%3dMyDocuments
7.10.14 Finance Eigenschap kan verplicht gesteld worden Vanaf versie 7.10.14 van Exact Financials kunnen eigenschappen verplicht gesteld worden DocView.aspx?DocumentID=%7b9ac6609e-0748-4da3-9435-d64efc68f149%7d&ReturnTo=DocList.aspx%3fSource%3dMyDocuments
7.10.15 LET OP! EDIS import scripts opnieuw ingelezen Vanaf versie 7.10.14 van Exact Financials kunnen stamgegevens gearchiveerd worden. Dit kan impact hebben op de EDIS koppelingen en daarom moeten de importscripts opnieuw ingelezen worden. DocView.aspx?DocumentID=%7b7b7bedfa-fd6f-4362-a88f-8eb5e615c0a1%7d&ReturnTo=DocList.aspx%3fSource%3dMyDocuments
7.10.15 Finance Betalingsherinneringen, verkoopfacturen en betaalspecificaties naar meerdere e-mailadressen Vanaf versie 7.10.15 van Exact Financials kunnen Betalingsherinneringen, verkoopfacturen en betaalspecificaties naar meerdere e-mailadressen verstuurd worden DocView.aspx?DocumentID=%7b25ace348-794b-43d9-a8cd-b328764ab476%7d&ReturnTo=DocList.aspx%3fSource%3dMyDocuments
7.10.15 Project Verwijderen project prognose Vanaf versie 7.10.15 van Exact Financials kunnen project prognoses verwijderd worden DocView.aspx?DocumentID=%7bf9788e2d-04ef-4598-b5ca-131a1f6ecd80%7d&ReturnTo=DocList.aspx%3fSource%3dMyDocuments
7.10.15 Project Verwijderen project budget Vanaf versie 7.10.15 van Exact Financials kunnen project budgetten verwijderd worden DocView.aspx?DocumentID=%7b8aa09777-5412-418a-a468-475f09ecdc7b%7d&ReturnTo=DocList.aspx%3fSource%3dMyDocuments
7.10.16 System Wildcards mogelijk in Web Service search Vanaf versie 7.10.16 van Exact Financials kunnen wildcards gebruikt worden in de search van Webservices DocView.aspx?DocumentID=%7b95f03020-021c-4f42-b1e3-28676986871d%7d
7.10.16 System Taakplanner geeft e-mail adres van de aanmaker mee Vanaf versie 7.10.16 van Exact Financials wordt door de taakplanner het e-mailadres van de aanmaker meegestuurd DocView.aspx?DocumentID=%7b3b44a5d6-0bc6-4e11-ada5-d08c976f0656%7d
7.10.16 Finance Restricties/beperkingen sterk uitgebreid Vanaf versie 7.10.16 van Exact Financials zijn de mogelijkheden tot het definiëren van beperkingen sterk uitgebreid DocView.aspx?DocumentID=%7bc2b031e7-c1e5-4ef5-becf-b8165f2d205e%7d
7.10.16 Finance BTW-aangifte voor fiscale eenheid Vanaf versie 7.10.16 van Exact Financials kan een BTW-aangifte voor de fiscale eenheid gegenereerd worden DocView.aspx?DocumentID=%7bf816fb9f-2e2a-45bd-b58a-1aa61432a559%7d
7.10.16 Finance Gescheiden BTW-nummers voor administratie en fiscale eenheid Vanaf versie 7.10.16 van Exact Financials kunnen BTW-nummers voor de administratie en voor de fiscale eenheid vastgelegd worden DocView.aspx?DocumentID=%7bf60f742e-e198-4082-8170-1c5c2f04b9d4%7d&ReturnTo=DocList.aspx%3fSource%3dMyDocuments
7.10.16 Finance Debiteuren/crediteuren alleen inactief als er geen openstaande posten zijn Vanaf versie 7.10.16 van Exact Financials kan een debiteur of crediteur alleen inactief gemaakt worden als er geen openstaande posten voor die relatie bestaan DocView.aspx?DocumentID=%7b82dab0d7-7ce9-4bc9-8d6d-81e9113e47d0%7d
7.10.16 Finance Primair bankrekeningnummer kan getoond worden bij bankkoppeling Vanaf versie 7.10.16 van Exact Financials in het zoekscherm van de bankkoppeling het primaire bankrekeningnummer getoond worden DocView.aspx?DocumentID=%7b41fdef9b-f825-4c63-b2e8-02915e954fbd%7d
7.10.16 Banking Verzamelen van debiteurbetalingen alleen als er debetnota's zijn Vanaf versie 7.10.16 van Exact Financials is er een extra filter mogelijk zodat debiteurbetalingen alleen verzameld worden als er debetnota's zijn DocView.aspx?DocumentID=%7b3a233337-34c9-4656-932c-eb56d485ccd5%7d
7.10.16 Banking CAMT.053: Gestructureerde referentie gebruikt bij afletteren Vanaf versie 7.10.16 van Exact Financials wordt de gestructureerde referentie uit CAMT.053 gebruikt bij het afletteren van het afschrift DocView.aspx?DocumentID=%7b20ce0d6a-86de-4670-a20e-72d9685a8df2%7d
7.10.17 Banking Direct naar de volgende afschriftregel bij handmatig boeken van een dagafschriftregel Vanaf versie 7.10.17 van Exact Financials Enterprise zal bij het handmatig boeken van een afschriftregel met het bewaren van een regel direct doorgegaan worden naar de volgende afschriftregel. DocView.aspx?DocumentID=%7b3ae5fd6c-ac50-4d20-bf86-d27eedc601b8%7d&ReturnTo=DocList.aspx%3fSource%3dMyDocuments
7.10.18 Banking BIC-code controle kan uitgeschakeld worden Vanaf versie 7.10.18 van Exact Financials Enterprise kan de BIC-code controle uitgeschkeld worden DocView.aspx?DocumentID=%7bea0f5756-a51f-4808-94b1-0aa7001af833%7d&ReturnTo=DocList.aspx%3fSource%3dMyDocuments
7.10.19 Banking Na storneren van een incasso krijgt de openstaande post de oorspronkelijke betaalwijze Vanaf versie 7.10.19 van Exact Financials Enterprise krijgt een gestorneerde incasso post de oorspronkelijke betaalwijze DocView.aspx?DocumentID=%7b22ef8341-3bdf-452c-913e-eb62b81d3f24%7d&ReturnTo=DocList.aspx%3fSource%3dMyDocuments
7.10.19 Banking Incasso machtiging wijzigt als het bankrekening van de debiteur verandert Vanaf versie 7.10.19 van Exact Financials Enterprise wijzigt het reekstype van een incasso machtiging automatisch als het bankrekeningnummer van een debiteur wijzigt DocView.aspx?DocumentID=%7b7cb83b76-a032-4cc4-8988-0d0cdff690b6%7d&ReturnTo=DocList.aspx%3fSource%3dMyDocuments
7.10.20 Debtor banking SEPA storneringscodes (R-transacties) ondersteund Vanaf versie 7.10.20 van Exact Financials Enterprise worden de SEPA storneringscodes (R-transacties) ondersteund DocView.aspx?DocumentID=%7bbe657fe0-64b4-4e98-9e93-7f3984f0bf07%7d&BCAction=1
7.10.20 Finance BTW-aangifte op periode of datum Vanaf 7.10.20 is het binnen Exact Financials Enterprise mogelijk de BTW-aangifte op periode of datum te genereren DocView.aspx?DocumentID=%7bfdd51abe-2d36-4c58-9305-f847e11af945%7d&ReturnTo=DocList.aspx%3fSource%3dMyDocuments;BCAction=1
7.10.21 EDIS Validatie EDIS aangescherpt Vanaf 7.10.21 is in Exact Financials Enterprise de validatie van geïmporteerde gegevens aangescherpt. DocView.aspx?DocumentID=%7bca863665-9482-4f24-aeb0-021ee3655f8a%7d&ReturnTo=DocList.aspx%3fSource%3dMyDocuments%3bBCAction%3d1%3bBCAction%3d1
7.10.21 System Progress OpenEdge 11.2.1 ondersteund Vanaf 7.10.21 is het mogelijk Exact Financials Enterprise te installeren met een database onder Progress Openedge versie 11.2.1. DocView.aspx?DocumentID=%7b0a86b868-6484-4f99-9be5-243944aadd42%7d&ReturnTo=DocList.aspx%3fSource%3dMyDocuments%3bBCAction%3d1%3bBCAction%3d1
7.10.21 System Windows SQL Server 2012 ondersteund Vanaf 7.10.21 is het mogelijk Exact Financials Enterprise te installeren met een database onder Windows SQL Server 2012 DocView.aspx?DocumentID=%7b2ed79c62-4303-4eb6-87e8-d31544c9a716%7d&ReturnTo=DocList.aspx%3fSource%3dMyDocuments
7.10.21 System Windows Server 2012 ondersteund

Vanaf 7.10.21 is het mogelijk Exact Financials Enterprise te installeren onder Windows Server 2012

DocView.aspx?DocumentID=%7bf6ec6eaf-e732-418e-a7db-cb7b12df8c17%7d&ReturnTo=DocList.aspx%3fSource%3dMyDocuments
7.10.21 System Meervoudige selectie in verwerkingsfuncties met behulp van de 'Shift' toets Vanaf 7.10.21 is het binnen Exact Financials Enterprise mogelijk een meervoudige selectie in verwerkingsfuncties te maken met behulp van de 'Shift' toets DocView.aspx?DocumentID=%7be479351f-c3ff-43e4-ad5d-9102c12cd3bb%7d&ReturnTo=DocList.aspx%3fSource%3dMyDocuments%3bBCAction%3d1;BCAction=1
7.10.22 Banking CAMT053 van ABN/AMRO gewijzigd Vanaf 7.10.22 is het mogelijk in Exact Financials Enterprise het gewijzigde CAMT 053 van ABN/AMRO in te lezen. DocView.aspx?DocumentID=%7b06750cae-6ce8-47b2-994a-26cd07a394a5%7d&ReturnTo=DocList.aspx%3fSource%3dMyDocuments
7.10.22 Banking TRCD code ondersteund in MT940 van ING Vanaf 7.10.22 wordt in Exact Financials Enterprise de TRCD code uit het vernieuwde MT940 afschift van de ING ondersteund DocView.aspx?DocumentID=%7bf7a9998f-e77f-4e7c-8ab8-873cdac34fb0%7d&ReturnTo=DocList.aspx%3fSource%3dMyDocuments
7.10.22 Debtor Banking Nieuwe regels incasso vanaf 20 november 2016 Vanaf versie 7.10.22 van Exact Financials Enterprise worden de nieuwe regels voor incasso (vanaf 20 november 2016) ondersteund. DocView.aspx?DocumentID={56ec9e7d-04e9-4f2e-98c8-433c0c1b262d}
7.10.29 Electronic Banking Nieuwe betaaldefinitie PAIN.001.001.03 Vanaf versie 7.10.29 van Exact Financials kunt u gebruik maken van de nieuwe betaalbestandsdefinitie van PAIN.001.001.03. DocView.aspx?DocumentID={d3258d3b-9aa6-4887-8a13-e94e8b91237f}
7.10.29 Electronic Banking Nieuwe betaaldefinitie PAIN.001.001.03.structured.xdf Vanaf versie 7.10.29 van Exact Financials kunt u gebruik maken van de nieuwe betaalbestandsdefinitie van PAIN.001.001.03.structured.xdf. DocView.aspx?DocumentID={5afcda3f-a7ea-43b1-9f3d-173650b3edd6}
7.10.29 Debtor Banking Nieuwe incassodefinitie PAIN.008.001.02 Vanaf versie 7.10.29 van Exact Financials kunt u gebruik maken van de nieuwe bestandsdefinitie van PAIN.008.001.02 ten behoeve van incasso's. DocView.aspx?DocumentID={666c5f55-bba6-4b66-b3f0-4a8111d4b4d5}
Belgie: Aanpassen betaalbestand Electronic banking Belgie: Adresgegevens toegevoegd aan betaalbestand PAIN In versie 7.10 van Exact Financials kan in Belgische betaalbestanden het volledige adres van de betalende partij (uw adres gegevens) opgenomen worden in het betaalbestand PAIN. DocView.aspx?DocumentID={e788c862-fb2f-4c97-ade8-aed37db6af89}
Belgie: Aanpassen betaalbestand Electronic Banking Nieuwe betaaldefinitie PAIN.001.001.03 Vanaf versie 7.10.29 van Exact Financials kunt u gebruik maken van de nieuwe betaalbestandsdefinitie van PAIN.001.001.03. DocView.aspx?DocumentID={f17c8539-f230-4d8d-bb44-4c64089ba53f}
Belgie: Aanpassen betaalbestand Electronic Banking Nieuwe betaaldefinitie PAIN.001.001.03.structured.xdf Vanaf versie 7.10.29 van Exact Financials kunt u gebruik maken van de nieuwe betaalbestandsdefinitie van PAIN.001.001.03.structured.xdf. DocView.aspx?DocumentID={f6cfb2c0-4ffb-484c-b380-0b066a6dceed}
Belgie: Aanpassen betaalbestand Debtor Banking Nieuwe incassodefinitie PAIN.008.001.02 Vanaf versie 7.10.29 van Exact Financials kunt u gebruik maken van de nieuwe bestandsdefinitie van PAIN.008.001.02 ten behoeve van incasso's. DocView.aspx?DocumentID={67f84d7f-42e3-4345-b316-32873430869e}
Gerelateerde items Gerelateerd Opgelost in... Een overzicht van de opgeloste zaken per release. DocView.aspx?DocumentID={f1a2fae6-7adc-4c41-818b-b6f4641f05e5}
Gerelateerde items Gerelateerd Database wijzigingen Een overzicht van de wijzigingen in het databaseschema van Exact Financials Enterprise versie 7.10 ten opzichte van Exact Financials Enterprise versie 7.03 m.b.t de 'exactcs' database. Er zijn geen wijzigingen in de 'edis' database. DocView.aspx?DocumentID={93aedcec-0e09-421a-a221-e8ac6d620a36}

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Release notes main
 Category: Release Notes  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 23.805.993
 Assortment:  Date: 23-10-2017
 Release: 7.10  Attachment:
 Disclaimer