One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Release notes Exact Synergy Enterprise - Product update 263 - Service packs

Naast de nieuwe product updates die twee keer per jaar beschikbaar komen, komt er iedere maand een service pack beschikbaar. Dit service pack bevat alle updates en verbeteringen van de afgelopen maand. Een service pack bevat tevens alle verbeteringen uit de voorgaande service packs voor deze product update.  

Hieronder ziet u een overzicht van de verbeteringen gegroepeerd per service pack. Klik op een tabblad om de verbeteringen voor het betreffende service pack te bekijken.
De nummers tussen haakjes verwijzen naar de interne referentie van de verbetering.

Om te controleren welk service pack er is geïnstalleerd kunt u het bestand 'ReadMe.txt' in de root directory van de Exact Synergy Enterprise installatie raadplegen.

Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Synergy Enterprise 263 6
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white grey White lightgrey black darkgray white grey black

SP Subject Description
263SP19 Algemene informatie Service pack 19 van product update 263 is beschikbaar vanaf 5-10-2020
263SP19 Algemene informatie Service pack 19 is het laatste service pack voor product update 263
263SP19 Algemeen en systeem Na delegatie was het niet mogelijk om uit te loggen (HF 83.832.598)
263SP18 Algemene informatie Service pack 18 van product update 263 is beschikbaar vanaf 9-7-2020
263SP18 Algemeen en systeem De delegatiefunctie werkte niet goed in Google Chrome (HF 83.635.517/83.636.642)
263SP17 Algemene informatie Service pack 17 van product update 263 is beschikbaar vanaf 3-8-2020
263SP17 Exact Salaris Plus Verbeterde integratie met Exact Salaris Plus (HF 83.599.805)
263SP17 CRM Na het sluiten van een pagina werd de verkeerde workspace geopend (HF 83.550.145)
263SP17 Professional Services Automation Bij het uitvoeren van bulkacties voor verzoeken kon het voorkomen dat de controle op verplichte velden niet correct werd uitgevoerd (HF 83.565.054)
263SP16 Algemene informatie Service pack 16 van product update 263 is beschikbaar vanaf 6-7-2020
263SP16 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
263SP16 Algemeen en systeem Beveiligingsverbetering met betrekking tot documenten, koppelingwidgets en insluitenwidgets (HF 83.460.224)
263SP16 Service Management Solution In bepaalde browsers kon een melding verschijnen over onvoldoende rechten bij het bewerken van een service configuratie artikel (HF 83.480.389)
263SP16 HRM Bij het aanmaken van een medewerker met een Te betalen waarde verscheen een foutmelding (HF 83.492.756)
263SP16 Social Collaboration Beveiligingsverbetering met betrekking tot Telerik control (HF 83.513.122/83.487.958)
263SP16 Service Management Solution De omschrijving van sommige velden n bepaalde verzoektypes kon niet worden aangepast (HF 83.508.899)
263SP15 Algemene informatie Service pack 15 van product update 263 is beschikbaar vanaf 1-6-2020
263SP15 Salaris Bij het aanmaken van Contractgegevens kon een foutmelding verschijnen (HF 83.426.847)
263SP15 CMDM De log Ingangsdatum functionaliteit werkte niet correct in combinatie met CMDM (HF 83.384.841)
263SP15 Exact Synergy Enterprise Web Services It was possible for a basic user to create an account via the Account and MobileAccount entity (HF 83.401.115)
263SP14 Algemene informatie Service pack 14 van product update 263 is beschikbaar vanaf 4-5-2020
263SP14 Professional Services Automation Het was niet mogelijk om concepturen in te dienen (HF 83.312.206)
263SP14 Projecten In de projectplanning was de berekening niet juist voor overige beschikbaarheidsverzoeken (HF 83.271.927)
263SP13 Algemene informatie Service pack 13 van product update 263 is beschikbaar vanaf 14-4-2020
263SP13 CRM De opmaak van de additionele opmerkingen op de verkoopkanskaart was niet correct (HF 83.001.634)
263SP13 Logistiek Verbetering met betrekking tot het 'ProfileID' in elektronische facturen in het UBL 2.1 (SI1.2) formaat (HF 83.025.107)
263SP13 Professional Services Automation Een gebruiker met de projectmanager rol en functierecht 900 kon geen concepturen indienen die zijn ingevoerd door een andere gebruiker (HF 83.023.242)
263SP13 CRM Het kon voorkomen dat een gebruiker zonder voldoende rechten gegevens kon verwijderen of de status kon aanpassen (HF 83.026.212)
263SP13 Algemeen en systeem Delegatie functioneerde niet in Google Chrome (HF 83.011.211)
263SP13 Professional Services Automation Het kon voorkomen dat er uren ingediend konden worden voor niet bestaande WBS regels (HF 83.226.992)
263SP13 Werkstroom Beveiligingsverbetering met betrekking tot de bijlagen die aan een verzoek zijn gekoppeld (HF 83.266.905)
263SP12 Algemene informatie Service pack 12 van product update 263 is beschikbaar vanaf 16-3-2020
263SP12 Exact Integrator Bij de synchronisatie van gewijzigde verzoektypes waarbij de Back office instelling is aangevinkt, konden foutmeldingen verschijnen (HF 82.947.001)
263SP12 CMDM Bij het wijzigen van de weergave van de 'Divisie Artikel' pagina werd ook de weergave van de 'Assortment: Divisies: Financieel' pagina aangepast (HF 82.949.817)
263SP12 Projecten Wanneer meerdere gebruikers tegelijkertijd planden via het planbord kon het voorkomen dat het verzoek de verkeerde aanmaker had (HF 82.966.557)
263SP12 Projecten Het was niet mogelijk om HTML-code op te geven in het opmerkingenveld van de projectkaart (HF 82.965.667)
263SP12 CRM De opmaak van het opmerkingen veld op de verkoopkanskaart was niet correct (HF 82.836.081)
263SP12 Projecten Wanneer de opmerkingen op de projectkaart meerdere keren werden bewerkt kon het voorkomen dat deze niet correct werden weergegeven (HF 82.880.078)
263SP12 Professional Services Automation Het kon voorkomen dat de status van het hoofdproduct ongelijk was aan 'In uitvoering' terwijl de status van de producten van de kindprojecten 'In uitvoering' was (HF 82.911.399)
263SP11 Algemene informatie Service pack 11 van product update 263 is beschikbaar vanaf 24-2-2020
263SP10 CRM Het BTW-nummer veld op de relatiekaart van Nederlandse relaties ondersteunt nu ook een Modulus 97-waarde
263SP11 Logistiek Het was niet mogelijk om HTML-code te gebruiken in het opmerkingen veld van een artikel (HF 82.876.883)
263SP11 Professional Services Automation De standaard geplande starttijd werd niet correct gevuld bij het aanmaken van een planning en realisatie verzoek via het verslepen van de WBS regels (HF 82.896.270)
263SP11 Projecten Het sorteren van projecten op de medewerkerkaart functioneerde niet (HF 82.896.381)
263SP10 Algemene informatie Service pack 10 van product update 263 is beschikbaar vanaf 3-2-2020
263SP10 Projecten Bij het openen van het Gantt chart rapport van een project kon een foutmelding verschijnen (HF 82.744.455)
263SP10 Social Collaboration De bijlage instellingen functioneerden niet correct (HF 82.765.294)
263SP10 Algemeen en systeem Beveiligingsverbetering voor het eenvoudig verzoek widget in een workspace (HF 82.776.362)
263SP10 Algemeen en systeem Beveiligingsverbetering voor het tonen van de gebruikersnaam en het domein via web console (HF 82.776.371)
263SP10 Exact Salaris Plus Bij het synchroniseren van een medewerker met een contract einddatum verscheen een foutmelding (HF 82.793.999)
263SP10 Social Collaboration Beveiligingsverbetering bij het plaatsen van berichten op de tijdlijn (HF 82.797.361)
263SP10 Algemeen en systeem Beveiligingsverbetering bij het aanmaken van zoektemplates (HF 82.809.557)
263SP10 Werkstroom Na het uitvoeren van een werkstroom actie kon het voorkomen dat de menubalk dubbel werd getoond (HF 82.818.085)
263SP10 CRM Met bepaalde regionale instellingen kon een foutmelding verschijnen bij het aanmaken of bewerken van relaties (HF 82.801.172)
263SP9 Algemene informatie Service pack 9 van product update 263 is beschikbaar vanaf 6-1-2020
263SP9 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
263SP9 HRM Bij Koppelen: Componenten verscheen een foutmelding (HF 82.793.414) - 15/1/2020
263SP9 HRM Bij het doorzoomen op de salaris componenten verscheen een foutmelding (HF 82.793.054) - 13/1/2020
263SP9 HRM Bijzonder tarief percentages 2020 - 15/1/2020
263SP9 HRM Aanpassing veld Nummer Inkomstenverhouding 10/1/2020
263SP9 HRM Wijzigingen bij openen loonjaar 2020 - 15/1/2020
263SP9 HRM Aanpassing bijtelling zakelijke emissieloze auto’s - 15/1/2020
263SP9 Exact Configurator Wanneer een kaartpagina was uitgebreid met SDK en Exact Configurator kon een foutmelding verschijnen bij het bewerken van de kaart (HF 82.418.467)
263SP9 CRM Wanneer meerdere gebruikers tegelijkertijd een offerte aanmaakten kon een foutmelding verschijnen (HF 82.588.334)
263SP9 Algemeen en systeem Wanneer een document vanaf een workspace in een nieuw venster werd geopend, werd het ook in het huidige venster geopend (HF 82.612.563)
263SP9 Werkstroom Bij het openen van het PSA uren invoerscherm kon een foutmelding verschijnen (HF 82.625.222)
263SP9 Social Collaboration Het verwijderen van een bericht functioneerde niet altijd correct (HF 82.652.454)
263SP9 Algemeen en systeem Bij het uitvoeren van ESEDbUpgrade kon het voorkomen dat de StockBalances niet werd meegenomen (HF 82.632.744)
263SP9 Werkstroom Na het indienen van een verzoek vanuit een workspace werd naar de verkeerde workspace genavigeerd (HF 82.686.418)
263SP9 CRM Bij het anonimiseren van medewerkers kon een foutmelding verschijnen (HF 82.654.372)
263SP9 CRM Sectie Additionele opmerkingen toegevoegd aan de verkoopkanskaart (HF 82.730.402)
263SP8 Algemene informatie Service pack 8 van product update 263 is beschikbaar vanaf 2-12-2019
263SP8 Documenten Het was soms mogelijk om de instelling 'Sta het gebruik van scripttaal toe' van het documenttype te omzeilen (HF 82.461.050)
263SP8 Exact Synergy Enterprise Web Services Bij het gebruik van de RequestFlow service voor een uitgebreid verzoek kon een foutmelding verschijnen (HF 82.507.395)
263SP8 Algemeen en systeem Het HRM organogram werd niet geladen wanneer een zelfgedefinieerde stylesheet werd gebruikt (HF 82.525.407)
263SP8 Algemeen en systeem Het bladeren naar de volgende pagina in de ELIS monitor functioneerde niet correct (HF 82.527.877)
263SP8 Projecten HTML code in de opmerkingen van de projectkaart werd niet altijd correct getoond (HF 82.505.037)
263SP8 Exact Configurator Het was niet mogelijk om artikelgroepen te vernummeren wanneer gewerkt wordt met Exact Integrator (HF 82.550.072)
263SP8 Werkstroom In bepaalde situaties kon het voorkomen dat een gebruiker met onvoldoende rechten toch de status van een verzoek kon aanpassen (HF 82.523.579)
263SP8 HRM Bij het bewaren van een nieuw contract bij een medewerker kon de melding 'Beveiligingsniveau - Moet groter zijn dan of gelijk aan 10' verschijnen (HF 82.500.861)
263SP8 Algemeen en systeem Bij het gebruik van een gepersonaliseerde CSS stijl (ingesteld via Voorkeuren) kon in diverse menupaden een foutmelding verschijnen (HF 82.567.463)
263SP8 CMDM Bij het kopiëren van artikelen in een Synergy (CMDM) -omgeving met meerdere divisies kan een foutmelding optreden (HF 82.586.348)
263SP8 Werkstroom Het was niet mogelijk om een verzoek, dat eerst als concept was opgeslagen, in te dienen (HF 82.591.347)
263SP7 Algemene informatie Service pack 7 van product update 263 is beschikbaar vanaf 4-11-2019
263SP7 Mobiele apps Het kon voorkomen dat documenten bij een service activiteit in de field service app niet werden getoond (HF 82.494.489)
263SP7 CMDM Het kon voorkomen dat de prijsverschillenrekening van de assortimenten/artikelgroepen leeg was na de synchronisatie (HF 82.392.342)
263SP7 Service Management Solution Het kon voorkomen dat er dubbel preventief onderhoud werd voorgesteld (HF 82.397.899)
263SP7 Professional Services Automation Het kon voorkomen dat bij het handmatig invullen van een activiteit bij het invoeren van uren deze niet correct werd geselecteerd (HF 82.352.262)
263SP7 CMDM Het kon voorkomen dat de datumnotatie van de 'Log: Ingangsdatum' niet correct was (HF 82.444.337)
263SP7 CRM Bij het openen van een offerte kon een foutmelding verschijnen (HF 82.439.442)
263SP7 Exact Integrator Wanneer de artikelcode een gesynchroniseerd artikel in Exact Globe Next werd vernummerd van kleine letters naar hoofdletters, kon het voorkomen dat het artikel werd verwijderd (HF 82.441.633)
263SP7 CMDM Wanneer een FTE was aangemaakt en aangepast voor het activeren van CMDM kon het voorkomen dat bij het sluiten van de periode het verlofrecht niet correct werd gegenereerd (HF 82.350.935)
263SP7 Documenten Het kon voorkomen dat een document niet verwijderd kon worden in Internet explorer en Firefox (HF 82.462.824)
263SP6 Algemene informatie Service pack 6 van product update 263 is beschikbaar vanaf 7-10-2019
263SP6 Webservices Een nieuwe service voor het retourneren van de relatietypes is aangemaakt en de CRMAllowSelect property is toegevoegd aan de GetSettings service (HF 82.068.357)
263SP6 CMDM Het was niet mogelijk om een medewerker van een andere divisie aan een contactpersoon te koppelen (HF 82.169.760)
263SP6 SOI Bij het opslaan van een document via SOI waarbij gebruik werd gemaakt van versiebeheer kon een foutmelding verschijnen (HF 82.185.431)
263SP6 CMDM Bij het toevoegen van divisies aan medewerkers verscheen een foutmelding (HF 82.180.801)
263SP6 Social Collaboration Het kon voorkomen dat de titel van aankondigingen op de tijdlijn niet correct werd weergegeven (HF 82.192.480)
263SP6 Social Collaboration Bij het gebruik van de toetscombinatie SHIFT+Enter of CTRL+Enter werd een tijdlijn bericht meteen ingediend (HF 82.191.702)
263SP6 Werkstroom Bij het klikken op het logo werd niet de juiste workspace geopend (HF 82.317.217)
263SP6 Documenten Na het verwijderen van een document kon een melding worden getoond dat het document niet geopend kan worden omdat het niet bestaat (HF 82.324.821)
263SP6 SOI Bij het gebruik van de 'Bewerken in' functionaliteit in Chrome verscheen ten onrechte een melding dat Synergy Office Integration niet was geïnstalleerd (HF 82.251.103)
263SP6 Service Management Solution Contractregels zonder einddatum die niet hoeven te worden gefactureerd werden niet getoond (HF 82.330.680)
263SP6 Social Collaboration Het kon voorkomen dat het niet mogelijk was om een aankondiging te plaatsen voor Iedereen (HF 82.193.805)
263SP6 SDK An error appeared when saving a custom widget (HF 82.330.429)
263SP6 Algemeen en systeem Het was niet mogelijk een Exact Globe Next database zonder E-account te converteren naar een Exact Synergy Enterprise database (HF 82.182.206)
263SP6 Documenten Na het synchroniseren van een document van Exact Globe Next naar Exact Synergy Enterprise was er geen rol aan het document gekoppeld (HF 82.331.363)
263SP6 Exact Integrator Bij het synchroniseren van een geïmporteerd verzoektype van Exact Synergy Enterprise naar Exact Globe Next werden er veel berichten in ELIS gegenereerd en werden niet alle eigenschappen van het verzoektype correct gesynchroniseerd (HF 82.247.453)
263SP6 Projecten Bij het toevoegen van leden aan een project werd de business component PRMember gebruikt in plaats van PRMemberHumres (HF 82.167.125)
263SP6 Microsoft Reporting Services Integration Bij het opvragen van een SSRS rapport kon de melding ' The operation has timed out' verschijnen (HF 82.376.647)
263SP6 Werkstroom Het was niet mogelijk om een verzoek met de status 'Gerealiseerd' of 'Verwerkt' te importeren (HF 82.351.033)
263SP6 Word Merge Bij het versturen van verzoeken via Word merge werden er minder verzoeken getoond dan geselecteerd (HF 82.343.388)
263SP6 CMDM Bij het wijzigen van de inkoopprijs van een artikel werd dit niet correct gesynchroniseerd naar Exact Globe Next (HF 82.387.690)
263SP6 Algemeen en systeem Beveiligingsverbetering met betrekking tot het Insluiten widget (HF 82.350.962)
263SP5 Algemene informatie Service pack 5 van product update 263 is beschikbaar vanaf 3-9-2019
263SP5 Algemeen en systeem ESEDbUpgrade.exe controleerde op onjuiste vereisten (HF 82.080.636)
263SP5 CMDM Wanneer een FTE was aangemaakt en aangepast voor het activeren van CMDM kon het voorkomen dat bij het sluiten van de periode het verlofrecht niet correct werd gegenereerd (HF 82.068.902)
263SP5 Documenten De document editor kon een foutmelding tonen wanneer wordt ingelogd als dealer (HF 82.101.318)
263SP5 Social Collaboration De uitlijning van lange berichten met een genummerde lijst was niet correct (HF 82.104.754)
263SP5 CMDM Bij de uitwisseling van artikelen kon de melding "Entity: GLAccountDiscount:Mandatory: Discount" verschijnen (HF 82.065.024)
263SP5 Social Collaboration Het kon voorkomen dat het eenvoudig verzoek widget een foutmelding toonde (HF 82.112.509)
263SP5 Algemeen en systeem Nieuwe link voor het aanvragen van portaaltoegang toegevoegd op de aangepaste inlogpagina (HF 82.098.515)
263SP5 Algemeen en systeem Het was niet mogelijk een Exact Globe Next database zonder E-account te converteren naar een Exact Synergy Enterprise database (HF 82.061.369)
263SP5 Algemeen en systeem De Synergy Search Index Updater oplossing indexeerde bijlagen niet (HF 82.102.115)
263SP5 Service Management Solution Een service order die is gekoppeld aan een bestelling werd niet verwijderd bij het heropenen ban de service-activiteit (HF 82.090.367)
263SP5 SOI Bij het uploaden van een e-mail via SOI kon het voorkomen dat een wit scherm werd getoond (HF 82.020.923)
263SP5 Algemeen en systeem Het kon voorkomen dat de ELIS Dispatcher niet meer functioneerde na het uitvoeren van een update (HF 82.126.775)
263SP5 MS Exchange server connection Exchange Synchonization Out2Syn functioneerde niet voor de Basic user (HF 82.121.621)
263SP5 Professional Services Automation Het kon voorkomen dat een planning en realisatie verzoek met een niet-factureerbaar artkel werd getoond in het factuurvoorstel (HF 82.068.990)
263SP5 Documenten Performance verbetering voor SOI bij het opslaan van documenten met tags (HF 82.064.378)
263SP5 Projecten Het was niet mogelijk om medewerkers met de status 'Nog niet actief' als lid toe te voegen aan een project (HF 82.105.652)
263SP5 Microsoft Reporting Services Integration Bij het inklappen van een groep in een SSRS rapport op een workspace, kon een foutmelding verschijnen (HF 82.132.380)
263SP5 Professional Services Automation Het kon voorkomen dat het overzicht van creditfacturen niet de juiste gegevens toonde (HF 82.140.871)
263SP5 Service Management Solution Het kon voorkomen dat de uurregel werd verwijderd bij het fiatteren van de activiteit (HF 82.121.561)
263SP5 Social Collaboration In bepaalde situaties kon het voorkomen dat de tijdlijn niet goed geladen kon worden (HF 82.145.780)
263SP5 CMDM Bij de synchronisatie van assortimenten/artikelgroepen kon het voorkomen dat de veld van de prijsverschillenrekening werd leeggemaakt (HF 82.120.754)
263SP5 CRM Na het indienen van een verzoek vanuit een workspace werd naar de verkeerde workspace genavigeerd (HF 82.150.590)
263SP5 CMDM Op de kaart van contactpersonen met portaaltoegang werd de sectie Divisies getoond (HF 82.163.844)
263SP4 Algemene informatie Service pack 4 van product update 263 is beschikbaar vanaf 5-8-2019
263SP4 Social Collaboration Er werden geen notificaties getoond nadat er een nieuw nieuwsbericht op de hoofdtijdlijn was geplaatst (HF 81.995.532)
263SP4 CMDM Wanneer er gebruik werd gemaakt van CMDM en er sprake was van meerdere divisies, kon het voorkomen dat de kostenplaatsen niet correct naar Synergy werden gesynchroniseerd (HF 81.992.349)
263SP4 Social Collaboration Het was niet meer mogelijk om door middel van de zoekfunctionaliteit naar Feeds te zoeken (HF 81.983.362)
263SP4 Werkstroom Het was niet mogelijk om de werkstroom van een relatie op te vragen via het partnerportaal (HF 81.987.072)
263SP4 Word merge Wanneer er bij het gebruik van Mail merge via de relatiekaart op 'Afdrukbaar' werd geklikt, kon er een foutmelding verschijnen (HF 81.992.713)
263SP4 Exact Integrator Omdat de ID generator niet correct werkte werden er fouten geconstateerd tijdens het uren-invoerproces (HF 82.014.499)
263SP4 Social Collaboration Het kon voorkomen dat er geen nieuwe berichten werden getoond bij het klikken op 'Nieuwe berichten' (HF 82.036.466)
263SP4 Algemeen en systeem Niet alle pagina's van de zoekresultaten van het direct zoeken widget konden worden geopend (HF 82.057.986)
263SP4 Algemeen en systeem Bij het converteren van een Synergy ASP database naar Exact Synergy Enterprise kon een foutmelding verschijnen bij het selecteren van de licentie (HF 82.029.924)
263SP4 CRM Beveiligingsverbetering op de verkoopkanskaart (HF 82.020.227)
263SP4 CMDM Bij de CMDM conversie kon de melding "System.Exception: Property: CompanyCode - Message: Data already exists.: Division - Account" verschijnen (HF 82.032.908)
263SP4 Exact Salaris Plus Het kon voorkomen dat de medewerkersgegevens niet gesynchroniseerd werden als er meer dan 250 medewerkers aanwezig waren (HF 82.064.326)
263SP4 Exact Salaris Plus Verbeterde integratie met Exact Salaris Plus
263SP4 Service Management Solution Bij het genereren van een facturuvoorstel werd de melding "The given key was not present in the dictionary" in het log getoond (HF 82.062.798)
263SP3 Algemene informatie Service pack 3 van product update 263 is beschikbaar vanaf 4-7-2019
263SP3 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
263SP3 Exact Salaris Plus Wanneer een medewerker een geboortenaam heeft maar geen tussenvoegsel kon het voorkomen dat de naam niet correct werd gesynchroniseerd (HF 81.950.858)
263SP3 Social Collaboration De Vind-ik-leuk-teller bij de feeds toonde maar maximaal 11 Vind-ik-leuks (HF 81.954.348)
263SP3 HRM Bij het wijzigen van de status van een medewerker via de SysMaint background job in een CMDM omgeving, werd de status alleen aangepast op de medewerkerkaart, maar niet op de maar niet op de divisiekaart (HF 81.954.304)
263SP3 Service Management Solution Het kon voorkomen dat een serviceactiviteit kon worden goedgekeurd bij het aanpassen van de regels (HF 81.962.857)
263SP3 CRM De lay-out van de relatiekaart werd niet correct weergegeven (HF 81.954.170)
263SP3 CRM De lay-out van de verkoopkanskaart werd niet correct weergegeven (HF 81.954.222)
263SP3 Logistiek De werkstroom en document links in de monitor van de artikelkaart functioneerden niet correct (HF 81.954.227)
263SP3 SDK An error could appear when opening a workspace that contains a custom widget (HF 81.964.380)
263SP3 Exact Lightweight Integration Server Performance verbetering voor de Synergy Search Index Updater oplossing (HF 81.972.419)
263SP3 Service Management Solution Het was niet mogelijk om een onderdeel in een configuratie te verplaatsen buiten de huidige structuur (HF 81.970.679)
263SP3 Professional Services Automation Bij het indienen van uren via de hour entry app werd het Planning en realisatie verzoek niet aangemaakt wanneer was aangegeven dat de omschrijving verplicht is (HF 81.936.552)
263SP3 Documenten Het was niet mogelijk om virtuele bijlagen te openen vanuit sommige pagina's (HF 81.976.729)
263SP3 Algemeen en systeem Performance verbetering voor het het Recent verloren verkoopkansen-widget (HF 81.961.992)
263SP3 Professional Services Automation Wanneer de Exact Synergy Enterprise gebruiker geen administrator was, kon het voorkomen dat de factuur in Exact Globe Next niet verwerkt kon worden (HF 81.980.574)
263SP3 Service Management Solution In specifieke situaties kon het voorkomen dat de status van het verzoek niet overeen kwam met de status van de activiteit (HF 81.957.606)
263SP3 CRM De lay-out van de verkoopkanskaart en relatiekaart werd niet correct weergegeven (HF 81.981.472)
263SP3 Exact Integrator Na het wijzigen van een vernummerd serienummer werd de wijziging gesynchroniseerd wat kon leiden tot verschillen (HF 81.972.801)
263SP2 Algemene informatie Service pack 2 van product update 263 is beschikbaar vanaf 18-6-2019
263SP2 Projecten Bij het bewerken van een project was het veld 'Factuurvoorstel regelgroepering' niet zichtbaar (HF 81.606.296)
263SP2 MS Exchange server connection Het kon voorkomen dat in Microsoft Outlook aangemaakte afspraken niet werden gesynchroniseerd naar Exact Synergy Enterprise (HF 81.936.290)
263SP2 Social Collaboration De 'Wens fijne verjaardag'-link werd niet altijd getoond op de verjaardagenpagina (HF 81.943.694)
263SP2 Social Collaboration De ingesloten tijdlijn functioneerde niet wanneer er een '<'-teken was gebruikt in een bericht (HF 81.950.145)
263SP2 Algemeen en systeem Het kon voorkomen dat bijlagen niet konden worden geïndexeerd voor het zoeken met de optie Alle (HF 81.889.550)
263SP2 Projecten Een koppelingwidget met een zoekresultaten url op de projectkaart functioneerde niet correct in Firefox, Chrome en Edge (HF 81.942.550)
263SP2 Exact Integrator Bij het gebruik van de SendToQueue tool kon de melding "Object reference not set to an instance or an object." verschijnen (HF 81.888.319)
263SP1 Algemene informatie Service pack 1 van product update 263 is beschikbaar vanaf 3-6-2019
263SP1 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
263SP1 CRM Bij het selecteren van een relatie bij het aanmaken van een offerte kon een 'Access denied' melding verschijnen (HF 81.707.091)
263SP1 Exact Salaris Plus Het kon voorkomen dat een brutoloon verzoek bleef terugkomen in de werkstroom (HF 81.816.022)
263SP1 Logistiek Bij het vernummeren van assortimenten kon de melding 'Mag niet gelijk zijn: Assortiment' verschijnen (HF 81.861.735)
263SP1 Professional Services Automation Het kon voorkomen dat er geen factuur kon worden aangemaakt in Exact Globe Next als gevolg van een melding over een ongeldig datumformaat (HF 81.827.703)
263SP1 Social Collaboration Het insluiten van een feed voor een hashtag functioneerde niet correct (HF 81.871.524)
263SP1 Algemeen en systeem De pre-requisites in ESEDbUpgrade werden niet correct weergegeven (HF 81.855.312)
263SP1 HRM Bij het aanpassen van de FTE in een CMDM omgeving kon het voorkomen dat het verlofrecht niet correct werd aangemaakt (HF 81.867.076)
263SP1 Algemeen en systeem Verbetering in de Exact Elastisearch tool (HF 81.864.414 / 81.864.252)
263SP1 Service Management Solution Bij het plannen van een serviceactiviteit kon een melding verschijnen dat de factuurdebiteur ongeldig was (HF 81.857.701)
263SP1 Algemeen en systeem Verbeteringen in de lay-out van de project-, relatie-, en verkoopkanskaarten
263SP1 CMDM Bij het toevoegen van een medewerker aan een uurartikel werden er zeer veel berichten in de message queue geplaatst (HF 81.872.968)
263SP1 Exact Integrator Bij de synchronisatie van gewijzigde verzoektypes waarbij de Back office instelling is aangevinkt, konden foutmeldingen verschijnen (HF 81.874.233)
263SP1 Algemeen en systeem De ruiswoorden functioneerde niet correct bij het zoeken met de optie Alle (HF 81.874.200)
263SP1 Algemeen en systeem Verbeterde controle op de bewerkbare velden voor de RequestFlow web service (HF 81.879.510)
263SP1 Professional Services Automation Toestaan einde maand uren staat indienen' met de instelling 'Inclusief niet-werkdagen' functioneerde niet correct (HF 81.855.301)
Info   Een update uitvoeren van Exact Synergy Enterprise
Info   Systeemeisen Exact Synergy Enterprise
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Engels
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Engels
 
 
 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 29.025.255
 Assortment:  Date: 08-10-2020
 Release: 263  Attachment:
 Disclaimer