One moment please...
 
Exact Globe+   
 

Systeemeisen Exact Globe+

Een professionele administratie moet bedrijfszeker zijn. U moet er in het dagelijks gebruik snel en zonder onderbrekingen in kunnen werken. Exact Globe+ zijn gemaakt om in zo’n professionele omgeving te worden gebruikt. De software vergt dan ook een betrouwbare en volwassen hard- en software-omgeving. In dit document kunt u voor zowel een lokale installatie als een netwerkinstallatie de systeemvereisten raadplegen.

Voor iedere installatie hebben wij minimale systeemvereisten opgesteld. Uiteraard werkt Exact Globe+ beter naarmate de hard- en software-omgeving beter is. Om deze reden hebben wij naast de minimale vereisten ook een aanbevolen vereisten opgesteld. Het interne geheugen van uw werkstation is zeer bepalend voor de snelheid waarmee u programma's kunt laden. Dit is zeker het geval als u naast Exact Globe+ regelmatig andere programma's openhoudt.

In dit document vindt u een overzicht van de systeemeisen per verschillende product update.

U dient er rekening mee te houden dat wanneer u software van derden installeert zoals bijvoorbeeld Microsoft Windows, Microsoft SQL Server en Microsoft Office, deze eigen systeemeisen hebben die kunnen afwijken van de systeemeisen van Exact Globe+. Tevens dient u er rekening mee te houden dat Exact de Microsoft support lifecycle policy volgt. In deze policy biedt Microsoft richtlijnen voor productondersteuning gedurende een levenscyclus van een product. Voor meer informatie, zie Microsoft Support Lifecycle Policy.

Wanneer u bijvoorbeeld SQL Server op het zelfde systeem installeert als Exact Globe+ dan dient u ervoor te zorgen dat er naast de systeemeisen van Exact Globe+ tevens aan de systeemeisen van SQL Server wordt voldaan.

 

Exact Globe+

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 04.448.571
 Assortment:  Date: 27-03-2024
 Release:  Attachment:
 Disclaimer