One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Aanmaken en bewerken van functienamen voor contactpersonen

Untitled 2

Introductie

Via Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting ➔ Algemeen ➔ Contactpersoon - Functienamen kunt u functienamen aanmaken, bewerken en verwijderen.

Rollen & rechten

Alle gebruikers kunnen dit overzicht benaderen. Voor het aanmaken, bewerken en verwijderen van functienamen is het functierecht 96 – Maintain job titles benodigd. Gebruikers met de rol HR hebben dit functierecht.

Meer informatie:

 • Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
 • Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.

Hoe maak ik een functienaam aan?

 1. Ga naar het scherm Contactpersoon: Functienamen via Modules ➔ Klanten Inrichting Algemeen Contactpersoon - Functienamen.
 2. Klik op de knop Nieuw en vul de code en omschrijving in.
 3. Klik vervolgens op de knop Bewaren om de functienaam te bewaren of op Bewaren + Nieuw om de functienaam te bewaren en er nog een aan te maken.

Hoe bewerk ik een functienaam?

 1. Ga naar het scherm Contactpersoon: Functienamen via Modules ➔ Klanten Inrichting Algemeen Contactpersoon - Functienamen.
 2. Klik op een functienaam in de kolom Code of Functienaam en klik vervolgens op de knop Bewerken.
 3. Wijzig de gewenste velden en klik op de knop Bewaren om de wijzigingen te bewaren.

Hoe verwijder ik een functienaam?

 1. Ga naar het scherm Contactpersoon: Functienamen via Modules ➔ Klanten Inrichting Algemeen Contactpersoon - Functienamen.
 2. Klik op een functienaam in de kolom Code of Functienaam en klik vervolgens op de knop Bewerken.
 3. Klik op de knop Verwijderen. U krijgt vervolgens de melding: "Weet u zeker dat u dit gegeven wilt verwijderen?".
 4. Klik op OK om de geselecteerde functienaam te verwijderen of op Annuleren om het verwijderen te annuleren.

Hoe verwijder ik meerdere functienamen tegelijk?

 1. Ga naar het scherm Contactpersoon: Functienamen via Modules ➔ Klanten Inrichting Algemeen Contactpersoon - Functienamen.
 2. Vink in de eerste kolom de functienamen aan welke u wilt verwijderen en klik op de knop Verwijderen. U krijgt vervolgens de melding: "Weet u zeker dat u dit gegeven wilt verwijderen?".
 3. Klik op OK om de geselecteerde functienamen te verwijderen of op Annuleren om het verwijderen te annuleren.

Knoppen

Velden

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 23.021.718
 Assortment:  Date: 07-10-2019
 Release:  Attachment:
 Disclaimer