One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - HRM - Werknemers - Aanmaken en wijzigen werknemers

Voor het wijzigen van werknemersstamgegevens dubbelklikt u op de regel van de te wijzigen werknemer.

Daar waar de werkwijze voor wijzigen van gegevens afwijkt van nieuwe invoer zal dit tussen haakjes worden vermeldt.

Aanmaken nieuwe stamkaart.

Als een nieuwe werknemersstamkaart wordt aangemaakt wordt de keus gegeven uit aanmaken op basis van een bestaande relatie of een geheel nieuwe werknemer.

Voor de keuze een stamkaart aan te maken op basis van een bestaande relatie zal onderstaand selectiescherm met bestaande AEC-relaties worden getoond, waarbij een keuze kan worden gemaakt door op de regel te klikken van de persoon naar keuze, en op OKE te klikken (of enter te geven).

de stamkaart van deze medewerker zal geopend worden waarbij velden, die reeds gevuld zijn onder AEC, niet meer gevuld hoeven te worden.

Bij de keuze voor een geheel nieuwe HRM deelnemer opent een nieuwe lege stamkaart. Alleen is reeds een nieuw relatienummer toegekend.

Deze stamkaart bestaat uit 13 onderdelen:

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: Know how  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 20.222.572
 Assortment:  Date: 23-03-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer