One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Onderhouden kassabon lay-outs

Introductie

In de kassa kunt u verschillende kassabonnen afdrukken. Het is mogelijk om lay-outs op A4 formaat af te drukken, maar ook kan er via een kassabonprinter een smalle bon worden afgedrukt.

In dit document wordt het onderhouden van de smalle kassabon middels een voorbeeld behandeld. Voor het onderhouden van de A4 bon lay-outs kunt u het document voor het onderhouden van lay-outs raadplegen.

Let op: Wanneer gebruik wordt gemaakt van de betaalwijze 'Creditcard' en er op de kassabon ruimte moet blijven voor het tekenen met een handtekening is het aan te raden om de standaard lay-out van Exact Globe Next te gebruiken.
 

Uitleg van de functionaliteit

Via pad [Systeem, Algemeen, Instellingen, Documentinstellingen] in de sectie 'Logistiek' bij het veld 'POS (Kassabonnen)' kunt u de smalle kassabon onderhouden.

Door op het vergrootglas te klikken komt u in onderstaand scherm.

 • Via de knop Nieuw komt u in een lege lay-out terecht.
 • Wanneer u hier op de rechtermuisknop klikt en vervolgens kiest voor de functies 'Toevoegen' en 'Databaseveld' kunt u uw bon lay-out naar wens inrichten.
 • Vervolgens kunt u het gewenste veld selecteren en naar wens plaatsen op de bon lay-out.
 • Vervolgens kunt u via Bestand en Bewaren als de lay-out opslaan.
 • Het onderhouden van de smalle bon lay-out is vrijwel gelijk aan het onderhouden van de A4 bon lay-out.
 • Wanneer de lay-out is opgeslagen kunt u nu de nieuwe lay-out selecteren in pad [Systeem, Algemeen, Instellingen, Documentinstellingen].
 • Vervolgens kunt u via pad [POS, Onderhouden, Presets] aan iedere betaalwijze een bon lay-out koppelen.
 • Voorwaarde hiervoor is wel dat bij het veld Printer de OPOS wordt geselecteerd.

In de bon lay-out kunnen ook logo's opgenomen worden. Echter hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden:

 • Het betreft een monochroom logo
 • Het bestand is in BMP formaat
 • Het bestand in BMP formaat is geplaatst op de volgende locatie: 'c:\Program Files\Exact Software\usr'
 • De naam van het logo moet zijn OPOSRECEIPT.BMP

Wanneer u het logo met de naam OPOSRECEIPT.BMP in de map 'c:\program files\exact software\usr' heeft geplaatst zal deze worden gecentreerd boven aan de bon worden afgedrukt. Het logo hoeft niet meer te worden toegevoegd aan de lay-out.

Wanneer u vervolgens gaat naar [POS, Invoer, Kassa] en in de kassa de betreffende betaalwijze selecteert zal de bon volgens de nieuwe lay-out afgedrukt worden. Een voorbeeld van een nieuwe bon lay-out is hieronder afgebeeld.

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 09.985.343
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer