One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Projecten - Inrichten eenheidsprijzen - Instellingen

Systeem

De module Eenheidsprijzen kent de volgende systeeminstellingen:

Registreren opnamestanden voor de productie van eenheden
Indien aangevinkt kan een eenheidsprijs productie alleen worden ingevoerd als de opname reeds ingevoerd is. Indien Niet aangevinkt kunnen op het productiescherm eenheidsprijzen geselecteerd worden. De kolom 'opname' op de projectkaart wordt niet getoond!

Eenheden vastleggen per locatie
Eenheden worden per locatie vastgelegd. De opname, rapportering en productie gaat daarbij uit van locaties. Dit geldt dus voor alle projecten in Exact AEC.

Controle op standaard eenheden bij toevoegen van nieuwe eenheden op project
Indien in de bibliotheek een nieuwe eenheidsprijs wordt aangemaakt kan deze alleen uit de stambestanden geselecteerd worden. Als deze optie niet aangevinkt is kan handmatig een nieuwe eenheidsprijs worden aangemaakt.

Onderbouwen eenheden met calculatieregels
De eenheidsprijzen worden onderbouwd met calculatieregels. Deze onderbouwing bepaald de kostprijs van de eenheidsprijs. De hele afhandeling met betrekking tot de projectbewaking wordt via de calculatie geregeld. IndienNiet aangevinkt wordt de projectbewaking via eenheidsprijzen tabblad van projectkaart afgehandeld.

Controle op standaard eenheden bij toevoegen van nieuwe eenheden
Deze instelling zorgt ervoor dat alleen eenheidsprijzen toegevoegd kunnen worden aan een project waarvan de eenheidsprijs voorkomt in de bibliotheek.

Procentueel btw verdelen bij eenheden
In de module Eenheidsprijzen kan vanaf release 1.50 service pack 10 bij een eenheidsprijscode een procentuele verdeling gemaakt worden naar twee verschillende btw-codes. Om gebruik te maken van deze functionaliteit dient deze instelling aangevinkt worden. Voor meer informatie zie 30.725.909

Btw verlegd codes altijd overnemen bij kopiëren uit bibliotheek of stamgegevens
Bij het kopiëren van eenheidsprijzen uit bibliotheek of stamgegevens wordt de btw-code aangepast indien op project btw verlegd ingesteld is en de btw-code van de eenheidsprijs niet verlegd is. Ook andersom, als niet op het project btw verlegd ingesteld is, wordt de btw-code van de eenheidsprijs standaard aangepast als dit een btw verlegd code is.
Deze instelling zorgt ervoor dat het kopiëren van eenheidsprijzen uit bibliotheek of stamgegevens btw verlegd codes altijd wordt overgenomen ongeacht de instelling van het project.

Gebruiker

De module Projecten kent de volgende gebruikersinstellingen:

Kleuren
Om bepaalde zaken beter herkenbaar te maken in een calculatie kun u op dit tabblad kleuren instellen, waarin decalculatieregelcodeen demiddelencodeworden afgebeeld op het scherm.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 20.348.232
 Assortment:  Date: 20-11-2023
 Release:  Attachment:
 Disclaimer