One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Automatisch de juiste BTW-code voorstellen op basis van de 'Classificatie ICP' van het artikel

Introductie

In overeenstemming met de fiscale regels binnen de EU die gelden vanaf 1 januari 2010 dienen artikelen duidelijk geïdentificeerd te worden als goederen of diensten.

Middels het veld 'Classificatie ICP' bij het onderhoud van de artikelen kunt u aangeven of het artikel onder de goederen of diensten valt. Door de optie 'Goederen' te selecteren aangeven dat het artikel onder de goederen valt. Wanneer u het artikel als dienst wilt classificeren dan selecteert u hier de optie 'Diensten'. Wanneer u het artikel niet als dienst of goederen hoeft te classificeren kunt u dit veld leeg laten. Bij de uurartikelen is dit veld niet aanwezig. Uurartikelen worden de uurartikelen automatisch als 'Diensten' geclassificeerd en ook zo door Exact Globe Next behandeld. In het onderhoudscherm van de uurartikelen zelf is dit veld dan ook niet zichtbaar.

Uitleg

Op basis van deze classificatie wordt bij het boeken bepaald welke BTW-code er wordt voorgesteld. Boekt u bijvoorbeeld een artikel dat geclassificeerd is als 'Goederen' dan zal het systeem de BTW-code, die u bij het veld 'BTW' bij de debiteur heeft gekoppeld voorstellen. Boekt u een artikel dat is geclassificeerd als 'Diensten' dan gebruikt het systeem de BTW-code die u bij het veld 'BTW diensten' van de debiteur heeft gekoppeld.

Dit veld alleen van toepassing voor het invoeren van transacties voor debiteuren waarvan het land een lidstaat is van de EU en waarvan het land ongelijk is aan het land dat u in de administratie-instellingen heeft gekoppeld. Bij het onderhoud van het land is middels de optie 'Lidstaat Europese Unie' aangegeven of het land een EU lidstaat betreft. Hierbij wordt de volgende werkwijze gehanteerd:

 • Er wordt eerst gekeken naar de BTW-code die gekoppeld is bij het veld 'BTW diensten' bij het onderhoud van de debiteur. Is hier een BTW-code gekoppeld, dan wordt deze voorgesteld.
 • Is er bij het veld 'BTW diensten' bij het onderhoud van de debiteur geen BTW-code gekoppeld, dan wordt de BTW-code voorgesteld die bij het veld 'BTW' bij het onderhoud van de debiteur is gekoppeld.
 • Is ook hier geen BTW-code gekoppeld, dan wordt de BTW-code gebruikt die aan het artikel is gekoppeld.

Dit is van toepassing op de volgende transacties:

Opmerkingen: Het wijzigen van de BTW-code bij het onderhoud van de debiteur of het wijzigen van de 'Classificatie ICP' bij het artikel heeft alleen invloed op nieuwe boekingen. De bestaande boekingen worden niet aangepast. Het wijzigen van een debiteur in de transactie heeft niet tot gevolg dat de BTW-code in de boeking wordt aangepast. Wanneer u het artikel in de transactie aanpast is dit wel het geval. Dan wordt op basis van de 'Classificatie ICP' van het artikel bekeken welke BTW-code wordt voorgesteld.

Om gebruik te maken van deze mogelijkheden is het van belang dat u de juiste BTW-codes (bij het veld 'BTW diensten') heeft gekoppeld bij uw debiteuren, en dat uw artikelen geclassificeerd zijn als 'Goederen' of 'Diensten'. Wanneer u dit nog niet heeft uitgevoerd kunt u de volgende stappen uitvoeren om dit alsnog te doen:

 • U dient te beschikken over een BTW code met het type 'Listing diensten'. Op het tabblad 'ICP' van de BTW-code dient bij het veld 'ICP aangifte' de optie 'Listing diensten' geselecteerd te zijn. Daarnaast dient u bij de BTW-code op het tabblad 'BTW-vakken' de juiste vakken te koppelen. Door het koppelen van de vakken zorgt u ervoor dat de bedragen die geboekt worden op deze BTW-code op de juiste plek op de aangifte worden gevuld. Bij het aanmaken van de BTW-code dient u met de volgende zaken rekening te houden:
  • Het BTW percentage dient 0% te zijn.
  • BTW verlegd dient niet te zijn aangevinkt.
  • Bij 'Soort Mutatie' selecteert u 'Verkoop'.
  • Bij 'ICP aangifte' selecteert u 'Listing diensten'.
  • Bij 'Land ICP listing' selecteert u 'NL'
  • Op het tabblad 'BTW-vakken' koppelt u het vak '3B' (positief).
 • De volgende stap is het koppelen van deze BTW-code voor de diensten bij uw buitenlandse debiteuren. U kunt deze koppelen bij het onderhoud van de debiteur op het tabblad 'Financieel' bij het veld 'BTW diensten' (Het veld 'BTW diensten is alleen aanwezig wanneer E-Factuur in uw licentie aanwezig is). Met het icoon achter het veld kunt u de BTW-code die u bij het veld 'BTW diensten' heeft gekoppeld kopiëren naar het veld 'BTW code diensten' van alle andere debiteuren die aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • Bij het land dat aan de debiteur is gekoppeld is de optie 'Lidstaat Europese Unie' aangevinkt.
  • De BTW-code die bij het veld 'BTW' is gekoppeld is hetzelfde als de BTW-code die bij deze debiteur bij het veld 'BTW' is gekoppeld.

Wanneer u op dit icoon klikt wordt er eerst om een bevestiging gevraagd middels de volgende melding: "Wilt u de BTW code voor BTW Diensten kopiëren naar andere debiteuren, die zich in de EU bevinden, en ook dezelfde BTW code voor BTW Goederen gekoppeld hebben?". Wanneer u kiest voor 'Ja' wordt de BTW-code gekopieerd naar de betreffende debiteuren. Wanneer u kiest voor 'Nee' wordt de BTW-code niet gekopieerd naar de andere debiteuren.

 • Vervolgens dient u uw artikelen te classificeren als 'Goederen' of 'Diensten'. Wanneer u veel artikelen heeft kunt u dit voor meerdere artikelen in één keer uitvoeren.

Middels de batch-update artikelen kunt u de ICP classificatie voor meerdere artikelen in één keer bijwerken. In het selectiescherm bij het onderhouden van de artikelen kunt u middels de knop 'Batch-updates' het batch-update scherm openen. In dit scherm kunt u een selectie maken van uw artikelen. U maakt hier eerst een selectie zodat alle artikelen die een dienst betreffen worden getoond. Vervolgens selecteert u bij het veld 'Classificatie ICP' de optie 'Diensten'. Wanneer u daarna op 'Toon lijst' klikt wordt het overzicht geopend in MS Excel. Hier kunt u controleren of de juiste artikelen worden getoond. Als dit het geval is kunt u middels het bijwerken-icoon in MS Excel uw artikelbestand bijwerken. De artikelen uit de selectie worden nu geclassificeerd als dienst.

Deze zelfde stappen kunt u vervolgens uitvoeren om de andere artikelen als 'Goederen' te classificeren.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 20.183.302
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer