One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Financieel - Onderhouden: Kostenplaats

[Financieel: Analytisch, Stamgegevens, Onderhoud, Kostenplaatsen]

Kostenplaats
Voer een unieke code en bijbehorende omschrijving voor de kostenplaats in. Deze code kan worden gebruikt voor boekingen op de desbetreffende kostenplaats.

Tabblad - Algemeen

Andere Talen (Multitaal)
Geef de vertalingen van de door u ingegeven entiteit mee. Bij selectie van een multitaal in [Finance: Bestand, Gebruikersinstellingen] zal als omschrijving van de entiteit in de geselecteerde taal in de overzichten worden getoond. Zie ook: [Multitaal].

Kostenrekening
Bij gebruikmaking van een kostenverdeelstaat worden de gerealiseerde kosten gedebiteerd op de grootboekrekening die u hier selecteert. Zie: [Kostenverdeelstaat].

Overboekingsrekening (voorcalculatorisch)/Dekkingsrekening (nacalculatorisch)
Afhankelijk van de door u gekozen kostenverdeelmethodiek, kunt hier bij een voorcalculatorische kostenverdeling de overboekingsrekening aangeven waarop de totale kosten worden gecrediteerd. Zie: [Kostendeelstaat]. Als u heeft gekozen voor een nacalculatorische kostenverdeling kunt hier de dekkingsrekening aangeven waarop de werkelijke kosten worden geboekt.

Status
Geef de activeringsstatus aan. Zie ook: [(de-)Activeren stamgegevens]. 

Verdeelniveau
Elke kostenplaats heeft een doorverdelingsniveau. Het doorverdelingsniveau beperkt de verdelingsmogelijkheden in de kostenverdeelstaat. Kosten worden altijd doorverdeeld van kostenplaatsen op een lager niveau naar kostenplaatsen op een hoger niveau. Een kostenplaats met doorverdelingsniveau 3 kan bijvoorbeeld alleen worden verdeeld naar kostenplaatsen van niveau 4 of hoger. Een kostenplaats op het hoogste niveau kan alleen worden gebruikt als hoofdkostenplaats. Zie: [Kostenverdeelstaat]

Standaard tarief
Als u gebruik maakt van een voorcalculatorische wijze van doorverdelen, kunt u hier het standaardtarief per eenheid in. Bij een voorcalculatorische verdeling van de kosten zal dit tarief aan de toekende eenheden worden toegewezen om het bedrag te bepalen. Het aantal toegekende eenheden per kostenplaats worden vastgelegd in de kostenverdeelstaat. Zie: [Kostenverdeelstaat]

Manager
Een kostenplaats manager is verantwoordelijk voor de kosten en opbrengsten welke op zijn/haar kostenplaats worden doorbelast. Geef de kostenplaatsmanager aan. Kostenplaatsmanagers maakt u aan in [Project: Stamgegevens, Onderhoud, Algemeen, Werknemers].

Geldige data
Deze datumvelden kunnen niet gebruikt worden en dan zal de kostenplaaat altijd geldig zijn. Als er een vanaf en/of t/m datum wordt ingevuld kan invoer van deze kostenplaats niet buiten het datumtraject bewaard of verwerkt worden. 

Tabblad - Eigenschappen

Koppel de eigenschappen. Zie ook: [Eigenschappen].

Tabblad - Documenten

Koppel de gewenste documentatie. Zie ook: [Documenten koppelen].


Exact Financials Enterprise > Finance > Analytical accountingKostenplaatsen, Kostendragers en Dimensies > Finance: Analytisch, Stamgegevens, Onderhoud, Kostenplaatsen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 17.495.012
 Assortment:  Date: 01-12-2023
 Release:  Attachment:
 Disclaimer