One moment please...
 

Vanaf 1 maart 2017 is het verplicht om de aangifte loonheffingen via Digipoort te verzenden. In Exact Compact heeft u reeds de mogelijkheid om de btw-aangifte via Digipoort te versturen en ook Exact Globe Next is al geschikt voor het verzenden van de btw-aangifte en icp-aangifte via Digipoort.

Met de invoering van SBR gaat de Belastingdienst stapsgewijs over op een nieuw, overheidsbreed kanaal: Digipoort. SBR is de standaard voor het samenstellen van financiële rapportages en voor het aanleveren van verplichte rapportages aan overheden. Met SBR worden gegevens in de financiële administratie uniform vastgelegd, zodat u ze eenvoudig kunt gebruiken voor rapportages aan overheidsinstellingen en banken. Vanaf 1 januari 2014 bent u reeds verplicht de btw-aangifte en icp-aangifte via Digipoort bij de Belastingdienst aan te leveren. En vanaf 1 maart 2017 is het dus verplicht om de aangifte loonheffingen via Digipoort te verzenden.

Vanaf product update 411 SP1 is het in Exact Compact en Exact Globe Next mogelijk om de loonaangifte te verzenden via Digipoort. Hoewel het op dit moment nog niet verplicht is om de loonaangifte op deze manier aan te leveren, heeft u vanaf deze product update al wel als de mogelijk om de loonaangifte op deze wijze aan te leveren bij de belastingdienst. Wanneer u hiervan gebruikt wilt maken dan dient u, naast de genoemde product update, te beschikken over een PKI Overheid-certificaat. In dit document worden de situaties beschreven die voor u van toepassing kunnen zijn.

Situatie 1: U verstuurt reeds uw btw- en/of icp-aangifte via Digipoort

Voor het verzenden van aangiften via Digipoort is een PKI Overheid-certificaat benodigd. Dit is niet hetzelfde soort certificaat als bij het versturen van aangiften via het BAPI kanaal. Dit PKI Overheid-certificaat kunt u voor verschillende stromen gebruiken. Dus indien u dit PKI Overheid-certificaat al gebruikt voor een andere belastingstroom, zoals BTW, kunt u dit certificaat ook gebruiken voor de loonaangifte en hoeft u geen nieuw PKI Overheid-certificaat aan te schaffen voor de loonaangifte.

Vanaf product update 411 SP1 is 'Loonaangifte' als Type toegevoegd aan menupad [Systeem, Algemeen, Aangiftebeheer, Verzenden via Digipoort]. Hiermee kunt u uw loonaangifte verzenden. Ook correcties op voorgaande loonaangiftes van het huidige of voorgaande loonjaren en de jaarloonopgaaf naar de Belastingdienst kunt u via dit menupad verzenden.

Situatie 2:   U verstuurt geen btw- en/of icp-aangifte via Digipoort

Voor het verzenden van aangiften via Digipoort is een PKI Overheid-certificaat benodigd. Dit is niet hetzelfde soort certificaat als bij het versturen van aangiften via het BAPI kanaal. Vanaf product update 411 SP1 kunt u de loonaangifte via Digipoort verzenden, dus als uw BAPI certificaat binnenkort verloopt, is het aan te raden om nu al over te stappen op het PKI Overheid-certificaat.

Het volgende stappenplan dient u te doorlopen met betrekking tot het aanvragen en importeren van certificaten: Stappenplan inlezen certificaat in Exact Globe Next en Exact Compact.

Let op: De duur van de aanvraagprocedure is afhankelijk van de door u gekozen aanbieder. De gemiddelde doorlooptijd is 6 tot 8 weken. Dit is echter een gemiddelde. De procedure kan langer duren, dus vraag dit tijdig aan.

Na het ingeven van het PKI Overheidscertificaat kunt u de loonaangiftes verzenden via [Systeem, Algemeen, Aangiftebeheer, Verzenden via Digipoort]. Ook correcties op voorgaande loonaangiftes van het huidige of voorgaande loonjaren en de jaarloonopgaaf naar de Belastingdienst kunt u via dit menupad verzenden.

Meer informatie