One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Afschriften importeren

Introductie

U kunt afschriften importeren via [Cash flow, Invoer, Importeren].

Nadat u het bankbestand naar de bank heeft verzonden, ontvangt u een elektronisch afschrift met de uitgevoerde betalingen. Dit afschrift kunt u importeren in het pakket. Het afschrift is alleen automatisch te importeren indien het in de juiste, door het systeem aangemaakte, map staat. Na het importeren is het afschrift als bankboeking aanwezig in uw administratie. Wanneer er in het geïmporteerde afschrift een afschriftnummer aanwezig is wordt dit als boekstuknummer overgenomen in Exact Globe Next. Wanneer dit niet het geval is wordt het eerstvolgende boekstuknummer uit het betreffende bankdagboek gebruikt.

Voorbeeld: Wanneer u in [Systeem, Algemeen, Instellingen, Bank instellingen] als import-directory "C:\Import" heeft opgegeven en u werkt met het telebankierpakket van de ABN, dient het afschrift in directory "C:\Import\NL\ABN' te worden geplaatst. Wanneer u vervolgens het importeren scherm [Cashflow, Invoer, Importeren] opent en op de knop 'Actualiseren' klikt, wordt het afschrift meteen getoond. Het afschrift wordt dan tevens verwijderd uit de directory. Hiermee voorkomt u dat het afschrift dubbel geïmporteerd kan worden. 

Als u via de knop 'Zoeken' het afschrift importeert dan wordt het afschriftbestand niet verwijderd uit de directory.

Exact Globe Next maakt zelf de map NL en de map ABN (of Rabobank, of Postbank) aan.

Let op: Bij het importeren van CAMT.053 afschriften dient u er rekening mee te houden dat de naam van het bestand uniek is. Bijvoorbeeld bij de eerste import van een CAMT.053 afschrift noemt u het bestand CAMT053.xml en bij het importeren van het volgende CAMT.053 afschrift noemt u het bestand CAMT053-2.xml.

Bij het importeren van afschriften worden deze (indien mogelijk) direct toegewezen aan de juiste debiteur / crediteur en afgeletterd met de juiste openstaande post. Na het importeren van het afschrift wordt tevens het afschrift automatisch verwerkt en gejournaliseerd (afhankelijk van de instellingen die u gedefinieerd heeft). Betalingen en ontvangsten waarvoor geen factuur wordt gevonden, worden geboekt op de gedefinieerde rekening 'Niet toegewezen'. Deze rekening is gekoppeld bij het onderhoud van het dagboek dat aan het betaalmiddel is gekoppeld.

In het geval dat een bankafschrift toegewezen wordt aan meerdere openstaande posten / termijnen (voor dezelfde debiteur of crediteur), wordt een boeking aangemaakt die gebaseerd is op de afschriftregel. Het betaalde of ontvangen bedrag wordt niet uitgesplitst per openstaande post. Op deze manier kunt u later altijd het gehele ontvangen of betaalde bedrag terugvinden. Dus:

Bank
aan Debiteuren
aan Debiteuren

in plaats van:

Bank
aan Debiteuren
Bank
aan Debiteuren

Velden

Knoppen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 04.292.016
 Assortment:  Date: 26-05-2023
 Release:  Attachment:
 Disclaimer