One moment please...
 
Exact Financials   
 

Onderhouden: Projectstamkaart

[Projecten, Stamgegevens, Onderhoud, Projectstamkaarten]

Project

Voer een unieke code in voor het project dat u aanmaakt.

Tabblad 'Algemeen'

Zoekcode

Voer een unieke zoekcode in voor het project dat u aanmaakt. U kunt projectstamkaarten opslaan volgens zoekcode wanneer u, onder andere, gegevens invoert en budgetten aanmaakt.

Projectgroep

Koppel de geschikte projectgroep aan het project. De projectgroep is van groot belang, aangezien deze bepaalt hoe het projectbudget wordt vastgesteld en hoe boekingen voor dit project worden gejournaliseerd, welke kostenplaatsen gebruikt worden wanneer u het projectbudget aanmaakt en welke kostenplaatsen gebruikt worden wanneer u projectgegevens invoert.

Factuurgroep

Koppel de juiste factuurgroep aan het project. Het is niet verplicht om een factuurgroep aan een project te koppelen. Als u hebt besloten uw klant niet te factureren, hoeft u geen factuurgroep aan het project van die klant te koppelen. Als u echter wel een factuurgroep aan een project koppelt is het noodzakelijk ook een debiteur te koppelen. De factuurgroep is van groot belang, aangezien deze bepaalt hoe de kosten van het project aan uw klant zullen worden gefactureerd.

Begindatum

Voer de te verwachten startdatum van een project in. Het programma controleert of de datum die u invoert geldig is.

Einddatum

Voer de te verwachten einddatum van een project in. Het programma controleert of de datum die u invoert geldig is.

Kostenplaats

Voer de kostenplaats in waar u het project aan wilt koppelen.

Kostendrager

Voer de kostendrager in waar u het project aan wilt koppelen.

Crediteur

Voer de crediteur in voor wie u het project uitvoert.

Status

Gegeven dat u menurechten op het menupad [Project: Management, Blokkeren projecten] heeft, dan kunt u zowel actieve als projecten die niet actief zijn voor handmatige invoer blokkeren. Zodra u een project blokkeert krijgt het project de status "inactief (in behandeling). Geef de activeringsstatus aan. Zie ook: [(de-)Activeren stamgegevens].

Notities

Klik op de knop 'Notities' om extra informatie over het project in te voeren.

Percentage gereed

Als u rechten heeft op het menupad [Project: Management, Gereedmelden projecten], kunt u hier het percentage gereed invoeren op basis waarvan het onderhanden werk bepaald wordt bij gebruik van de methode 'percentage gereed'. Zie projectgroep.

Datum gereed

Hier geeft u de datum in waarop het project gereed is.

Datum afgesloten

Als u rechten heeft op het menupad [Project: Management, Afsluiten projecten] kunt u hier de datum waarop het project gereed is vastleggen. Een project kan worden afgesloten als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. Het project is 100% gereed gemeld.
  2. Er zijn geen onverwerkte boekingen (extern, direct, uur, artikel, machine) meer aanwezig op het project.
  3. Er is geen onderhanden werk positie meer aanwezig; er zijn geen te journaliseren/vrij te vallen bedragen meer aanwezig.
  4. Er zijn geen te factureren bedragen meer op het project aanwezig.
  5. De activeringsstatus van het project is gelijk aan de status niet actief (in behandeling). 

Tabblad 'Extra'

Projectmanager

Kies de werknemer die projectmanager van dit project is. De projectmanager is degene die verantwoordelijk is voor het project.

Budgetmanager

Kies de werknemer die budgetmanager van dit project is. De budgetmanager is degene die verantwoordelijk is voor het budget van het project.

Moederproject

Hier geeft u het projectnummer van het moederproject in.

Locatie

Kies de locatie waar het project uitgevoerd wordt.

Projecttype

Koppel het project dat u aanmaakt aan het projecttype met de juiste eigenschappen.

Projectstatus

Elk project kent een aantal statussen. Projectstatus kan het volgende inhouden: 'Wordt gerealiseerd', 'Afgewezen', en 'Afgerond'. Selecteer de juiste status van het project om de projectstamkaart bij te werken.

Faselijst

Gedurende het traject van een project kunnen er verschillende fasen gedefinieerd worden. Afhankelijk van uw projecten kunnen relevante fasen als volgt luiden: 'Geschatte kosten', 'Voorstel' of 'Onderhanden werk'. Selecteer de juiste fase of voer hem in om zo uw projectstamkaart bij te werken.

Valuta

Voer de standaard valuta in waarin de 'Aanneemsom' en de tarieven worden uitgedrukt.

Intern / Extern tarief

Voer het interne en externe tarief voor dit project in.

Elk project heeft zijn eigen interne en externe tarief. De interne tarieven worden gebruikt als u budgetten aanmaakt of projectboekingen invoert om de kosten te berekenen die betrokken zijn bij het werk dat gedaan wordt door een werknemer. Welk tarief wordt toegepast, wordt bepaald door een aantal factoren. Of dit tarief wordt toegepast, is gedefinieerd in de instellingen in [Bestand, Administratie-instellingen, Project-tariefprioritering].

Opmerkingen

Voer eventuele opmerkingen voor dit project in. De ingevoerde opmerkingen worden op het overzicht getoond.

Tabblad - Debiteuren

Op dit tabblad worden de verkoopgegevens behorende bij het project vastgelegd.

Debiteur

Hier selecteert u de debiteur(en) waarvoor het project wordt uitgevoerd en die de factuur gaat ontvangen.

FactGrp

Hier selecteert u de factuurgroep. de factuurgroep definieert de manier van factureren. (Regie, termijnen of termijnen met slotfactuur),

Percentage

Hier geeft u het percentage in waarvoor de debiteur deelneemt ( en gefactureerd) wordt voor dit project.

Valuta

Hier geeft u de valuta op waarin de debiteur gefactureerd wordt.

Aanneemsom

Hier geeft u de aanneemsom in, in de valuta van .de debiteur

Aanneemsom (sv)

Dit veld wordt gevuld met de aanneemsom in de satndaardvaluta van de administratie.

Tabblad - Notities

Hier worden de notities voor het project vastgelegd.

Tabblad - Eigenschappen

In Exact Finance kunt u eigenschappen aanmaken met [Tabellen, Onderhoud, Eigenschappen]. In het tabblad 'Eigenschappen' van onderhoud projectstamkaarten in Exact Project kunt u, door op 'Toevoegen' te klikken, deze aangemaakte eigenschappen koppelen aan een project naar keuze.

 

 


Project Manual C/S > Inhoud > Projecten en projectbudgetten aanmaken en controleren > [Projecten, Stamgegevens, Onderhoud, Projectstamkaarten]

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.495.843
 Assortment:  Date: 24-10-2017
 Release:  Attachment:
 Disclaimer