One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Werken met Exact Salaris Plus

Introductie

Exact Salaris Plus is een cloud oplossing die een volledige integratie biedt tussen HRM en payroll en waarbij de informatie uit HR processen automatisch beschikbaar is voor de salarisadministratie.

In dit document worden de volgende onderwerpen behandeld:

Voorwaarden

Het installeren van Exact Salaris Plus in ELIS

 1. Open het ELIS management console.
 2. Maak verbinding met de server
 3. In het ELIS management console selecteert u Console en vervolgens Check for updates.
 4. In de sectie Check for updates ziet u vervolgens een overzicht van de beschikbare oplossingen.
 5. Selecteer Exact Payroll Plus Integration.
 6. Aan de rechterzijde van het scherm ziet u welke versies van Exact Payroll Plus Integration beschikbaar zijn.
 7. Klik op Install in de kolom Action van de versie die u wilt installeren om deze te installeren. In de kolom Supported product(s) kunt u zien op welke producten de versie van toepassing is. Wanneer u bijvoorbeeld werkt met product update 261 van Exact Synergy Enterprise dan klikt u op Install bij de versie waarbij dit product update nummer vermeld wordt.
 8. De installatie neemt enkele ogenblikken in beslag. Zodra de installatie gereed is wordt er "Updated" getoond in de kolom Status, en wordt de geïnstalleerde oplossing nu getoond in het linkerpaneel. Tevens ziet u dat in het linkerpaneel het Exact Payroll Plus product wordt getoond.

Het configureren van Exact Salaris Plus

 1. Nu dient u de Exact Salaris Plus oplossing te configureren. Klik hiervoor op Exact Payroll Plus in de sectie Products in het linkerpaneel.
 2. Aan de rechterzijde van het scherm klikt u op Add.
 3. In dit scherm definieert u het volgende:
  • Name - Geef een naam op voor de Exact Salaris Plus client. Deze mag u zelf bepalen.
 4. Wanneer u vervolgens op Connect klikt wordt het Exact Salaris Plus inlogscherm getoond waarin u de inloggegevens voor Exact Salaris Plus dient op te geven. Deze inloggegevens worden gebruikt voor de synchronisatie van de andere gegevens tussen Exact Synergy Enterprise en Exact Salaris Plus.
 5. Nadat u de inloggegevens heeft opgegeven klikt u op Login. Nu wordt het volgende scherm getoond:
 6. Klik op Toestaan.
 7. U keert nu terug in ELIS scherm waar u vervolgens op Save dient te klikken.
 8. Klik nu in het linkerpaneel op Exact Payroll Plus Integration op de sectie Solutions.
 9. Aan de rechterzijde van het scherm klikt u op Add.
 10. In dit scherm dient u de clients te selecteren die u wilt gebruiken in deze oplossing. U selecteert hier de client voor het product Exact Synergy Enterprise en de client voor Exact Salaris Plus.
  Wanneer u de boekingen van Exact Salaris Plus automatisch wilt aanmaken in de Exact Globe Next administratie selecteert u tevens de client voor het product Exact Globe Next. U kunt meer dan één Exact Globe Next administratie koppelen in de Exact Salaris Plus oplossing. Voor meer informatie, zie Automatisch boekingen aanmaken in de Exact Globe Next administratie. Voor meer informatie over producten en clients, zie Producten en clients installeren voor Exact Lightweight Integration Server (ELIS).
 11. Klik dan op Next.
 12. In dit scherm geeft u een naam en een omschrijving op voor de oplossing.

  Bij Language selecteert u de taal voor de salarisslips en jaaropgaves.
  Verder definieert u de volgende velden voor het synchronisatieschema:
  • Schedule: repeat task every - Selecteer hier hoe vaak de synchronisatie moet worden uitgevoerd.
  • Time - Selecteer hier het tijdstip waarop de synchronisatie uitgevoerd moet worden.
   Dit schema wordt gebruikt voor:
   •  het ophalen van de salarisslips en jaaropgaven
   • Het aanmaken/bijwerken van de verzoeken in Exact Synergy Enterprise, wanneer de gegevens in Exact Salaris Plus worden aangepast en het aanpassen van de gegevens in Exact Salaris Plus wanneer de verzoeken in Exact Synergy Enterprise worden aangemaakt.
   • het automatisch aanmaken van de boekingen in de Exact Globe Next administratie. Voor meer informatie, zie Automatisch boekingen aanmaken in de Exact Globe Next administratie.
  Vervolgens vinkt u de optie Activate now aan om de oplossing te activeren, en klikt op Save. Er wordt nu een melding getoond dat de configuratie wordt opgeslagen en geactiveerd. Klik op Yes om verder te gaan. Voor meer informatie over het activeren en deactiveren van oplossingen, zie Het activeren en deactiveren van oplossingen in Exact Lightweight Integration Server (ELIS) en Oplossingen installeren in Exact Lightweight Integration Server (ELIS).
 13. Open de Exact Synergy Enterprise omgeving die u gebruikt voor Exact Salaris Plus en ga naar menupad: Modules ➔ HRM ➔ Inrichting ➔ Exact Salaris Plus ➔ Instellingen.
 14. In de sectie Document types, definieert u de volgende velden:
  • Salarisslip - Selecteer hier het documenttype dat u wilt gebruiken om de loonstroken aan te maken. Let erop dat het beveiligingsniveau van het documenttype op 100 (medewerker specifiek) staat.
  • Jaaroverzicht - Selecteer hier het documenttype dat u wilt gebruiken om de jaaropgaven aan te maken. Let erop dat het beveiligingsniveau van het documenttype op 100 (medewerker specifiek) staat.
 15. In de sectie Verzoektypes dient u de volgende verzoektypes te definiëren:
  • Ziek informatie
  • Gerealiseerde uren
  • Onbetaald verlof
  • Overwerk
  • Netto toeslagen
  • Bruto toeslagen
  • Netto inhoudingen
  • Bruto inhoudingen
  • Kilometervergoeding 
  • Brutoloon

Voor de ondersteuning van verschillende salaris-gerelateerde bedrijfsprocessen worden verzoeken gebruiken. Hiervoor worden deze verzoektypes gebruikt. Voor meer informatie, zie Synchronisatie van verzoeken.

Licentierol voor Exact Salaris Plus

Wanneer Exact Salaris Plus in uw licentie aanwezig is beschikt u over de Payroll Plus employee rol. De Payroll Plus employee rol kan worden uitgebreid met de Basic user, Light user, ESS, CRM, en Professional rollen. De synchronisatie van medewerkers wordt alléén uitgevoerd wanneer de Payroll Plus employee rol aan de medewerker is gekoppeld.  

De medewerkergegevens in Exact Synergy Enterprise aanmaken of bijwerken 

Wanneer een medewerker in Exact Synergy Enterprise wordt aangemaakt, worden de HRM gegevens van de medewerker as “Concept Medewerker” (Exact Salaris Plus ➔ Werkgever ➔ HRM ➔ Sollicitanten) aangemaakt in Exact Salaris Plus. De “Concept Medewerker” dient aangepast te worden naar "Medewerker" voordat het salaris kan worden berekend. Wanneer de gegevens van de medewerker in Exact Synergy Enterprise zijn aangepast, worden de gegevens in Exact Salaris Plus ook aangepast.  

Salarisslips en jaaropgaven ophalen

Voordat de salarisslips en jaaropgaven kunnen worden opgehaald in Exact Synergy Enterprise, dient de salarisberekening voor een medewerker te zijn verwerkt en goedgekeurd in Exact Salaris Plus. Voor de jaaropgaven, dient het jaar van de betreffende jaaropgave gesloten te zijn in Exact Salaris Plus. De salarisslips en jaaropgaven worden aangemaakt op basis van het documenttype dat is geselecteerd bij de velden Salarisslip: Document type en Jaaroverzicht: Document type in de HRM instellingen van Exact Synergy Enterprise. Voor meer informatie, zie Definiëren van HRM instellingen.

Wanneer de medewerker in Exact Salaris Plus niet is aangemaakt in Exact Synergy Enterprise, wordt de melding “No document synchronization for Exact Payroll Plus employees (Employee number : XXXX) due to unable to find ESE resource ID” getoond in het ELIS console.

De Exact Salaris Plus rapportage in Exact Synergy Enterprise bekijken

Er is een Exact Salaris Plus rapportage aanwezig in Exact Synergy Enterprise. Deze rapportage toont de salariscomponenten van een medewerker, met daarbij de betreffende bedragen.

De rapportage is te bekijken via de Salaris Plus hyperlink op de medewerkerskaart van de medewerkers die over de Payroll Plus Employee rol beschikken.

Het Exact Salaris Plus rapport is te bekijken door:

 • Medewerkers met de HR rol
 • De directe manager van de medewerker
 • de medewerker zelf

Wanneer een medewerker geen rechten heeft om het rapport te bekijken, wordt de melding "Geen rechten" getoond.

De synchronisatie van de Exact Salaris Plus rapportage van  Exact Salaris Plus naar Exact Synergy Enterprise vindt ieder weekend plaats.  

Synchronisatie van verzoeken

Voor de ondersteuning van verschillende salaris-gerelateerde bedrijfsprocessen worden verzoeken gebruikt. Voor de synchronisatie dienen al deze verzoektypes de "Realiseren" en "Verwerken" stappen te hebben. De verzoeken worden automatisch verwerkt wanneer de wijziging succesvol is doorgevoerd in Exact Salaris Plus. De gebruiker die de synchronisatie uitvoert dient rechten te hebben om het verzoek in Exact Synergy Enterprise te kunnen verwerken.

Voor de Ziek informatie, Gerealiseerde uren, Onbetaald verlof, Overwerk, en Kilometervergoeding verzoeken wordt het gesynchroniseerde bedrag op nul gezet wanneer het verwerkte verzoek wordt heropend. Voor de Netto toeslagen, Bruto toeslagen, Netto inhoudingen, en Bruto inhoudingen verzoeken blijft het gesynchroniseerde bedrag aanwezig wanneer het verzoek wordt heropend. Wanneer echter het Brutoloon verzoek wordt heropend en de optie Toepassen salarisschaal is uitgevinkt, blijft het basisloon wanneer het basisloon een einddatum heeft. Wanneer het basisloon geen einddatum heeft, wordt het gereset naar nul.

Om de salarisperiode in Exact Salaris Plus te bepalen worden de begin- en einddatum in het verzoek gebruikt. De begin- en einddatum dienen in dezelfde salarisperiode te vallen. Wanneer dit niet het geval is wordt een foutmelding getoond in ELIS.

Einddatum

Afhankelijk van het verzoektype is bepaalde logica van toepassing op het gebruik van de einddatum. Voor de volgende verzoektypes is de einddatum verplicht in de realisatiestap van het verzoek:

 • Ziek informatie
 • Gerealiseerde uren
 • Onbetaald verlof
 • Overwerk
 • Kilometervergoeding

Wanneer de einddatum bij het realiseren van het verzoek niet is gevuld, faalt de synchronisatie naar Exact Salaris Plus. Deze informatie heeft specifiek betrekking op een salarisperiode en daarom dient een einddatum te worden opgegeven. Voor het bepalen van die salarisperiode in Exact Salaris Plus worden de begin- en einddatum uit het verzoek gebruikt. De begin-en  einddatum dienen in dezelfde periode te vallen.

Voor de volgende verzoektypes is de einddatum niet verplicht in de realisatiestap van het verzoek:

 • Brutoloon
 • Netto toeslagen
 • Bruto toeslagen
 • Netto inhoudingen
 • Bruto inhoudingen

Voor salaris is alles gerelateerd aan een begin- en einddatum. Voor de hierboven genoemde verzoeken is dit ook het geval. Wanneer verzoeken van deze types worden aangemaakt, worden deze opgenomen in de salarisverwerking. De einddatum is echter niet bekend op het moment dat deze worden gerealiseerd, en om die reden is de einddatum niet verplicht. Er kan echter slechts één verzoek op een bepaald moment actief zijn. Dus wanneer een tweede verzoek van het zelfde type voor de zelfde medewerker wordt aangemaakt, wordt er automatisch een einddatum toegewezen aan het eerdere verzoek in Exact Synergy Enterprise, en in het corresponderende record in Exact Salaris Plus.

Voorbeeld: De einddatum van het brutoloonverzoek is 1 augustus 2018, en het verzoek is gerealiseerd. In Exact Salaris Plus is de begindatum van het basisloon 1 augustus 2018 en de einddatum is leeg. Wanneer er echter een tweede brutoloonverzoek wordt aangemaakt met een begindatum van 1 oktober 2018 en het verzoek wordt gerealiseerd, is de begindatum van het nieuwe record in Exact Salaris Plus ook 1 oktober 2018. Het initiële record in Exact Salaris Plus en het eerste verzoek in Exact Synergy Enterprise, krijgen dan de einddatum 30 september 2018.

In de Overwerk, Kilometervergoeding, Netto toeslagen, Bruto toeslagen, Netto inhoudingen, en Bruto inhoudingen verzoeken dient een artikel opgegeven te worden. In het onderhoud van het artikel dient vrij tekst veld 1 gebruikt te worden om de salaris componentcode van Exact Salaris Plus op te slaan. Verschillende artikelen met verschillende salaris componentcodes kunnen worden gebruikt. Op basis van het artikel in het verzoek, wordt de informatie uit het verzoek gesynchroniseerd naar Exact Salaris Plus voor het salaris component van het artikel.

Na de synchronisatie worden de velden Basisloon, Netto beloning, Bruto beloning, Netto inhoudingen en Bruto inhoudingen bijgewerkt in bij Medewerker ➔ Arbeidsvoorwaarden ➔ Betalingen, en de Variabele gegevens zoals de ziek informatie, gerealiseerde uren, onbetaald verlof, overwerk, en kilometervergoeding worden bijgewerkt bij Employee ➔ Salarisverwerking ➔ Variabele gegevens.

Bij Medewerker ➔ Salarisverwerking ➔ Variabele gegevens worden de volgende velden bijgewerkt:

 • Periode - Dit veld wordt opgehaald van de begindatum van het verzoek. Wanneer het verzoek en de einddatum periode verschillend is, wordt de melding "No payroll period found for this employee with the request start date & end date" getoond.
 • Strook - Standaard is dit Normale strook.
 • Verdeling - Dit veld wordt opgehaald uit Exact Salaris Plus ➔ Medewerker ➔ Start ➔ Organisatorische eenheid werknemer. Alleen de eerste waarden van het veld Verdeling wordt getoond.
 • Shift - Dit veld wordt opgehaald uit Exact Salaris Plus ➔ Medewerker ➔ Start ➔ Arbeidstijd.   

Voor meer informatie over de inrichting van de verzoektypes, zie Mandatory request type setup for Exact Payroll Plus.   

Brutoloonverzoek

Voor de synchronisatie van het brutoloonverzoek geldt tevens het volgende:

 • Wanneer een nieuw brutoloon wordt aangemaakt in Exact Salaris Plus, wordt brutoloonverzoek in Exact Synergy Enterprise aangemaakt. Dit verzoek heeft de status Verwerkt.
 • Wanneer het brutoloon in Exact Salaris Plus wordt gewijzigd, wordt het brutoloonverzoek in Exact Synergy Enterprise bijgewerkt, en houdt de status Verwerkt.
 • Wanneer het brutoloon in Exact Salaris Plus wordt verwijderd, blijft het brutoloonverzoek in Exact Synergy Enterprise aanwezig. De einddatum van het brutoloonverzoek (die van voor dat het brutoloonverzoek is aangemaakt) wordt leeggemaakt, en er wordt geen nieuw brutoloon aangemaakt in Exact Salaris Plus.  
 • Het nettoloon en de nettoloon eenheid en de loonkosten en loonkosten eenheid in Exact Salaris Plus worden niet opgenomen in het brutoloonverzoek in Exact Synergy Enterprise.

Overwerkverzoek

In één overwerkverzoek kunt u tot vijf overwerkcomponenten definiëren. Wanneer u echter meerdere malen hetzelfde component koppelt in hetzelfde verzoek, wordt alleen de meest recente waarde gesynchroniseerd naar Exact Salaris Plus. Wanneer dezelfde overwerkcomponent in meerdere overwerkverzoeken wordt gedefinieerd, geldt de waarde van het laatst verwerkte verzoek.   

Automatisch boekingen aanmaken in de Exact Globe Next administratie

Het is mogelijk om de boekingen voor het verwerken van de salarisrun automatisch aan te maken op basis van het synchronisatieschema in de configuratie van de oplossing in ELIS. Voor meer informatie, zie Het configureren van Exact Salaris Plus.

Om gebruik te maken van deze functionaliteit is het echter wel van belang dat u bij het configureren van van de Exact Salaris Plus oplossing in ELIS ook het Exact Globe Next product selecteert. U kunt meer dan één Exact Globe Next administratie koppelen in de Exact Salaris Plus oplossing.

Het is echter wel van de belang dat het administratienummer in de Exact Globe Next administratie hetzelfde is als het administratienummer in Exact Salaris Plus.

 • In de Exact Globe Next administratie kunt u dit nummer terugvinden bij het veld Administratie in menupad Systeem ➔ Algemeen ➔ Instellingen ➔ Administratie-instellingen:
 • In Exact Salaris Plus kunt u dit terugvinden in bij Adm ➔ Werkgever ➔ Algemene gegevens ➔ Administratienummer:

Wanneer deze niet overeen komen wordt er in het ELIS console een foutmelding getoond: "No Exact Globe Next matches Payroll Plus with administration number 939 found".

Verder dient u  bij het veld Memoriaal (Exact Salaris Plus) in de sectie Dagboek van de grootboekinstellingen van de betreffende Exact Globe Next administratie een memoriaaldagboek te koppelen. Dit dagboek wordt gebruikt om de boekingen aan te maken. Voor meer informatie, zie Instellingen: Grootboek (Grootboekinstellingen).

Houd er rekening mee dat bij het wijzigen van de Exact Payroll Plus Integration oplossing in ELIS dit veld leeg wordt gemaakt en u het opnieuw dient te definiëren.

Bij de aangemaakt boeking is de omschrijving van de kopregel gebaseerd op de salarisperiode die is gedefinieerd in Exact Salaris Plus, en de omschrijving van de regels is "salaris".

De datum, rapportagedatum en leverdatum betreffen de datum waarop de boekingen zijn gesynchroniseerd. De niet verplichte velden zoals Relatie, Uw referentie, Projectcode, Serienummer, Order, Artikel, Magazijn en Locatie blijven leeg. De kostenplaats en kostendrager worden wel automatisch gekoppeld indien van toepassing. 

Een update uitvoeren van Exact Salaris Plus

 1. Start het ELIS management console.
 2. Ga naar Console ➔ Check for updates.
 3. Klik in de sectie Check for updates op Exact Payroll Plus Integration.
 4. Klik op Install in de kolom Action van de versie die u wilt installeren om deze te installeren.
 5. Klik nu in het linkerpaneel op Exact Payroll Plus Integration op de sectie Solutions.
 6. Selecteer aan de rechterzijde de configuratie en klik op Update Add-on.
 7. Klik op Edit en vink de optie Acticate now uit.
 8. Klik op Save en bevestig het deactiveren van de oplossing.
 9. Ga naar Solutions in het linkerpaneel.
 10. Aan de rechterzijde worden alle geïnstalleerde versies van alle oplossingen getoond.
 11. Selecteer de oude versies van de Exact Payroll Plus Integration oplossing en klik op Remove. Zorg ervoor de alleen de nieuwste versie van de Exact Payroll Plus Integration oplossing overblijft. U hoeft de oudere versies van de andere oplossingen niet te verwijderen.
 12. Na dat u de oudere versies heeft verwijderd, gaat u naar Solutions ➔ Exact Payroll Plus Integration.
 13. Selecteer de Exact Payroll Plus Integration oplossing.
 14. Klik op Edit en vink de optie Acticate now aan.
 15. Klik op Save en bevestig het activeren van de oplossing.

Aandachtspunten

 • Wanneer u een medewerker verwijdert in Exact Synergy Enterprise, wordt deze niet verwijderd in Exact Salaris Plus.
 • Wanneer de achtergrond taak voor het ophalen van de jaaropgaven meteen na het aanmaken van de medewerker in Exact Salaris Plus wordt uitgevoerd, kan een lege jaaropgave worden opgehaald.
 • Het vernummeren van medewerkers in Exact Synergy Enterprise wordt niet ondersteund.
 • Het bijwerken van HRM gegevens in Exact Salaris Plus wordt niet gesynchroniseerd naar Exact Synergy Enterprise.
 • In een gesloten financiële periode is het nog steeds mogelijk om het salaris voor het betreffende jaar te berekenen in Exact Salaris Plus.
 • Wanneer in Exact Synergy Enterprise de einddatum van een medewerker is gedefinieerd, wordt de beëindigingsdatum in Exact Salaris Plus automatisch gedefinieerd. Om de beëindigingsdatum van de medewerker te verwijderen, dient de contract einddatum van de medewerker in Exact Synergy Enterprise te worden verwijderd.
 • Voor de synchronisatie van bankrekeningen dient bij de bankrekening van de medewerker Exact Synergy Enterprise het veld Relatie: Standaard te zijn ingesteld op Bankrekening: 1 en het veld IBAN dient gevuld te zijn. Alléén bankrekening 1 wordt ondersteund.
 • U dient regelmatig een back-up te maken van de ELIS-database.

Welke gegevens worden gesynchroniseerd tussen Exact Synergy Enterprise en Exact Salaris Plus?

Synchronisatie van Exact Synergy Enterprise naar Exact Salaris Plus

Dee synchronisatie van Exact Synergy Enterprise naar Exact Payroll Plus wordt uitgevoerd op basis van de volgende condities:

Exact Synergy Enterprise medewerker type

Type

Synchronisatie

Medewerker

Ja

Gedetacheerde

Ja

Student

Ja

Tijdelijk

Ja

Sollicitant

Nee

Partner

Nee

Vacature

Nee

Klant

Nee

Exact Synergy Enterprise medewerker status

Status

Synchronisatie

Actief

Ja

Nog niet actief

Ja

Non-actief

Nee

Afgekeurd

Nee

Vervuld

Nee

Toekomstig

Nee

Goed te keuren

Nee

Opmerking:Vanaf product update 267 wordt bij het non-actief maken van een medewerker (de inactiefdatum op de medewerkerkaart wordt gevuld), de inactiefdatum ook toegepast op het contract in Exact Salaris Plus. De synchronisatie wordt uitgevoerd zodat deze informatie kan worden bijgewerkt, maar is niet van toepassing op medewerkers die al non-actief zijn.

Einddatum van het dienstverband aanpassen

Bij het inactief maken vaan een medewerker door de inactief datum op de medewerkerkaart te vullen, of door de einddatum van het contract op te geven en de optie Update inactief datum aan te vinken, wordt de melding “Belangrijk: De inactief datum die u voor een medewerker hebt ingevuld, wordt toegepast op alle actieve contracten van die medewerker.“ getoond bij het opslaan van de gegevens.

Wanneer je deze melding bevestigt, wordt het volgende uitgevoerd:

 1. Alle actieve contracten in Exact Synergy Enterprise worden bijgewerkt met de inactief datum wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • Contract einddatum is leeg.
  • Contract einddatum valt na de nieuwe inactief datum.
 2. Alle beëindigde contracten worden gesynchroniseerd naar Exact Salaris Plus, waarbij de beëindigingsdatum wordt gevuld met de nieuwe inactief datum. Wanneer de contract einddatum ongelijk is aan de beëindigingsdatum wordt de beëindigingsdatum niet bijgewerkt.
 3. Wanneer de inactief datum voor de datum van vandaag valt, wordt de melding “Belangrijk: de inactief datum die u voor deze medewerker hebt ingevuld, wordt alleen toegepast op alle actieve contracten in Synergy.” getoond, en vindt er geen synchronisatie plaats naar Exact Salaris Plus.
 4. Wanneer de nieuwe contract einddatum voor de begindatum van het contract valt, wordt de melding “De inactief datum ligt voor de startdatum van een of meerdere contracten. Controleer de contracten en pas deze waar nodig aan.” getoond bij het opslaan van het contract of de medewerkerkaart.
 5. Wanneer je een inactief datum hebt opgegeven en deze nu aanpast of leegmaakt, wordt de volgende melding getoond: “Houd er rekening mee dat door de inactief datum van de medewerker te wijzigen, u handmatig moet controleren of de contractinformatie correct is, hetzij door een nieuw contract aan te maken, hetzij door een bestaand contract aan te passen.”. Hierbij zijn een aantal scenario’s mogelijk:
  • Er worden geen andere contracten bijgewerkt en er vindt geen synchronisatie naar Exact Salaris Plus plaats wanneer het volgende op de medewerkerkaart wordt uitgevoerd:
   • De inactief datum bij een inactieve medewerker wordt aangepast naar een datum in de toekomst.
   • De inactief datum bij een inactieve medewerker wordt aangepast naar een datum in het verleden.
   • De inactief datum bij een inactieve medewerker wordt aangepast naar een recentere inactief datum in het verleden.
   • De inactief datum bij een actieve medewerker wordt aangepast naar recentere inactief datum.
    Wanneer er echter contracten zijn waarbij de einddatum leeg is, of die na de inactief datum valt, worden de contracten bijgewerkt met de inactief datum en gesynchroniseerd naar Exact Salaris Plus.
  • Wanneer de inactief datum bij een actieve medewerker wordt aangepast naar een eerdere datum die niet in het verleden ligt, geldt het volgende:
   • Alle contracten met een einddatum later of gelijk aan de inactief datum worden bijgewerkt met de nieuwe inactief datum.
   • Alle contracten zonder einddatum worden bijgewerkt met de nieuwe inactief datum.
   • Alle beëindigde contracten worden gesynchroniseerd naar Exact Salaris Plus waarbij de inactief datum wordt gevuld met de nieuwe inactief datum. Wanneer de contract einddatum en inactief datum net gelijk zijn aan elkaar wordt de beëindigingsdatum niet bijgewerkt.
  • Wanneer de inactief datum bij een actieve medewerker wordt aangepast naar een datum in het verleden wordt de melding “Belangrijk: de inactief datum die u voor deze medewerker hebt ingevuld, wordt alleen toegepast op alle actieve contracten in Synergy.” getoond. Alle contracten met een einddatum later of gelijk aan de nieuwe inactief datum worden bijgewerkt met de nieuwe inactief datum. Verder worden alle contracten zonder einddatum bijgewerkt met de nieuwe inactief datum. Er vindt geen synchronisatie naar Exact Salaris Plus plaats.
 6. Wanneer u een medewerker opnieuw actief maakt door de optie Update inactief datum op de contractkaart aan te vinken, wordt de inactief datum in het contract leeggemaakt en wordt de laatste wijziging gesynchroniseerd naar Exact Salaris Plus. De melding “Houd er rekening mee dat door de inactief datum van de medewerker te wijzigen, u handmatig moet controleren of de contractinformatie correct is, hetzij door een nieuw contract aan te maken, hetzij door een bestaand contract aan te passen” wordt getoond.

Exact Synergy Enterprise landcode

Opmerking: Deze functionaliteit is alléén van toepassing op de Nederlandse wetgeving daarom worden alleen medewerkers met de landcode “NL” gesynchroniseerd naar Exact Salaris Plus.

Land

Synchronisatie

NL

Ja

Overig

Nee

Medewerkergegevens

Bij het aanmaken of wijzigen van een medewerker in Exact Synergy Enterprise worden de volgende gegevens gesynchroniseerd naar Exact Salaris Plus

Exact Synergy Enterprise ➔ Medewerkerkaart Exact Salaris Plus ➔ Persoonsgegevens
ID Personeelsnummer
Voorletters Voorletters
Voornaam Roepnaam
Achternaam, Tussenvoegsel, Voorvoegsel, Geboortenaam Geboortenaam, Voorvoegsel(s), Achternaam partner, Voorvoegsel(s) partner
Hoe de gegevens worden gesynchroniseerd is afhankelijk van of de medewerker een partnernaam heeft. Voor meer informatie, zie Synchronisatie van de Achternaam, Tussenvoegsel, Voorvoegsel en Geboortenaam.
Geslacht Geslacht
Geboortedatum Geboortedatum
Geboorteplaats Geboorteplaats
E-Mail Email
Telefoon Telefoon
Mobiel Mobiel
Fax Fax
Adres Straat
Nummer Nr.
Postcode Postcode
Plaats Plaats
Land Land
BSN/Sofi-nummer BSN/Sofinummer
Nationaliteit Nationaliteit
Burgerlijke staat Burgerlijke staat
Datum van overlijden Overlijdensdatum
  Dienstverband details
Type Soort werknemer (Medewerker, Gedetacheerde, Student, Tijdelijk)
Begindatum In dienst
Einddatum contract, Inactief Uit dienst

De datum uit dienst in Exact Salaris Plus wordt als volgt bijgewerkt:
Exact Synergy Enterprise Exact Salaris Plus
Einddatum contract Inactief datum Datum uit dienst
Gevuld Leeg Leeg
Gevuld Gevuld Gevuld

  Salarisverwerking ➔ Fiscale gegevens
Jaarsalaris Jaarloon

Synchronisatie van de Achternaam, Tussenvoegsel, Voorvoegsel en Geboortenaam

Hoe deze gegevens worden gesynchroniseerd is afhankelijk van of de medewerker een partnernaam heeft.

De medewerker heeft geen partnernaam:

Naam Exact Synergy Enterprise Exact Salaris Plus
Hanneke Voornaam Roepnaam
de Tussenvoegsel Voorvoegsel(s)
Graaf Achternaam Geboortenaam

De medewerker heeft een partnernaam:

Naam Exact Synergy Enterprise Exact Salaris Plus
Hanneke Voornaam Roepnaam
van Tussenvoegsel Voorvoegsel(s) partner
Schaik Achternaam Achternaam partner
de Voorvoegsel Voorvoegsel(s)
Graaf Geboortenaam Geboortenaam

Opmerking: De velden van de medewerkerkaart die worden gesynchroniseerd zijn hetzelfde als bij medewerkers van het type Medewerker met uitzondering van het jaarloon. Het veld Jaarloon is niet beschikbaar op de medewerkerkaart en wordt daarom niet gesynchroniseerd. 

Salarisslips en Jaaropgaven

Na het verwerken en goedkeuren van de salarisberekening worden de salarisslips en jaaropgaven gesynchroniseerd van Exact Salaris Plus naar Exact Synergy Enterprise.

Voor meer informatie, zie Salarisslips en jaaropgaven ophalen

Bankrekeningen

De gegevens van de bankrekening van de medewerker worden gesynchroniseerd van Exact Synergy Enterprise naar Exact Salaris Plus. Voor de synchronisatie van bankrekeningen dient bij de bankrekening van de medewerker in Exact Synergy Enterprise het veld Relatie: Standaard te zijn ingesteld op Bankrekening: 1 en het veld IBAN dient gevuld te zijn. Alléén bankrekening 1 wordt ondersteund.

De gegevens van de bankrekening worden als component NETTOLOON gesynchroniseerd in Exact Salaris Plus. Dit kunt u terugvinden in menupad Salarisverwerking ➔ Excasso ➔ Excasso SEPA. Dit component heeft de volgende waarden:

Exact Salaris Plus Waarde
Component  NETTOLOON 
IBAN IBAN 
BIC (Optioneel)  BIC (behalve voor NL IBAN omdat dit niet is toegestaan in Exact Salaris Plus) 
Afdrukken op strook Ja
Begunstigde Volledige naam van medewerker
Plaats Woonplaats van medewerker
Omschrijving 1  Leeg
Omschrijving 2  Leeg

Verzoeken

Opmerking: Om ervoor te zorgen dat Salaris Plus verzoeken kunnen worden aangemaakt voor medewerkers van het type Student, Tijdelijk en Gedetacheerde, dient in de verzoektype definitie het veld Medewerker te worden ingesteld op Alle.

Voor de ondersteuning van verschillende salaris-gerelateerde bedrijfsprocessen worden verzoeken gebruikt. Hieronder ziet u welke gegevens in Exact Salaris Plus worden bijgewerkt bij de synchronisatie.

Exact Synergy Enterprise verzoek Exact Salaris Plus
Brutoloon Medewerker ➔ Arbeidsvoorwaarden ➔ Beloning ➔ Basisloon
Wanneer het brutoloon in Exact Salaris Plus wordt aangepast, wordt gecontroleerd of er in Exact Synergy Enterprise een brutoloonverzoek aanwezig is. Wanneer dit het geval is, wordt het brutoloonverzoek in Exact Synergy Enterprise aangepast. Wanneer dit niet het geval is wordt  het brutoloonverzoek in Exact Synergy Enterprise aangemaakt.
Netto toeslagen Medewerker ➔ Arbeidsvoorwaarden ➔ Beloning ➔ Netto vergoeding
Bruto toeslagen Medewerker ➔ Arbeidsvoorwaarden ➔ Beloning ➔ Bruto vergoeding volgens tabel
Netto inhoudingen Medewerker ➔ Arbeidsvoorwaarden ➔ Beloning ➔ Netto inhouding
Bruto inhoudingen Medewerker ➔ Arbeidsvoorwaarden ➔ Beloning ➔ Bruto inhouding
Ziek informatie Medewerker ➔ Salarisverwerking ➔ Variabele gegevens ➔ Uren ziek (uren)
Medewerker ➔ Salarisverwerking ➔ Variabele gegevens ➔ Uren nsup ziek (uren)
Medewerker ➔ Salarisverwerking ➔ Variabele gegevens ➔ Wachturen ziek (uren)
Gerealiseerde uren Medewerker ➔ Salarisverwerking ➔ Variabele gegevens ➔ Uren gewerkt (uren)
Onbetaald verlof Medewerker ➔ Salarisverwerking ➔ Variabele gegevens ➔ Uren onb.verz (uren)
Overwerk Medewerker ➔ Salarisverwerking ➔ Variabele gegevens ➔ Uren ovw % (overwerk
Kilometervergoeding Medewerker ➔ Salarisverwerking ➔ Variabele gegevens ➔ KM.vergoed.onb (bedrag per eenheid)
Medewerker ➔ Salarisverwerking ➔ Variabele gegevens ➔ KM.belast (eenheden)

Voor meer informatie, zie Synchronisatie van verzoeken

Financiële boekingen

De boekingen voor het verwerken van de salarisrun in Exact Salaris Plus worden gesynchroniseerd naar de Exact Globe Next administratie.

Voor meer informatie, zie Automatisch boekingen aanmaken in de Exact Globe Next administratie.

Troubleshooting

In deze sectie vindt u informatie over mogelijke meldingen die kunnen verschijnen bij de Exact Salaris Plus integratie.

Authentication error: Failed to get access token

Deze melding verschijnt wanneer u een ongeldige gebruikersnaam of wachtwoord heeft opgegeven bij configureren van de Exact Salaris Plus oplossing.

Reason = Error in retrieving settings from ESE. Error: Exact Payroll Plus setting(s) not defined in ESE HRM Settings

Deze melding kan worden getoond bij het ophalen van de salarisslips terwijl er geen documenttypes zijn gedefinieerd in de sectie Exact Salaris Plus van de algemene HRM instellingen in menupad Modules ➔ HRM ➔ Inrichting ➔ Algemeen ➔ Instellingen in Exact Synergy Enterprise. 

Meer informatie

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 28.577.983
 Assortment:  Date: 05-04-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer