One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Algemene HR instellingen: Documentinstellingen

Via menupad [Systeem, Algemeen, Instellingen] kan de map Documentinstellingen benaderd worden. Hier kunnen tevens de instellingen voor de standaardlay-outs van de verschillende soorten salarisstroken gedefinieerd worden.

Sectie HRM

In deze sectie kunnen standaard lay-outs ingesteld worden voor de salarisslips, jaaropgaven, arbeidsovereenkomst en medewerker etiketten. De sectie HRM is alleen zichtbaar indien de module E-Salaris deel uitmaakt van de licentiesamenstelling.

Doorgaans wordt voor iedere verloonde periode een salarisslip toegestuurd aan de werknemer. Op de salarisslip wordt de loonberekening (van bruto- naar nettoloon) zichtbaar gemaakt. Op de verplicht te tonen velden na kan een gebruiker zelf instellen welke gegevens afgedrukt moeten worden op een de loonstrook. De keus bestaat uit 6 verschillende soorten lay-outs voor de salarisslips. Indien er gebruik wordt gemaakt van de voorbedrukte salarisstroken van Exact, dan dient er gebruik gemaakt te worden van lay-out 1 of lay-out 5 (de meest geavanceerde strook). Lay-out 1 is de traditionele voorbedrukte salarisslip. Lay-out 5 is de voorbedrukte salarisslip nieuwe stijl waarop ondermeer de omschrijving van de CAO, een uitgebreide verlofregistratie en een bedrijfslogo afgedrukt kunnen worden. Onderstaand worden 2 tabbladen uitgelicht.

Tabblad Periode

Op dit tabblad worden verschillende periodegegevens getoond. Door de instelling 'Periodegegevens afdrukken' te activeren, kan per gegeven bepaald worden of dit moet worden afgedrukt. Indien de instelling 'Periodegegevens afdrukken' uitgevinkt staat zullen deze gegevens niet afgedrukt worden.

Absentie beginsaldo
Het beginsaldo aan aantal uren of dagen absentie. Het beginsaldo verlofrecht van een bepaald jaar is het eindsaldo van het jaar ervoor.

Absentie opgenomen
Het aantal uren of dagen aan opgenomen absentie.

Absentie opgebouwd

De absentie die deze periode is opgebouwd. Voor verzuimsoorten met een jaarlijkse opbouw, is dit ongelijk aan 0 in de eerste periode van het jaar.

Absentie uitbetaald
Betreft het aantal TVT uren die uitbetaald zijn in de periode.

Absentie tegoed
Het aantal uren absentie dat over is aan het einde van de periode.

Tabblad Cumulatieven

Voor iedere werknemer worden gedurende het jaar een aantal totalen bijgehouden, zoals het aantal opgenomen vakantiedagen. Op dit tabblad worden verschillende cumulatieve gegevens getoond. Door de instelling 'Cumulatieve gegevens afdrukken' te activeren, kan per gegeven bepaald worden of dit moet worden afgedrukt. Indien de instelling 'Cumulatieve gegevens afdrukken' uitgevinkt staat zullen deze gegevens niet afgedrukt worden. Feitelijk is de werking van de opties voor absentie gelijk aan het tabblad Periode. Op het tabblad Cumulatieven staat echter nog een extra veld vermeld:

In dagen (anders uren)
Is deze optie aangevinkt, dan wordt de absentie die is opgebouwd, opgenomen en het tegoed getoond in dagen. Is deze optie niet aangevinkt dan wordt de absentie op de salarisslip in uren getoond.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 22.092.353
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer