One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Data: Overzicht (data-autorisatie)

Introductie

Data autorisatie wordt gebruikt om de rechten binnen een specifieke menuapplicatie te verfijnen. Te denken valt aan de situaties waarbij een medewerker rechten heeft om invoerboekingen aan te maken. Echter u wenst dat hij/zij alleen over de rechten bezit om boekingen in een specifiek inkoopdagboek te maken. Binnen Exact Financials Enterprise wordt de functionaliteit waarbij rechten op basis van gegevens (data) worden toegekend "data autorisatie" genoemd.

Nadat u data autorisatie heeft geactiveerd dient u aan te geven voor welke medewerkers u de data autorisatie van toepassing is. Dit doet u middels rollen. U kent medewerkers een bepaalde rol toe en definieert per rol specifiek welke data (bv welke kostenplaatsen) toegankelijk is. 

Een overzicht van de toegekende autorisaties per rol vindt u via [System: Beveiliging, Autorisatie, Data, Overzicht]. U kunt in het overzicht zien op welke eniteiten rechten zijn toegekend aan een bepaalde rol.

Uitleg van de velden

De werking van het overzicht 'Data-autorisatie' is gelijk aan de werking van de andere overzichten binnen Exact Financials Enterprise. Meer informatie over het werken met overzichten vindt u in de volgende documenten:

Gerelateerde onderwerpen

 


Exact Financials Enterprise > Inrichting Systeem> Autorisatie > Data-autorisatie: overzicht


     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 23.891.800
 Assortment:  Date: 14-07-2014
 Release:  Attachment:
 Disclaimer