One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Finance - Kostenverdeelstaat

Inleiding

In de kostenverdeelstaat worden kosten stap voor stap doorverdeeld van indirecte kostenplaatsen naar andere indirecte kostenplaatsen en uiteindelijk naar hoofdkostenplaatsen. U kunt zodoende de resultaten per afdeling beoordelen, of de totale kostprijs van uw product bepalen.  Een kostenverdeelstaat kan alleen worden aangelegd als u beschikt over de module Analytical Accounting. In Exact Financials kunt u de kosten op twee manieren doorbelasten. U kunt uw kosten doorbelasten op basis van geschatte kosten (voorcalculatorisch) of op basis van de werkelijk gemaakte kosten (nacalculatorisch).

Voorcalculatorische doorbelasting op basis van geschatte kosten
Als u een doorbelasting wenst te maken op basis van de geschatte kosten, zal Exact Financials een doorbelasting maken op basis van een door u vastgelegde kostenverdeelstaat enerzijds en het vooraf vastgestelde tarief op de "bron" kostenplaats anderzijds.  Zie [Voorcalculatorische kostenverdeelstaat].

Nacalculatorische doorbelasting op basis van werkelijk gemaakte kosten
Als u een doorbelasting wenst te maken op basis van de werkelijke kosten, zal Exact Financials een doorbelasting maken op basis van het op de "bron" kostenplaats gerealiseerde bedrag enerzijds en de door u vastgelegde kostenverdeelstaat anderzijds. Zie [Nacalculatorische kostenverdeelstaat].

Inrichting

Alvorens gebruik te kunnen maken van een kostenverdeelstaat zullen de volgende instellingen en stamgegevens moeten worden gedefinieerd:

Stamgegevens

Kostenverdeelstaten

U geeft hierin aan hoe kosten moeten worden doorberekend van indirecte kostenplaatsen naar directe kostenplaatsen met behulp van verdeelsleutels. U kunt een doorverdelingsniveau toewijzen aan elke kostenplaats in [Finance: Analytisch, Kostenverdeelstaat, Verdelingen, Onderhoud]. Het toewijzen van doorverdelingsniveaus heeft als voordeel dat fouten zoals cirkelverdelingen worden verhinderd. U kunt geen indirecte kostenplaatsen van een hoger doorverdelingsniveau gebruiken.

Voorbeeld

Een kostenplaats op doorverdelingsniveau 9 kan niet worden gebruikt als indirecte kostenplaats van een kostenplaats op niveau 8. Als de gedefinieerde doorverdelingsniveaus een juiste verdeling onmogelijk maken, kunt u ze wijzigen via [Finance: Stamgegevens, Onderhoud, Kostenplaatsen].

Vervolgens specificeert u welke indirecte kostenplaatsen kosten verdelen over welke andere kostenplaatsen, en hoeveel eenheden worden verdeeld.

Meest gestelde vragen

 • Ik kan in [Analytisch, Kostenverdeelstaat, Verdelingen, Onderhoud] de verplichte hoofdkostenplaats niet selecteren.

  Het kan zijn dat de kostenplaats van een hoger doorverdelingsniveau is. Als de gedefinieerde doorverdelingsniveaus een juiste verdeling onmogelijk maken, wijzigt u ze via [Finance: Analytisch, Kostenverdeelstaat, Verdelingen, Onderhoud]


Proces

Doorboeken start u op met [Finance: Analytisch, Kostenverdeelstaat, Doorboeken]. Bedragen die in indirecte kostenplaatsen worden geboekt, berekent u door naar directe kostenplaatsen. U kunt dit doen op basis van werkelijke kosten of op basis van kostenschattingen.

Voorcalculatorische kostenverdeling

De geschatte kosten van een indirecte kostenplaats worden doorverdeeld naar kostenplaatsen op basis van de kostenverdeelstaat. Deze geschatte kosten bestaan uit het standaard tarief van de indirecte kostenplaats, vermenigvuldigd met het aantal eenheden per doelkostenplaats. Het doorverdelen van deze kosten [Finance: Analytisch, Kostenverdeelstaat, Verdelingen, Onderhoud] resulteert in boekingen. Als deze boekingen eenmaal zijn verwerkt, kunnen de geschatte kosten per hoofdkostenplaats worden bepaald. Op deze manier kunt u de kosten per afdeling of per eindproduct vaststellen.

Voorbeeld

De tabel toont de geschatte kosten voor verschillende kostenplaatsen. Van kostenplaats 1 wordt een bedrag van 2.000 (bijvoorbeeld een standaard tarief van 50, vermenigvuldigd met 40 eenheden) doorverdeeld over de kostenplaatsen 2 en 3. Kostenplaats 2 kan weer 5.500 doorverdelen naar kostenplaats 3. Naar kostenplaats 3 wordt dus 5.500 doorverdeeld van kostenplaats 2, en 2.000 van kostenplaats 1.

Beschrijving Kostenplaats 1 Kostenplaats 2 Kostenplaats 3 Totaal
Doorverdeeld van kostenplaats 1   2.000 2.000 4.000
Doorverdeeld van kostenplaats 2     5.500 5.500
Doorverdeeld naar kostenplaats -4.000 -5.500   -9.500

In de volgende tabel worden de gerealiseerde (werkelijke) bedragen voor dezelfde kostenplaatsen weergegeven. Ontvangsten worden weergegeven als negatieve bedragen, kosten als positieve bedragen. Het saldo van kostenplaats 1 is 4.000. De geschatte en werkelijke kosten voor deze kostenplaats zijn gelijk. Het saldo van kostenplaats 2 is 4.000. Omdat er een bedrag van 2.000 is doorverdeeld van kostenplaats 1, zijn de geschatte kosten met 500 overschreden. De prestaties van deze kostenplaats zijn dus minder dan verwacht. Kostenplaats 3 heeft een positief resultaat van 1.500. Het algehele resultaat is een positief resultaat van 1.000.

Beschrijving Kostenplaats 1 Kostenplaats 2 Kostenplaats 3 Totaal
Loon 3.000 4.000 2.500 9.500
Huur 1.000 1.000 1.000 3.000
Opbrengsten 0 0 -13.000 -13.000
Rente 0 -1.000 500 -500
Saldo opbrengsten / kosten       -1.000
Saldo per kostenplaats 4.000 4.000 -9.000 -1.000
Resultaten per kostenplaats vergeleken met geschatte kosten 4.000 - 4.000 = 0 - 3.500 + 4.000 = 500 7.500 - 9.000 = -1.500 500 - 1.500= -1.000

Meest gestelde vragen

 • Er verschijnt een melding dat er voor de geselecteerde kostenplaatsen al verdelingen zijn ingevoerd.

  Er zijn al verdelingen gemaakt voor de kostenplaatsen die in de aangegeven periode zijn geselecteerd. Het is niet waarschijnlijk dat u dezelfde mutaties nog een keer wilt doorverdelen. Klik op 'Overslaan' om het proces af te breken.

 • Er verschijnt een melding dat er bij de doorverdeling fouten zijn aangetroffen.

  De doorverdeling (journalisering) is onderbroken omdat er een fout is aangetroffen. Raadpleeg het gedrukte verslag, corrigeer de fouten en probeer het opnieuw.

 • Er verschijnt een melding dat er voor de geselecteerde kostenplaatsen nog onverwerkte boekingen zijn.

  De mutaties die u wilt verdelen zijn al gejournaliseerd, maar nog niet verwerkt. Klik op 'Beëindigen' om te verhinderen dat dubbele boekingen worden gemaakt.

 • Wat zijn de voorwaarden om hulpkostenplaatsen te kunnen doorboeken.
  De hulpkostenplaats dient een lager doorverdelingsniveau te hebben als de kostenplaatsen waarnaar toe wordt doorgeboekt;
  Alle boekingen op de hulpkostenplaats moeten zijn verwerkt;
  Het saldo op de hulpkostenplaats mag niet gelijk zijn aan nul;
  Alleen posten die geboekt zijn op een resultatenrekening kunnen worden doorgeboekt.

 


Exact Financials > Finance > Analytical accounting > Kostenplaatsen, Kostendragers en Dimensies > Kostenverdeelstaat

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 17.551.808
 Assortment:  Date: 19-04-2017
 Release:  Attachment:
 Disclaimer