One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Rekenregelgegevens bij de artikelen onderhouden

Untitled 2

Introductie

De module Rekenregels is een bouwsteen voor ondernemingen die handelen in artikelen met variabele grootheden, zoals hout-, staal- of glasproducten. Door de flexibiliteit van het systeem is het met deze module ook mogelijk met andere variabelen dan maten te werken, zoals kwaliteit.

Met de module Rekenregels kunnen tijdens de invoer van logistieke transacties de aantallen van artikelen met variabele grootheden ingevoerd worden met behulp van een zelf te definiëren formule, een zogenoemde rekenregel. Per rekenregel kunnen maximaal zes invoervelden voor grootheden gedefinieerd worden. Per invoerveld wordt aangegeven hoe de invoer op het scherm plaatsvindt en welke naam op het scherm getoond moet worden. Deze naam zou lengte, breedte of hoogte, maar ook kruiwagens of zandzakken kunnen zijn. De verschillende grootheden kunnen bij elkaar opgeteld, van elkaar afgetrokken, met elkaar vermenigvuldigd en/of op elkaar gedeeld worden. Naast de zes invoervelden voor grootheden kunnen nog zes vrije velden gedefinieerd worden; drie tekstvelden, een datumveld en twee Ja/Nee velden.
Een rekenregel kan aan meerdere artikelen gekoppeld worden. En u kunt ook meerdere rekenregels aan één artikel koppelen.

De velden en opties bij het onderhouden van artikelen met SE5121 Rekenregels in uw licentie zijn grotendeels gelijk als wanneer SE5121 Rekenregels niet in uw licentie aanwezig is. In dit document worden dan ook alleen de afwijkende zaken besproken. Een beschrijving van de overige velden kunt u vinden in het document voor het aanmaken en onderhouden van artikelen.

Welke versie gebruikt u?

De informatie in dit document is van toepassing op product update 418 en hoger. Indien u met een lagere versie werkt, zullen bepaalde functies die hier worden toegelicht niet van toepassing zijn.

Hoe onderhoud ik de rekenregelregevens in het artikelonderhoud?

  1. Op de pagina Order/Artikelen/Onderhouden selecteert u het artikel waarvan u de rekenregelgegevens wilt onderhouden.
  2. Klik op Open.
  3. Klik op Rekenregels.
  4. Voer de gewenste wijzigingen uit (bijv. de categorie wijzigen of artikelen koppelen/ontkoppelen).
  5. Klik op Bewaren. Voor meer informatie over het aanmaken en onderhouden van rekenregels, zie Aanmaken en onderhouden rekenregels.

Tabblad Extra - bij het artikelonderhoud

De rekenregelgegevens bij het artikelonderhoud

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 19.164.044
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer