One moment please...
 
Exact Financials   
 

Project - Facturen, Overzichten, Ingevoerde termijnen

[Project: Factureren, Overzichten, Ingevoerde termijnen]

In dit menu kunt u de aangemaakte termijnen ter controle bekijken.

De velden (Criteria)

Project

Selecteer een project of een reeks projecten.

Debiteur

Selecteer een debiteur of een reeks debiteuren

Factuurgroep

Selecteer een factuurgroep of een reeks van factuurgroepen

Projectkostensoort

Selecteer een project kostensoort of een reeks van projectkostensoorten

Termijnregel

Selecteer een termijnregel of een reeks van termijnregels

De velden (Verslag)

Naast de standaard velden die getoond worden kunt u door met de rechter muisknop in de kolomtitels te klikken velden toevoegen.
Nuttige velden kunnen zijn:

Voorstel

Dit veld geeft aan of een termijnregel is opgenomen in een factuurvoorstel

TeFacDatum

Datum van de 'vervaldatum' van de termijn. Om dit veld te selecteren kiest u 'Datum te factureren)'

FactNr

Hier wordt het factuurnummer getoond waarmee de termijnfactuur is verwerkt (in de module Sales). Om dit veld te selecteren kiest u 'Factuurnummer (Historisch)'


Exact Financials Enterprise > Project > Factureren > Overzichten, Ingevoerde termijnenlecteer een termijnregel of een reeks van termijnregels


XMTwoZeroSixMX

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 25.851.707
 Assortment:  Date: 20-05-2014
 Release:  Attachment:
 Disclaimer