One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Navigeren - Zoeken naar een item

 

Met behulp van de opdracht Zoeken kunt u snel een bepaald item terugvinden. Met de
menukeuze Bewerken, Zoeken start u het zoekprogramma. Het venster Zoeken verschijnt.

 

U ziet nu de volgende velden:

 • Zoeken naar:
  Hier typt u de tekst waarnaar u op zoek bent. Weet u bijvoorbeeld alleen de zoeknaam
  van een persoon, vul die dan hier in. De door u ingevoerde tekst wordt door Exact
  AEC opgeslagen. Bij een volgende zoekactie kunt u eerder gezochte tekst aanklikken
  in de keuzelijst en er opnieuw naar laten zoeken.
 • In het veld:
  Hier kunt u met de keuzelijst aangeven in welk veld u wilt gaan zoeken.
 • Hoofdlettergevoelig:
  Wanneer u hier het vakje aanvinkt, verfijnt u de zoekopdracht door aan te geven dat
  Exact AEC tijdens het zoeken onderscheid moet maken tussen hoofdletters en kleine
  letters.
 • Zoekopties:
  Met deze keuzelijst kunt u instellen op welke wijze uw zoektekst gebruikt moet worden:
 • Begintekst:
  Hiermee zoekt u naar een veld met alle woordvormen van de tekst die u in het veld
  Zoeken naar heeft ingevuld.
 • Gedeelte:
  Hiermee zoekt u naar een veld dat een deel van de woorden bevat die u in het veld
  Zoeken naar heeft ingevuld
 • Exact:
  Hiermee zoekt u naar een veld, waarvan de inhoud hetzelfde is als de tekst in het
  veld Zoeken naar.

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: Know how  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 20.234.159
 Assortment:  Date: 23-03-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer