One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Kostenplaatsverdeelmethode

Introductie:

Wanneer u werkt met E-Kostenanalyse heeft u de mogelijkheid om kosten geboekt op kostenplaatsen door te verdelen naar andere kostenplaatsen. Hiermee kunt u kosten doorverdelen naar kostenplaatsen die niet direct gekoppeld kunnen worden aan processen in uw bedrijf. Binnen Exact Globe Next kunt u de kostenverdeling uitvoeren volgens twee methoden.


Uitleg:

In de grootboekinstellingen kunt u aangeven welke methode u wilt gebruiken.

 • Gebruik bij toewijzen grootboekrekeningen van de kostenplaats van het laagste niveau
 • Gebruik bij toewijzen grootboekrekeningen van de kostenplaats van het hoogste niveau

Aan de hand van een voorbeeld wordt uitgelegd wat het verschil is tussen deze twee methoden.

Voorbeeld:
U heeft vier kostenplaatsen.

 • Kostenplaats 'Verkoop'   
  • Doorverdelingsniveau: 1
  • Herverdeelde kostenrekening: 4998
  • Dekkingsrekening: 90710
 • Kostenplaats 'Inkoop'   
  • Doorverdelingsniveau: 1
  • Herverdeelde kostenrekening: 4997
  • Dekkingsrekening: 90711
 • Kostenplaats 'Management'   
  • Doorverdelingsniveau: 2
  • Herverdeelde kostenrekening: 4999
  • Dekkingsrekening: 90720
 • Kostenplaats 'Directie'
  • Doorverdelingsniveau: 2
  • Herverdeelde kostenrekening: 4990
  • Dekkingsrekening: 90721

Bij de kostenverdeling heeft u ingesteld dat 50% van de kosten van de kostenplaatsen 'Verkoop' en 'Inkoop' naar de kostenplaats 'Management', wordt doorverdeeld, en 50% naar 'Directie'.

In het memoriaal wordt de volgende boeking gemaakt.

Rekening Bedrag Kostenplaats
4700 50   Inkoop
4700 50   Verkoop
1600   100  

Vervolgens gaat u de kostenverdeling verwerken op basis van kostenplaats.

Wanneer u werkt met de methode 'Gebruik bij toewijzen grootboekrekeningen van de kostenplaats van het hoogste niveau' wordt de volgende boeking aangemaakt:

Rekening Bedrag Kostenplaats
4999 25   Management
4990 25   Directie
90711   50 Inkoop
       
4999 25   Management
4990 25   Directie
90710   50 verkoop

Zoals u ziet worden in de boeking de grootboekrekeningen van de kostenplaats met het hoogste niveau gebruikt. In dit geval betreft dit de rekeningen 4999 en 4990 welke aan de kostenplaatsen 'Management' en 'Directie' zijn gekoppeld.

Wanneer u werkt met de methode 'Gebruik bij toewijzen grootboekrekeningen van de kostenplaats van het laagste niveau' zijn er meerdere scenario's mogelijk. U heeft in dit geval de mogelijkheid om bij het onderhoud van de kostenplaatsen de optie 'Gebruik rekening van de boeking' aan te vinken. Met deze optie kunt u aanmaken of u gebruik wilt maken van de bij de kostenplaats gekoppelde 'Herverdeelde kostenrekening' en 'Dekkingsrekening', of dat u de rekeningen uit de oorspronkelijke boeking wilt gebruiken. Daarnaast is de gebruikte grootboekrekening  afhankelijk van het type rekening uit de oorspronkelijke boeking. In de basis geldt bij deze methode echter dat de grootboekrekeningen van de kostenplaats met het laagste niveau gebruikt en wordt bijvoorbeeld de volgende boeking aangemaakt.

Rekening Bedrag Kostenplaats
4997 25   Management
4997 25   Directie
90711   50 Inkoop
       
4998 25   Management
4998 25   Directie
90710   50 verkoop

Zoals u ziet worden in de boeking de grootboekrekeningen van de kostenplaats met het laagste niveau gebruikt. In dit geval betreft dit de rekeningen 4997 en 4998 welke aan de kostenplaatsen 'Inkoop' en 'Verkoop' zijn gekoppeld.

Aan de hand van onderstaand voorbeeld wordt het verschil tussen het aan- of uitvinken van de optie 'Gebruik rekening van de boeking' en het gebruik van verschillende type grootboekrekening verder toegelicht.

Scenario 1
Bij de kostenverdeling wordt de kostenplaats 'Verkoop' voor 50% doorverdeeld naar de kostenplaats 'Management' en voor 50% naar de kostenplaats 'Directie'. Bij kostenplaats 'Verkoop' is de optie 'Gebruik rekening van de boeking' aangevinkt. De grootboekrekeningen waarop geboekt is zijn niet van het type 'Debiteuren', 'Crediteuren', 'Bank' of 'Kas'.

Voor de verdeling:

Rekening Kostenplaats Debet Credit
4000 Verkoop 500  

Na de verdeling:

Rekening Kostenplaats Debet Credit
4000 Verkoop   500
4000 Management 250  
4000 Directie 250  


Scenario 2
Bij de kostenverdeling wordt de kostenplaats 'Verkoop' voor 50% doorverdeeld naar de kostenplaats 'Management' en voor 50% naar de kostenplaats 'Directie'. Bij kostenplaats 'Verkoop' is de optie 'Gebruik rekening van de boeking' aangevinkt. De grootboekrekeningen waarop geboekt is zijn het type 'Crediteuren'.

Voor de verdeling:

Rekening Kostenplaats Debet Credit
1502 Verkoop 500  

Na de verdeling:

Rekening Kostenplaats Debet Credit
90710 Verkoop   500
4998 Management 250  
4998 Directie 250  


Scenario 3
Bij de kostenverdeling wordt de kostenplaats 'Verkoop' voor 50% doorverdeeld naar de kostenplaats 'Management' en voor 50% naar de kostenplaats 'Directie'. Bij kostenplaats 'Verkoop' is de optie 'Gebruik rekening van de boeking' uitgevinkt. De grootboekrekeningen waarop geboekt is zijn niet van het type 'Debiteuren', 'Crediteuren', 'Bank' of 'Kas'.

Voor de verdeling:

Rekening Kostenplaats Debet Credit
4000 Verkoop 500  

Na de verdeling:

Rekening Kostenplaats Debet Credit
90710 Verkoop   500
4998 Management 250  
4998 Directie 250  


Scenario 4
Bij de kostenverdeling wordt de kostenplaats 'Verkoop' voor 50% doorverdeeld naar de kostenplaats 'Management' en voor 50% naar de kostenplaats 'Directie'. Bij kostenplaats 'Verkoop' is de optie 'Gebruik rekening van de boeking' uitgevinkt. De grootboekrekeningen waarop geboekt is zijn van het type 'Crediteuren'.

Voor de verdeling:

Rekening Kostenplaats Debet Credit
4000 Verkoop 500  

Na de verdeling:

Rekening Kostenplaats Debet Credit
90710 Verkoop   500
4998 Management 250  
4998 Directie 250  

 

Gerelateerde Onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 13.086.065
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer