One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Financieel - Overzicht afletteren

[Financieel: Grootboek, Afletteren, Overzicht afletteren]

Introductie

U maakt gebruik van de afletterfunctionaliteit van Exact Financials Enterprise als u op uw tussenrekeningen wilt bijhouden welke posten reeds zijn afgehandeld en welke nog open staan om af te boeken. Toepassing van deze functionaliteit is met name interessant als uw tussenrekening wordt gekenmerkt door een groot aantal mutaties, waarbij u toch inzicht wilt hebben welke posten nu daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor het openstaand saldo op deze grootboekkaart.

Middels [Finance: Grootboek, Afletteren grootboekrekeningen, Overzicht af te letteren] kunt u een overzicht opvragen van de gedeeltelijk, volledig, of niet afgeletterde transacties.

Uitleg van de velden

De werking van het overzicht 'Af te letteren' is gelijk aan de werking van de andere overzichten binnen Exact Financials Enterprise. Een korte toelichting op de belangrijkste velden:

Status
Selecteer op het tabblad 'Criteria' middels de optie 'Status' welke transacties getoond moeten worden in het overzicht. U hebt de keuze uit:

  • Volledig afgeletterd. Alle afgeletterde transacties, waarbij het saldo van de geselecteerde transacties '0' was.
  • Gedeeltelijk afgeletterd. Alle nog niet volledig afgeletterde transacties. Dit zijn transacties waarbij er een restbedrag is afgeboekt, of waarbij er nog een bedrag openstaat om af te letteren.
  • Niet afgeletterd. Alle nog niet afgeletterde transacties.

U kunt uiteraard ook een combinatie van bovenstaande opties selecteren.

Meer informatie over het werken met overzichten vindt u in de volgende documenten:

Gerelateerde onderwerpen


Exact Financials Enterprise > Finance > Afletteren grootboekrekeningen > Overzicht afletteren 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 17.495.426
 Assortment:  Date: 23-09-2016
 Release:  Attachment:
 Disclaimer