One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Alle transacties vanuit E-POS

Introductie

Vanuit E-POS worden vele soorten boekingen aangemaakt. Denk aan de meest voorkomende contante betaling, maar ook aan het boeken van een kasverschil. In dit document worden alle journaalposten vanuit E-POS beschreven met uitleg welke grootboekrekeningen in welke boeking gebruikt worden.

 

Uitleg

Vanuit de kassa worden met de verschillende betalingswijzen ook verschillende journaalposten aangemaakt. Per betalingswijze wordt hier aangegeven welke journaalpost wordt gemaakt nadat de kassamutaties zijn verwerkt.

Contante/Cheque betaling
De registratie van een contante betaling in de kassa leidt tot de volgende boekingen:

Kasboek uit het menupad [POS, Onderhouden, Kassa, tab Basis, veld Dagboeken]:

Kas . [POS, Onderhouden, Kassa, tab Basis, veld Rekening]     
Aan Debiteuren Debiteurenrekening van [Systeem, Algemeen, Instellingen, Grootboek, Dagboek Verkoopfactuur]


Verkoopboek uit het menupad [Systeem, Algemeen, Instellingen, Grootboek, Dagboek Verkoopfactuur]:
Debiteuren Debiteurenrekening van [Systeem, Algemeen, Instellingen, Grootboek, Dagboek Verkoopfactuur]
Aan Af te dragen BTW Rekening af te dragen BTW uit [Systeem, Financieel, BTW-codes] van de BTW code van het verkochte artikel
Aan Omzet Omzetrekening uit [POS, Artikelen, Onderhouden, tab Basis, veld Omzet]

Memoriaaldagboek uit het menupad [Systeem, Algemeen, Instellingen, Grootboek, Dagboek Artikelmutaties]:

Kostprijs Kostprijsrekening uit [POS, Artikelen, Onderhouden, tab Basis, veld Kostprijs]
Aan Voorraad Inkooprekening uit [POS, Artikelen, Onderhouden, tab Basis, veld Voorraad]

Storting
Bij het doen van een storting wordt de volgende boeking aangemaakt, deze wordt automatisch verwerkt:

Kasboek uit het menupad [POS, Onderhouden, Kassa, tab Basis, veld Dagboeken]:

Kas Uit [POS, Onderhouden, Kassa, tab Basis, veld Rekening]     
Aan Tussenrekening Rekening uit [POS, Onderhouden, Presets, Preset betalingswijze Storting, Grootboek]

Kasopname
Bij het doen van een kasopname wordt de volgende boeking aangemaakt, deze wordt automatisch verwerkt:

Kasboek uit het menupad [POS, Onderhouden, Kassa, tab Basis, veld Dagboeken]:

Tussenrekening Rekening uit [POS, Onderhouden, Presets, Preset betalingswijze Storting, Grootboek]   
Aan Kas Uit [POS, Onderhouden, Kassa, tab Basis, veld Rekening]

Verrekenen

De betaalwijze verrekenen leidt tot de volgende boeking:

Verkoopboek uit het menupad [Systeem, Algemeen, Instellingen, Grootboek, Dagboek Verkoopfactuur]:

Debiteuren Debiteurenrekening van [Systeem, Algemeen, Instellingen, Grootboek, Dagboek Verkoopfactuur]
Aan Af te dragen BTW Rekening af te dragen BTW uit [Systeem, Financieel, BTW-codes] van de BTW code van het verkochte artikel
Aan Omzet Omzetrekening uit [POS, Artikelen, Onderhouden, tab Basis, veld Omzet]

Memoriaaldagboek uit het menupad [Systeem, Algemeen, Instellingen, Grootboek, Dagboek Artikelmutaties]:

Kostprijs Kostprijsrekening uit [POS, Artikelen, Onderhouden, tab Basis, veld Kostprijs]
Aan Voorraad Inkooprekening uit [POS, Artikelen, Onderhouden, tab Basis, veld Voorraad]

Betaling op rekening
Met deze betaalwijze wordt een verkoopfactuur aangemaakt, die verder afgehandeld dient te worden in E-Factuur. De volgende boeking wordt door de kassa aangemaakt:

Memoriaaldagboek uit het menupad [Systeem, Algemeen, Instellingen, Grootboek, Dagboek Artikelmutaties]:

Kostprijs Kostprijsrekening uit [POS, Artikelen, Onderhouden, tab Basis, veld Kostprijs]
Aan Voorraad Inkooprekening uit [POS, Artikelen, Onderhouden, tab Basis, veld Voorraad]

De omzetboeking wordt pas aangemaakt als de factuur definitief is afgedrukt in E-Factuur. 

EFT-betaling (alleen als u E-POS in uw licentie heeft)
Betalingen met de Chipknip, creditcards en PIN-betalingen worden op een tussenrekening geschreven. Als u E-Elektronisch Bankieren in uw licentie heeft, kunt u deze posten afstemmen als de betaling op de bank binnenkomt. U kunt deze boekingen herkennen aan de meegegeven betaal referentie . De volgende boeking wordt gemaakt vanuit E-POS:

Verkoopboek uit het menupad [Systeem, Algemeen, Instellingen, Grootboek, Dagboek Verkoopfactuur]:

Debiteuren Debiteurenrekening uit [Systeem, Algemeen, Instellingen, Grootboek, Dagboek Verkoopfactuur]
Aan Af te dragen BTW Rekening af te dragen BTW uit [Systeem, Financieel, BTW-codes] van de BTW code van het verkochte artikel
Aan Omzet Omzetrekening uit [POS, Artikelen, Onderhouden, tab Basis, veld Omzet]

Memoriaaldagboek uit het menupad [Systeem, Algemeen, Instellingen, Grootboek, Dagboek Artikelmutaties]:

Kostprijs Kostprijsrekening uit [POS, Artikelen, Onderhouden, tab Basis, veld Kostprijs]
Aan Voorraad Inkooprekening uit [POS, Artikelen, Onderhouden, tab Basis, veld Voorraad]

Memoriaaldagboek uit het menupad [Systeem, Algemeen, Instellingen, Bank, sectie Betalingen: Overige, veld Memoriaal]:

Betaling onderweg*  Uit [Systeem, Algemeen, Instellingen, Bank, veld Betalingen onderweg] 
Aan  Debiteuren Debiteurenrekening uit [Systeem, Algemeen, Instellingen, Grootboek, Dagboek Verkoopfactuur]    

*De rekening Betaling onderweg moet van het type 'Crediteur' zijn.
Zijn bovenstaande instellingen niet gevuld dan blijft het bedrag openstaan op de bewuste debiteur.

Kasopmaak (alleen als u E-POS in uw licentie heeft)
Als de kasopmaak wordt gedaan en er een kasverschil is, worden twee boekingen aangemaakt. De eerste boeking is de systeemtelling:

Kasboek uit het menupad [POS, Onderhouden, Kassa, tab Basis, veld Dagboeken]:

Crediteurenrekening  De rekening gekoppeld aan de crediteur die is gekoppeld via [POS, Onderhouden, Kassa]  
Aan Kas Uit [POS, Onderhouden, Kassa, tab Basis, veld Rekening]   


De boeking van de kastelling is als volgt:

Kasboek uit het menupad [POS, Onderhouden, Kassa, tab Basis, veld Dagboeken]:
Kas Uit [POS, Onderhouden, Kassa, tab Basis, veld Rekening]     
Aan  Crediteurenrekening De rekening gekoppeld aan de crediteur die is gekoppeld via [POS, Onderhouden, Kassa]  


Het verschil tussen beide boekingen is het kasverschil. Hiervan wordt de volgende boeking gemaakt.

Memoriaaldagboek uit het menupad [Systeem, Algemeen, Instellingen, Grootboek, Dagboek Artikelmutaties]:

Crediteurenrekening De rekening gekoppeld aan de crediteur die is gekoppeld via [POS, Onderhouden, Kassa] 
Aan Betalingsverschillen Rekening uit [Systeem, Algemeen, Instellingen, Grootboek, Betalingsverschillen, Betalingsverschil inkoop]

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.345.478
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer