One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Memoriaalboekingen invoeren met E-Fiscale verslaglegging

Introductie

Met de module E-Fiscale verslaglegging heeft u de mogelijkheid om, naast 'Normale' boekingen, boekingen in te voeren van de soorten 'Fiscaal' en ‘Correctie’. Op basis van deze boekingen (transacties) kunt u diverse overzichten genereren.

 

Uitleg van de velden

Het aanmaken van alternatieve boekingen gaat op dezelfde wijze als het aanmaken van normale boekingen in het memoriaalboek. Het enige verschil is de kolom 'Soort transactie', deze dient u van 'Normaal' naar de gewenste optie te zetten. Alle alternatieve boekingen zijn, indien u beschikt over de module E-Fiscale verslaglegging (S1068), te benaderen via het menupad [Financieel, Invoer, Memoriaal] Indien u beschikt over de module E-Accountancy Geavanceerd (S1066) zijn deze boekingen ook aan te maken via de menupaden [Accountancy, Controle, Fiscaal/Correctie/Beginsaldo].

Via het menupad [Financieel, Invoer, Memoriaal] geldt het volgende:

De kolom 'Soort transactie' dient hierbij wel geactiveerd te zijn in de kopregel. Deze kolom kunt u (de)activeren via de button 'Kolommen aanpassen'.

Kolom 'Soort transactie'

Normaal
Voor het invoeren van reguliere memoriaalboekingen.
 

Fiscaal
Voor het invoeren van fiscale boekingen.

Door middel van het invoeren (en verwerken) van fiscale boekingen kunt u correcties maken op uw reguliere bedrijfsbalans. Op basis van fiscale boekingen kunt u een fiscale balans genereren. Deze fiscale balans kunt u gebruiken voor rapportage naar de belastingdienst, of voor andere verslagdoeleinden. Fiscale boekingen worden veelal ingevoerd aan het eind van een boekingsperiode vlak voor de financiële rapportage. 

Correctie
De boekingen die via deze applicatie worden gemaakt zijn van het transactiesoort 'Correctie'.
Deze correctieboekingen zullen altijd doorgevoerd worden naar de financiële module en zullen dus ook zichtbaar zijn op de grootboekkaart en/of bedrijfseconomische balans. Voorafgaande journaalposten kunnen dus op deze wijze worden ingevoerd.

Beginsaldo
In geval van de volgende scenario's zal deze transactiesoort van pas komen:

  • Het invoeren van de beginbalans in geval u in Exact Globe Next voor het volgende boekjaar een beginbalans dient in te boeken.
  • Het toewijzen van het resultaat: In Exact Globe Next is er geen periode 0 meer. Het toewijzen van het resultaat wat voorheen in periode 0 geschiedde, is nu mogelijk via het menupad [Financieel, Invoer, Memoriaal] (of via [Accountancy, Controle, Beginsaldo] indien u beschikt over de module E-Accountancy Geavanceerd). De boekingen die via deze applicatie worden gemaakt zijn van de transactiesoort 'Beginsaldo'. Let op: deze correcties dienen te worden ingevoerd op 31 december. Op deze wijze zullen deze boekingen namelijk niet zichtbaar zijn in het boekjaar waar de wijziging in heeft plaatsgevonden (dus correcte eindbalans) en wel zichtbaar op de eerste dag van het volgende boekjaar.

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.325.488
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer