One moment please...
 
 
Exact Compact   
 

Release Notes Exact Compact Product Update 419

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 419 ten opzichte van voorgaande releases. Voor dat u een update uitvoert is het belangrijk dat u back-ups maakt van de administraties en dat u de release notes en systeemeisen voor de betreffende product update doorneemt.  

Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Compact 419 5
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white blue lightgrey white grey #e1141d white lightgrey #e1141d
Module Segment Title Summary Hyperlink
Algemeen   Oude btw- en loonaangiftes zijn te bekijken via Verzenden via Digipoort Vanaf deze product update kunt u de oude btw- en loonaangiftes ook bekijken via het menupad Systeem ➔ Algemeen ➔ Verzenden via Digipoort. DocView.aspx?DocumentID={085af6b8-b830-49dd-8539-ef41eb017e68}&noheader=1&nosubject=1
Algemeen   Exact Shared Cloud Services account kan worden bijgewerkt via de administratie-instellingen Via de nieuwe optie Bestaand account bijwerken naar een ESCS account in de sectie Exact Shared Cloud Services in de administratie-instellingen kunt u nu uw bestaande account bijwerken naar een Exact Shared Cloud Services (ESCS) account. DocView.aspx?DocumentID={b93a0341-00dc-4e4f-97d2-31f949a8d3b4}&noheader=1&nosubject=1
Algemeen   BTW-nummer ondersteunt Modulus 97-waarde in combinatie met Elfproef-waarde In verband met de introductie van de AVG-regelgeving en ter bescherming van de persoonlijke gegevens van ZZP'ers, heeft de Nederlandse belastingdienst het BTW-identificatienummer vervangen door een nieuw nummer; het OB-nummer. DocView.aspx?DocumentID={4ca93b28-20f5-4fab-9132-511e40075027}&noheader=1&nosubject=1
Algemeen   BTW-nummer voor ZZP'ers beschikbaar Vanaf deze productupdate ondersteunt Exact Compact het OB-nummer voor ZZP'ers. DocView.aspx?DocumentID={f3981651-dfa8-404a-a338-bf163f719c8b}&noheader=1&nosubject=1
Algemeen   Verbetering bij het elektronisch indienen van BTW-aangiften, ICP-aangiften en Loonaangiften via Digipoort Er zijn verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot het indienen van BTW-aangiften, ICP-aangiften en Loonaangiften via Digipoort DocView.aspx?DocumentID={460c4dea-08ee-41c1-9ae3-7af7a5744484}&NoSubject=1&NoHeader=1
Algemeen   Veld 5d uitgeschakeld in de BTW-aangifte Vanaf deze productupdate is het veld 5d uitgeschakeld in het BTW -aangiftescherm DocView.aspx?DocumentID={384d526f-f697-47bc-919c-7168c784cc56}&NoSubject=1&NoHeader=1
Algemeen   Nieuwe taxonomie voor de btw- en/of icp-aangifte in 2020 wordt ondersteund De wijzigingen voor 2020 zijn beschikbaar gemaakt in deze product update. DocView.aspx?DocumentID={92232df2-7c18-4555-b0b4-b540baa6d645}&NoSubject=1&NoHeader=1
Algemeen   ELC en proeflicenties worden verwijderd Vanaf deze product update worden alle functionaliteiten die bij de oude licenties zijn geleverd, verwijderd uit Exact Globe Next en Exact Compact. DocView.aspx?DocumentID={989f1610-2bcc-4a0e-ba81-80a60e936edd}&NoSubject=1&NoHeader=1
Algemeen   PFX-certificaten worden ondersteund voor Digipoort Het is nu mogelijk om PFX-certificaten te selecteren voor het indienen van aangiftes via Digipoort. DocView.aspx?DocumentID=%7b25a7af14-2446-4365-ad1e-b8e142671661%7d&NoSubject=1&NoHeader=1
Algemeen   Nieuwe taxonomie voor de btw-aangifte in 2021 wordt ondersteund De wijzigingen voor 2021 zijn beschikbaar gemaakt in deze product update. DocView.aspx?DocumentID=%7b2584a215-2e16-4e65-8690-f333f1c689bd%7d&NoSubject=1&NoHeader=1
Exact Compact Financieel   Verbetering bij SEPA betalingen naar landen buiten de SEPA zone Het is nu mogelijk om voor niet-Euro betalingen en Euro betalingen naar landen buiten de SEPA zone het type toeslag te definiëren. DocView.aspx?DocumentID={c257222b-205a-4d46-bd61-2e3262aeefb5}&noheader=1&nosubject=1
Exact Compact Factuur   Kortingsbedrag opgenomen in het bedrag van de verkoopprijs Bij het verwerken van een factuur kunt u de factuur genereren in het UBL formaat. Vanaf deze product update is het kortingsbedrag opgenomen in het bedrag van de verkoopprijs. DocView.aspx?DocumentID={720fe55e-0680-44a8-8db5-bb545631e7ee}&noheader=1&nosubject=1
Exact Compact Factuur   Verbetering bij SEPA betalingen naar landen buiten de SEPA zone Het is nu mogelijk om voor niet-Euro betalingen en Euro betalingen naar landen buiten de SEPA zone het type toeslag te definiëren. DocView.aspx?DocumentID={c257222b-205a-4d46-bd61-2e3262aeefb5}&noheader=1&nosubject=1
Exact Compact Handel   Kortingsbedrag opgenomen in het bedrag van de verkoopprijs Bij het verwerken van een factuur kunt u de factuur genereren in het UBL formaat. Vanaf deze product update is het kortingsbedrag opgenomen in het bedrag van de verkoopprijs. DocView.aspx?DocumentID={720fe55e-0680-44a8-8db5-bb545631e7ee}&noheader=1&nosubject=1
Exact Compact Handel   Verbetering bij SEPA betalingen naar landen buiten de SEPA zone Het is nu mogelijk om voor niet-Euro betalingen en Euro betalingen naar landen buiten de SEPA zone het type toeslag te definiëren. DocView.aspx?DocumentID={c257222b-205a-4d46-bd61-2e3262aeefb5}&noheader=1&nosubject=1
Exact Compact Salaris   Aanlevering via UPA voor pensioenfonds AZL voor cao levensmiddelen en Cao Melk- en Zuiveldetailhandel Vanaf 1 januari 2020 is het Pensioenfonds AZL voor CAO Levensmiddelen (1710) en CCAO Melk- en Zuiveldetailhandel (1711) overgegaan op Uniforme Pensioenaangifte (UPA). DocView.aspx?DocumentID={1a592997-91da-457b-9da5-38dbb5c2471c}&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Compact Salaris   Aanlevering via UPA voor Centric fondsen Voor de Centric fondsen dient vanaf loonjaar 2020 aangifte gedaan te worden volgens UPA (Uniforme Pensioenaangifte) berichtformaat. DocView.aspx?DocumentID={0e06ceaa-bf63-4156-974f-49668367b59c}&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Compact Salaris   Aanlevering via UPA voor TKP fondsen Voor de TKP fondsen dient vanaf loonjaar 2020 aangifte gedaan te worden volgens UPA (Uniforme Pensioenaangifte) berichtformaat. DocView.aspx?DocumentID={f62a82cf-f394-43a5-bcdf-6d82e104c527}&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Compact Salaris   Extra velden op de loonstrook in verband met Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) In verband met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) dient vanaf loonjaar 2020 op de loonstrook informatie over het dienstverband aangegeven te worden: of het een schriftelijke arbeidsovereenkomst is, of het voor onbepaalde tijd is en of het een oproepovereenkomst is. DocView.aspx?DocumentID={bf788f8a-08ed-4b66-b8db-4ba5c2bd8700}&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Compact Salaris   Berekening pensioenpremie Bouw wordt berekend op basis van de gemiddelde uren per maand Vanaf loonjaar 2020 wordt de pensioenpremie ook berekend op basis van de gemiddelde uren per maand. DocView.aspx?DocumentID={81d26b0b-2fdf-47f9-bee7-ccc7031cf068}&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Compact Salaris   Aanpassing bijtelling zakelijke emissieloze auto’s Als onderdeel van het klimaatakkoord verandert vanaf 2020 de bijtelling voor zakelijke emissieloze auto’s DocView.aspx?DocumentID={e8aaa484-92af-484c-baef-d1dbc57b60aa}&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Compact Salaris   Mogelijkheid om een negatief WHK-percentage op te geven Vanaf deze product update is het mogelijk om aan te geven dat het percentage van de component WHK-DIF een negatief percentage betreft. DocView.aspx?DocumentID=%7b4a84bd56-ce7b-4040-80de-af05f3e6199e%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Compact Salaris   Overzicht met gewerkte uren voor medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar beschikbaar Het is nu mogelijk om een overzicht op te vragen van de gewerkte uren per periode voor medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar. DocView.aspx?DocumentID={0affdfcc-8866-472b-9de2-b6dd16b07a22}&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Compact Salaris   Eenmalige verhoging vrije ruimte werkkostenregeling In verband met deze wijziging is de berekening van de vrije ruimte voor het loonjaar 2020, in het overzicht Werkkostenregeling aangepast. DocView.aspx?DocumentID=%7b75521328-5395-4c66-b130-29015ecc53db%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Compact Salaris   Component ziektegeld ook toepasbaar voor aanvullend geboorteverlof (wet WIEG) Sinds 1 januari 2019 hebben partners eenmaal recht op het aantal werkuren per week aan geboorteverlof (ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd). DocView.aspx?DocumentID={1e683e72-fd9c-43ab-8d4a-78527190917c}&noheader=1&nosubject=1
Exact Compact Salaris   Twee nieuwe regeling kenmerken beschikbaar voor pensioenfonds PGB Er zijn twee aanvullende regelingen toegevoegd voor pensioenfonds PGB. DocView.aspx?DocumentID={af13556a-d3d5-45eb-96a5-473c75dbae99}&noheader=1&nosubject=1
Exact Compact Salaris   Geen anoniementarief voor werknemer zonder BSN Als gevolg van de coronamaatregelen is het voor werkgevers nu tijdelijk toegestaan om het reguliere tarief toe te passen in plaats van het Anoniementarief wanneer een medewerker nog niet over een BSN beschikt. DocView.aspx?DocumentID={41d3d392-9954-41f7-91d8-960e890b2286}&NoHeader=1&NoSubject=1
Gerelateerde onderwerpen   Systeemeisen Exact Compact Een overzicht van de systeemeisen voor de verschillende releases van Exact Compact. DocView.aspx?DocumentID={cb94b37b-d8f2-4aa4-a3a6-53fe9f8fdce9}&NoHeader=1&NoSubject=1
Gerelateerde onderwerpen   Overzicht release notes per release Een overzicht van de release notes van eerdere releases van Exact Compact. https://www.exactsoftware.com/docs/SysHelp.aspx?Release=0&TopicFilter=EC2003&Language=NL&Action=1&noheader=1&nosubject=1
Gerelateerde onderwerpen   Een update uitvoeren van Exact Compact Meer informatie over het uitvoeren van een update van Exact Compact. DocView.aspx?DocumentID={23b36517-0796-4312-a529-7f7b74f3234d}&noheader=1&nosubject=1
 
 
 
 
 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 29.183.366
 Assortment:  Date: 08-01-2021
 Release: 419  Attachment:
 Disclaimer